Vedení společnosti

oict.

Vedení společnosti

oict.

Vedení společnosti

oict.

Představenstvo

Ing. Jan Znamenáček

Předseda představenstva

Generální ředitel, předseda představenstva, pověřen řízením Úseku digitalizace a Úseku financí, služeb a rozvoje obchodu

Petr Suška

Místopředseda představenstva, pověřen řízením Úseku Smart City a inovací

Ředitel Úseku Smart City, inovací a projektového řízení

Ing. Petr Vokál MBA

Člen představena, pověřen řízením Úseku provozu

Bc. Jiří Koudelka

Předseda dozorčí rady

Mgr. Jakub Stárek

Místopředseda a člen dozorčí rady

Mgr. Ing. Jaromír Beránek

Člen dozorčí rady

Mgr. Ing. Oldřich Kužílek

Člen dozorčí rady

Ing. Kamil Vavřinec Mareš

Člen dozorčí rady

Jiří Ptáček

Člen dozorčí rady

Ing. Tomáš Zmuda

Člen dozorčí rady

Organizační struktura

Další informace

Kontakty

Žádost o poskytnutí informací

Tiskové zprávy

Výroční zprávy

Kontakty

Žádost o poskytnutí informací

Tiskové zprávy

Výroční zprávy

Kontakty

Žádost o poskytnutí informací

Tiskové zprávy

Výroční zprávy