Projekty OICT

Projekty OICT

Městský kamerový systém

Poskytování služeb dohledu nad provozem MKS HMP, vč. monitoringu

Městský kamerový systém hlavního města Prahy je budován od roku 1997 jako nástroj pro zajištění bezpečnosti na území hlavního města Prahy.

Rozvoj systému MKS HMP zahrnuje výstavbu kamerových stanovišť, monitorovacích a klientských pracovišť, přenosových tras, samostatné ethernetové sítě a infrastruktury.

V současné době nese hlavní odpovědnost za provozuschopnost systému jako celku sesterská společnost Operátora ICT, a.s., Technologie hlavního města Prahy.

Operátor ICT, a s., jako dodavatel dílčích služeb, nese spoluodpovědnost za:

  • poskytování služeb dohledu nad provozem MKS HMP, vč. monitoringu

  • poskytování služeb revize, preventivní údržby (profylaxe) a maintenance

  • poskytování služeb oprav vad a poruch

  • poskytování služeb aktualizace databází kamer

  • poskytování služeb zabezpečování správy datových uložišť a správy sítě

  • poskytování služeb zabezpečování správy software

  • poskytování služeb spočívajících v integraci kamer a ucelených kamerových systémů

Těžiště dodávaných služeb je v oblasti expertních ICT služeb.