O nás

Tým, který mění Prahu

O nás

Tým, který mění Prahu

O nás

Tým, který mění Prahu

Operátor ICT, a. s., je městskou akciovou společností, která pro Prahu zajištuje široké spektrum služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií. Mezi naše hlavní agendy patří řízení projektů Smart City, odborné poradenství a realizace ICT projektů pro Prahu, její městské části a další městské společnosti.

Naším cílem je usnadňovat a vylepšovat život v Praze za pomoci smysluplných a inovativních projektů, které naše hlavní město posouvají na úroveň vyspělé světové metropole.

Při své práci usilujeme o neustálý rozvoj, lepší kvalitu života obyvatel a efektivní využívání dat i energií. To vše pomocí těch nejmodernějších nástrojů a technologií.

Operátor ICT, a. s., je městskou akciovou společností, která pro Prahu zajištuje široké spektrum služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií. Mezi naše hlavní agendy patří řízení projektů Smart City, odborné poradenství a realizace ICT projektů pro Prahu, její městské části a další městské společnosti.

Naším cílem je usnadňovat a vylepšovat život v Praze za pomoci smysluplných a inovativních projektů, které naše hlavní město posouvají na úroveň vyspělé světové metropole.

Při své práci usilujeme o neustálý rozvoj, lepší kvalitu života obyvatel a efektivní využívání dat i energií. To vše pomocí těch nejmodernějších nástrojů a technologií.

Operátor ICT, a. s., je městskou akciovou společností, která pro Prahu zajištuje široké spektrum služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií. Mezi naše hlavní agendy patří řízení projektů Smart City, odborné poradenství a realizace ICT projektů pro Prahu, její městské části a další městské společnosti.

Naším cílem je usnadňovat a vylepšovat život v Praze za pomoci smysluplných a inovativních projektů, které naše hlavní město posouvají na úroveň vyspělé světové metropole.

Při své práci usilujeme o neustálý rozvoj, lepší kvalitu života obyvatel a efektivní využívání dat i energií. To vše pomocí těch nejmodernějších nástrojů a technologií.

Vedení společnosti

Tiskové zprávy

Výroční zprávy

Naše mise

Jsme spolehlivým a respektovaným partnerem v oblasti digitálních služeb a informačních technologií

Naše mise

Jsme spolehlivým a respektovaným partnerem v oblasti digitálních služeb a informačních technologií

Naše hodnoty

Otevřenost – Trvalé zlepšování a inovace – Orientace na zákazníka – Týmová spolupráce

Naše hodnoty

Otevřenost – Trvalé zlepšování a inovace – Orientace na zákazníka – Týmová spolupráce

Naše hodnoty

Otevřenost – Trvalé zlepšování a inovace – Orientace na zákazníka – Týmová spolupráce

Naše vize

Vytváříme technologickou budoucnost pro lepší život v Praze

Naše vize

Vytváříme technologickou budoucnost pro lepší život v Praze

Naše vize

Vytváříme technologickou budoucnost pro lepší život v Praze

Openness - innovation - Customers - team

oict.

Otevřenost

Ceníme si rozmanitosti - v lidech, názorech i zkušenostech. Proto podporujeme dialog založený na upřímnosti, úctě a vzájemné důvěře. Jsme otevření v komunikaci mezi sebou i s okolním světem, prosazujeme politiku otevřených dveří, vzájemného sdílení informací a respektu k odlišným názorům. Nic nezastíráme a nazýváme věci pravými jmény. V maximální míře využíváme řešení formou Open Source

Otevřenost

Ceníme si rozmanitosti - v lidech, názorech i zkušenostech. Proto podporujeme dialog založený na upřímnosti, úctě a vzájemné důvěře. Jsme otevření v komunikaci mezi sebou i s okolním světem, prosazujeme politiku otevřených dveří, vzájemného sdílení informací a respektu k odlišným názorům. Nic nezastíráme a nazýváme věci pravými jmény. V maximální míře využíváme řešení formou Open Source

Inovace

Věříme, že si Praha zaslouží jen nejlepší technologie a postupy. Proto se snažíme trvale zlepšovat a inovovat nejen naše projekty, ale i nás samotné. Neustále hledáváme nové nápady a jsme otevření neotřelým řešením. Do svých projektů zapojujeme odbornou veřejnost. Díky tomu se stáváme expertní silou, která dokáže spojit nejinovativnější analýzy o možnostech současných technologií s jistotou správného použití.

Inovace

Věříme, že si Praha zaslouží jen nejlepší technologie a postupy. Proto se snažíme trvale zlepšovat a inovovat nejen naše projekty, ale i nás samotné. Neustále hledáváme nové nápady a jsme otevření neotřelým řešením. Do svých projektů zapojujeme odbornou veřejnost. Díky tomu se stáváme expertní silou, která dokáže spojit nejinovativnější analýzy o možnostech současných technologií s jistotou správného použití.

Orientace na zákazníka

Myslíme dopředu, hledáme a realizujeme nová řešení. Umíme předvídat, trvale zlepšovat a inovovat procesy a výkony. Nabídky. Které vytváříme, jsou konkurenceschopné a zaměřené na zákazníka. Naší silnou stránkou je osobní přístup, naslouchání a porozumění zákazníkům. Naší prioritou je spokojenost Pražanů s výhledem, který plně reflektuje jejich přání a potřeby.

Orientace na zákazníka

Myslíme dopředu, hledáme a realizujeme nová řešení. Umíme předvídat, trvale zlepšovat a inovovat procesy a výkony. Nabídky. Které vytváříme, jsou konkurenceschopné a zaměřené na zákazníka. Naší silnou stránkou je osobní přístup, naslouchání a porozumění zákazníkům. Naší prioritou je spokojenost Pražanů s výhledem, který plně reflektuje jejich přání a potřeby.

Týmová spolupráce

Chceme být součástí úspěšného týmu, proto respektujeme individualitu všech členů týmu a podporujeme jejich zapojení a uvědomění si vlastního přínosu. Svou iniciativou a odhodláním přispíváme k směrování naší společnosti a aktivně se zapojujeme do firemního dění. Rozvíjíme svá nadání a trvale zlepšujeme své schopnosti. Vytváříme prostředí podporující sdílení znalostí, efektivní komunikaci a rozvoj týmových i individuálních dovedností.

Týmová spolupráce

Chceme být součástí úspěšného týmu, proto respektujeme individualitu všech členů týmu a podporujeme jejich zapojení a uvědomění si vlastního přínosu. Svou iniciativou a odhodláním přispíváme k směrování naší společnosti a aktivně se zapojujeme do firemního dění. Rozvíjíme svá nadání a trvale zlepšujeme své schopnosti. Vytváříme prostředí podporující sdílení znalostí, efektivní komunikaci a rozvoj týmových i individuálních dovedností.


Openness - Customers

- innovation - team

oict.

Otevřenost

Ceníme si rozmanitosti - v lidech, názorech i zkušenostech. Proto podporujeme dialog založený na upřímnosti, úctě a vzájemné důvěře. Jsme otevření v komunikaci mezi sebou i s okolním světem, prosazujeme politiku otevřených dveří, vzájemného sdílení informací a respektu k odlišným názorům. Nic nezastíráme a nazýváme věci pravými jmény. V maximální míře využíváme řešení formou Open Source

Inovace

Věříme, že si Praha zaslouží jen nejlepší technologie a postupy. Proto se snažíme trvale zlepšovat a inovovat nejen naše projekty, ale i nás samotné. Neustále hledáváme nové nápady a jsme otevření neotřelým řešením. Do svých projektů zapojujeme odbornou veřejnost. Díky tomu se stáváme expertní silou, která dokáže spojit nejinovativnější analýzy o možnostech současných technologií s jistotou správného použití.

Orientace na zákazníka

Myslíme dopředu, hledáme a realizujeme nová řešení. Umíme předvídat, trvale zlepšovat a inovovat procesy a výkony. Nabídky. Které vytváříme, jsou konkurenceschopné a zaměřené na zákazníka. Naší silnou stránkou je osobní přístup, naslouchání a porozumění zákazníkům. Naší prioritou je spokojenost Pražanů s výhledem, který plně reflektuje jejich přání a potřeby.

Týmová spolupráce

Chceme být součástí úspěšného týmu, proto respektujeme individualitu všech členů týmu a podporujeme jejich zapojení a uvědomění si vlastního přínosu. Svou iniciativou a odhodláním přispíváme k směrování naší společnosti a aktivně se zapojujeme do firemního dění. Rozvíjíme svá nadání a trvale zlepšujeme své schopnosti. Vytváříme prostředí podporující sdílení znalostí, efektivní komunikaci a rozvoj týmových i individuálních dovedností.


Otevřená společnost

Otevřenost je jednou ze základních hodnot naší společnosti, ve které věříme. Jsme otevření v komunikaci mezi sebou i okolním světem, prosazujeme politiku otevřených dveří, vzájemného sdílení informací a respektu k odlišným názorům.

Více o našich postojích týkajících se transparentnosti se můžete dočíst v sekci: Naše mise, vize a hodnoty

Společnost Operátor ICT, a.s. chce budovat vzájemnou důvěru, proto jsme zavedli program ochrany oznamovatelů, který umožňuje anonymně oznamovat porušení právních předpisů. Této možnosti mohou využít jak naši zaměstnanci, tak například naši obchodní partneři.

Základem ochrany oznamovatelů je etická linka, kterou pro nás provozuje společnost Moore Advisory CZ s.r.o., se sídlem Karolínská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 09692142. Po kliknutí na uvedený odkaz můžete anonymně podat oznámení nebo sledovat vyřízení již podaného oznámení.

CHCI PODAT / SLEDOVAT OZNÁMENÍ 

Podrobnosti o tom, kdo může podat oznámení, co může být oznámeno, jak probíhá vyřízení oznámení a jak jsou chráněny Vaše osobní údaje, naleznete zde.

Pod následujícími odkazy naleznete veškeré informace spojené s otevíráním naší společnosti Operátor ICT, a. s. veřejnosti.

Etický kodex

Podpora Open Source řešení

Smlouvy

Veřejné zakázky

Výroční zprávy

Tiskové zprávy

Zápisy dozorčí rady

Zprávy o činnosti představenstva

Žádost o povinně poskytované informace

Stanovy OICT

Etický kodex

Podpora Open Source řešení

Smlouvy

Veřejné zakázky

Výroční zprávy

Tiskové zprávy

Zápisy dozorčí rady

Zprávy o činnosti představenstva

Žádost o povinně poskytované informace

Stanovy OICT

Etický kodex

Podpora Open Source řešení

Smlouvy

Veřejné zakázky

Výroční zprávy

Tiskové zprávy

Zápisy dozorčí rady

Zprávy o činnosti představenstva

Žádost o povinně poskytované informace

Stanovy OICT