Projekty OICT

Projekty OICT

Smart Prague

Smart Prague představuje projekty plánované a realizované pro hlavní město Praha

Smart Prague představuje projekty plánované a realizované pro hlavní město Prahu vycházející z celosvětově známého konceptu Smart Cities. Vize Smart Prague do roku 2030 je postavena na využívání nejmodernějších technologií k proměně hlavního města v příjemnější místo pro život. V rámci definice vize bylo definováno šest klíčových oblastí, ve kterých má zavádění moderních technologií nejvýznamnější pozitivní dopady pro život Pražanů:

Mobilita budoucnosti

Chytré budovy a energie

Bezodpadové město

Atraktivní turistika

Lidé a městské prostředí

Datová oblast

Právě datová oblast známá pod názvem Datová platforma Golemio je srdcem celého konceptu a zaručuje celkovou provázanost všech projektů. Projekty spadající pod jednotlivé oblasti Smart Prague propojují hodnoty jakými jsou efektivita, úspornost, rychlost, sdílení nebo šetrnost. Za každou z nich stojí nesmírné množství dat, s nimiž přímo souvisí kvalita a rychlost jejich distribuce.

Více informací o Smart Prague naleznete přímo na webu smartprague.eu

Služby projektové kanceláře Smart Prague

Projektová kancelář zajišťuje činnosti spojené s přípravou, řízením a vyhodnocením pilotních projektů Smart Prague.

Čím se zabýváme

Identifikace podnětů od občanů získaných zejména prostřednictvím platformy

Mám nápad

Návrh vhodných technologií a řešení

Realizace, integrace a řízení inovativních projektů dle mezinárodně uznávané metodiky řízení projektů PRINCE2

Měření a vyhodnocování výsledků pilotních projektů

Zpracování dat a analýz

Konzultační a poradenská činnost 

Hlavní oblasti projektové přípravy

Podpora zavádění elektromobilů v osobní a městské dopravě

Chytré parkování

Zavádění energetických úspor a monitoring spotřeby energií v městských budovách

Digitalizace svozu odpadu

Zavádění klimatických opatření v oblasti veřejné zeleně

IoT řešení

Inteligentní vyhodnocení dat z městského kamerového systému a další

Přínosy projektové kanceláře Smart Prague

Sdílení informací a know-how z pilotních projektů

Reálné výsledky práce projektové kanceláře v životě Pražanů a jeho návštěvníků

Efektivní využívání moderních technologií sloužících pro občany

Snižování spotřeb energií veřejných budov

Efektivní nakládání s veřejnými prostředky

Vedení workshopů, propagace zavádění moderních technologií ve veřejném sektoru

Mezisektorová spolupráce

Nápady na to, jak učinit Prahu ještě chytřejším městem, může posílat každý z vás – nápad stačí zaslat prostřednictvím jednoduchého webového formuláře: