Projekty OICT

Projekty OICT

Zajištění optické infrastruktury

Jeho primárním cílem je propojení městské části nebo organizace a nezbytného uzlového infrastrukturního bodu

Registr je krokem k vytvoření nezávislé městské ICT (informační a komunikační technologie) infrastruktury, která bude zajišťovat definované ICT potřeby Magistrátu hlavního města Prahy (dále MHMP), městských částí, městských organizací apod.

Jeho primárním cílem je propojení městské části nebo organizace a nezbytného uzlového infrastrukturního bodu (např. datová centra MHMP) vysokokapacitními sítěmi tak, aby požadované ICT služby podpořily rozvoj digitalizace samosprávy a vnitřní správy MHMP za současného zajištění odpovídajících bezpečnostních provozních standardů a redundanci infrastruktury.

Poskytuje informace o dostupné optické a pasivní infrastruktuře v majetku společností TSK, DPP, Kolektory Praha a PRE, která je využitelná k realizaci nezávislé městské ICT infrastruktury.

Nová data jsou doplňována a stávající kontrolována a editována v pracovišti GIS, které bylo pro potřeby Registru vytvořeno.

Fungování Registru bude vyhodnoceno na konci roku a zároveň bude navržen procesní a obchodní model pro realizaci zajištění konektivity na optické infrastruktuře ve vlastnictví MHMP nebo jeho dceřiných společností.