Projekty OICT

Projekty OICT

Správa datových center

Optimalizace postupů zadávání a řešení incidentů

V rámci projektu Transformace správy a provozu datových center HMP usiluje o sjednocení všech aspektů správy datových center pod jednoho dodavatele za účelem zefektivnění řešení incidentů a požadavků. Tento projekt má i souvislost s jednotným kontaktním místem, které již Operátor ICT pro Magistrát hl. města Prahy provozuje. Dlouhodobé cíle a vize projektu jsou:

  • optimalizace postupů zadávání a řešení incidentů

  • optimalizace postupů zadávání požadavků a incidentů, žádostí o změnu a řízení release pro zabezpečení řízených změn a rozvoje z pohledu odběratelů služeb a vytvoření jednotného kontaktního místa pro sběr požadavků

  • vybudování znalostní báze za účelem využití v rámci konceptu community of practice, který umožňuje sdílení informací všech zúčastněných stran

  • implicitně se předpokládá zachování plného provozu datových center a jejich systému v tranzičním období, že i v průběhu svěřování správy datových center OICT zůstanou předmětné systémy v provozu a že nedojde ke snížení záruk úrovně poskytovaných služeb a jejich spolehlivosti

  • poskytování garantovaných služeb s definovaným rozsahem a parametry služby