Projekty OICT

Projekty OICT

Moje Praha

Aplikace, která vám usnadní život v hlavním městě

Aplikace Moje Praha byla publikována počátkem roku 2018 za účelem poskytnout občanovi rychlou orientaci v městském prostoru. Aplikace na základě polohových služeb umožňuje uživateli najít klíčové body zájmu v nejbližším okolí včetně lékáren, dětských hřišť nebo třeba úřadů městských částí a jejich agend. Také nabízí komunikační kanál Magistrátu hl. m. Prahy směrem k občanům.

V dalším průběhu byla dokončena druhá fáze vývoje aplikace, která přinesla optimalizaci UI a také nové funkcionality. Do konce roku 2019 je plánována personifikace uživatele pomocí sloučení s aplikací PID Lítačka a také příprava pilotního projektu objednávání se na vybrané úřady.

Záměr následného rozvoje aplikace Moje Praha se týká zejména oblastí služeb e-governementu, odbavování na jednotlivých odborech Magistrátu hl. města Prahy, resp. městských částech, a obecně zjednodušení pohybu občana v městském prostoru.