Projekty OICT

Projekty OICT

Datová platforma Golemio je soubor technických nástrojů pro práci s daty.

Co je datová platforma Golemio?

Datová platforma Golemio je soubor technických nástrojů pro integraci, ukládání, vizualizaci a poskytování dat a zároveň je to tým odborníků na městská data. Cílem Datové platformy Golemio je poskytovat kvalitní IT služby magistrátu a městským částem v oblasti zpracování Smart City dat.

Datová platforma Golemio je však také označení pro open-source software, jehož zdrojové kódy jsou od října 2019 volně přístupné veřejnosti – pokud vás zajímají podrobnosti, naleznete je na stránce pro vývojáře.

Datová platforma Golemio je připravená na práci s libovolným typem dat, která se mohou v oblasti chytrého města vyskytovat – informace o počasí, kvalitě ovzduší, odpadech, dopravě, poloze vozidel, naplněnosti parkovišť a libovolné další.

Využití DP Golemio

Díky široké paletě nástrojů Datové platformy Golemio lze poskytovat nejrůznější služby, počínaje přijímáním či aktivním stahováním dat, jejich uložením, transformací, správou a zpřístupněním dle definovaných podmínek (Open Data), přes vizualizace, reporting a alerting, až po nasazení BI řešení.

Prostřednictvím týmu zkušených odborníků dokáže Datová platforma Golemio poskytovat ve všech relevantních oblastech technické konzultace, konzultovat tvorbu zadání a zadávacích dokumentací, navrhovat metriky a KPI, poskytovat analýzu a další služby související s daty.

Datová platforma Golemio tak je ideálním doplněním standardních dodavatelských systémů (např. IoT platforem, zastřešujících senzorické sítě apod.), kdy primární sběr dat zajišťuje dodavatel, DP Golemio pak data integruje a ukládá a dovoluje provádět další operace. Golemio umožňuje koncentrovat data od různých poskytovatelů napříč Prahou a následně je zpřístupňuje dalším stranám (veřejnosti) prostřednictvím aplikací Moje Praha a PID Lítačka či datových analýz na Golemio.cz, dále zástupcům města, městských částí a společností prostřednictvím klientského panelu. Data také mohou využívat vývojáři prostřednictvím API.

Pro koho je Datová platforma Golemio určená?

Datová platforma Golemio je provozovaná společností Operátor ICT, a.s., která je zřízená a stoprocentně vlastněná hlavním městem Praha. Mezi hlavním městem Praha a Operátorem ICT,. a.s. je uzavřena smlouva o provozu datové platformy Golemio. Její služby jsou dostupné pro magistrát, 57 městských částí, městské společnosti, příspěvkové organizace a další organizace zřizované či vlastněné hlavním městem Praha. Více informací naleznete na stránce věnované službám, které poskytuje tým Datové platformy Golemio.

Jak projekt vznikl?

Práce na pilotním provozu Datové platformy Golemio a integraci prvních balíků dat byly spuštěny na začátku roku 2018, což byla první verze datové platformy provozovaná metodou SaaS – Software as a Service (Cisco Kinetic for Cities). Již v průběhu roku 2018 byla na základě zkušeností s pilotním provozem provedena rozsáhlá analýza uživatelských požadavků. Dle této analýzy bylo zejména nutné zvýšit variabilitu a modularitu, tak aby bylo možné naplnit potřeby města, městských částí a společností. Z toho vyplynula potřeba vytvoření vlastního řešení, jehož vývoj probíhá ve vlastní režii na základě open source komponent. Na analýzu navázal návrh architektury takovéhoto vlastního řešení a způsobu implementace. Již v průběhu tvorby analýzy byl za účelem ověření předpokladů vytvořen PoC (Proof of Concept), na jehož základě následně došlo k vytvoření produkční verze Datové platformy Golemio, která je v produkčním nasazení od 1. 7. 2019. O celé prostředí Datové platformy Golemio se stará tým v rámci Operátora ICT – zastřešuje tak vývoj, nasazení, provoz, integrace datových zdrojů, vytváření reportů nad daty a integraci do navazujících prostředí.

Podrobnější technické informace

Zájemce o podrobnosti ohledně technické stránky Datové platformy Golemio lze odkázat na její dokumentaci. Zdrojový kód celého projektu, který zveřejňujeme jako open-source pod licencí MIT je k dispozici na GitLabu.