Projekty OICT

Projekty OICT

Odbavovací systém MHD

Systém MOS je jedním z klíčových projektů společnosti.

Systém MOS je jedním z klíčových projektů společnosti. Systém byl spuštěn v roce 2018 a od této doby zajišťuje nákup jízdného a poskytuje s tím spojené služby pro cestující v Praze a v celém Středočeském kraji využívající dopravní systém Pražské integrované dopravy. V roce 2019 byl převeden do ostrého rutinního provozu a je nadále rozvíjen nejen na základě požadavků organizátorů dopravy PID, ale reflektuje i trendy a požadavky koncových uživatelů.

Během své existence získal dominantní postavení v prodeji elektronických časových i jednorázových jízdenek PID. Systém aktivně využívá přes 1 mil. cestujících.

Systém přinesl revoluci ve způsobu a architektuře nákupu jízdného. Eliminoval potřebu návštěvy nepopulárních validátorů v metru, zavedl mobilní aplikaci jako hlavní nástroj pro cestování v PID a v neposlední řadě přinesl liberalizaci v užívání nosičů jízdného. K již existující kartě Lítačka přibyla možnost prokazovat se v MHD za pomocí platební karty VISA/Mastercard či In Kartou Českých drah.

Operátor ICT bude nadále pracovat na vylepšování tohoto systému a přinášení nových funkcionalit, tak aby cestování v rámci PID bylo ještě jednodušší a pohodlnější a propojenější.

Jako hlavní prioritu vnímáme zejména celospolečenský zájem využívat mobilní telefon jakožto platební, identifikační a navigační nástroj na denní bázi. Většina rozvoje systému tedy směřuje do mobilní platformy – do aplikace PID Lítačka. Aplikace od svého uvedení již přinesla několik vylepšení jako například využití společně s časovou jízdenkou nebo nákup časového jízdného přímo v aplikaci a umožnila tak využívat v dopravě pouze telefon bez nutnosti vlastnit fyzickou plastovou kartu. Dalším milníkem v rámci rozvoje systému bude propojování na další druhy dopravy a funkcionality spojené s dopravou v Praze a Středočeském kraji, tak aby se celý systém MOS a zejména mobilní aplikace stala komplexním nástrojem mobility. V současné době rozvíjíme tuto služby i do dalšího kraje, což poskytne ještě větší komfort jejich uživatelům.