Vedoucí finanční manager/managerka

Vedoucí finanční manager/managerka

Vedoucí finanční manager/managerka

Vedoucí finanční manager/managerka

V naší městské akciové společnosti Operátor ICT, a.s. hledáme vedoucího odboru financí a rozvoje obchodu, který má rád hlavně výzvy.  

Operátor ICT, a.s., se věnuje zejména digitalizaci, poskytování ICT služeb, včetně webových a mobilních aplikací (nejznámějším produktem je PID Lítačka). Našim logicky největším zákazníkem je hl. m. Praha, ale naše služby poskytujeme např. v Libereckém kraji, kde dodáváme jeden z našich hlavních produktů, kterým je odbavovací systém. Společnost se také zaměřuje na řízení inovativních projektů tzv. Smart Prague projektů, které jsou primárně spojené se získáváním, integrací a zpracováním dat v datové platformě Golemio.

Podle schválené výroční zprávy z roku 2022 zaměstnával OICT v průměru 203 zaměstnanců a obrat činil téměř 350 mil. Kč.   

Jaký je náš tým?

V současné době je pozice zařazena do úseku financí, služeb a rozvoje obchodu a je pro ni vytvořena pozice vedoucího odboru financí a rozvoje obchodu, který má pod sebou oddělení financí, účetnictví a správy majetku a také další oddělení rozvoje obchodu. V sousedském odboru služeb je tým právníků a oddělení vztahů s akcionářem a interních služeb. Celkem se tedy v rámci úseku jedná o zhruba 20 kmenových zaměstnanců.

Co od vás očekáváme?

 • Zodpovědný přístup, schopnost manažersky řídit a vést početnější pracovní tým.

 • Máte vysokoškolské vzdělání ekonomického, obchodního nebo technického charakteru.

 • Odbornost v oblasti ekonomiky a finančního řízení podniku – dohled nad zpracováním účetní závěrky, rozpočtování, obchodně finanční plány, controlling.

 • Nastavujete systém alokace finančních zdrojů ve spolupráci s interním controllingovým týmem.

 • Vyhodnocujete finanční výsledky a odchylky od plánovaného finančního rozpočtu.

 • Ve spolupráci s vedením společnosti vytváříte finanční strategii a budete dohlížet na dostatečné pokrytí všech nákladů souvisejících s tvorbou nových a rozvojem existujících produktů a služeb.

 • Podporujete management společnosti ve všech aspektech rozvoje firmy – informacemi o finančním stavu společnosti (reporting).

 • Zajišťujte dodržování zákonných a daňových předpisů.

 • Nastavuje daňově efektivní operace a struktury minimalizující daňové zatížení.

 • Optimalizujete rozalokace společnosti.

 • Připravujete a předkládáte ke schválení rozpočet společnosti.

 • Navrhujete digitalizaci vnitřních procesů souvisejících s řízením financí.

 • Motivujete a rozvíjíte interní controllingový tým společnosti, který není přímo podřízen vedoucímu odboru.

 • Skvěle ovládáte Excel.

Výhodou pro vás bude:

 • Znalost zákona o obcích, o hlavním městě Praze, zákona o zadávání veřejných zakázek a dalších zákonů a právních předpisů souvisejících s veřejnou správou.

 • Znalost zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

 • Znalost nástrojů využívaných veřejnou správou (Helios, OK Base a jiné SW).

 • Zkušenosti v právní oblasti nebo s řízením lidských zdrojů z důvodu úzké spolupráce s nimi.

 • Zkušenosti v oblasti vrcholného řízení společnosti (corporate governance).

 • Schopnost formulovat a obhajovat strategická rozhodnutí.

Co můžeme nabídnout?

 • Práci, která dává smysl. Je nejen různorodá, samostatná a někdy i pěkná výzva, ale jsou vidět její dopady v reálném životě.

 • Zázemí významné městské společnosti.

 • Atraktivní pracovní prostředí v samém centru Prahy.

 • Pružnou pracovní dobu a možnost home office.

 • 5 týdnů dovolené a 5 dní osobního volna.

 • Stravenkový paušál.

 • Benefitní konto zaměstnance (příspěvek na penzijní nebo životní připojištění, Multisport karta, benefitní karta) a další výhody.

 • Firemní akce a teambuildingy.

 • Pozice je vhodná pro muže i ženy.

 • Nástup IHNED, nebo dle dohody.

Statistiky ukazují, že podstatná část kandidátů se o pracovní místa uchází pouze tehdy, pokud splňují 100 % kvalifikačních požadavků. Poznáváte se v tom? Pokud ano, naše společnost Vám dává 25% bonus. Změňte přístup a přihlaste se, pokud splňujete alespoň 75 % požadavků. Těšíme se na váš životopis. 😊

Vedoucí finanční manager/managerka

V naší městské akciové společnosti Operátor ICT, a.s. hledáme vedoucího odboru financí a rozvoje obchodu, který má rád hlavně výzvy.  

Operátor ICT, a.s., se věnuje zejména digitalizaci, poskytování ICT služeb, včetně webových a mobilních aplikací (nejznámějším produktem je PID Lítačka). Našim logicky největším zákazníkem je hl. m. Praha, ale naše služby poskytujeme např. v Libereckém kraji, kde dodáváme jeden z našich hlavních produktů, kterým je odbavovací systém. Společnost se také zaměřuje na řízení inovativních projektů tzv. Smart Prague projektů, které jsou primárně spojené se získáváním, integrací a zpracováním dat v datové platformě Golemio.

Podle schválené výroční zprávy z roku 2022 zaměstnával OICT v průměru 203 zaměstnanců a obrat činil téměř 350 mil. Kč.   

Jaký je náš tým?

V současné době je pozice zařazena do úseku financí, služeb a rozvoje obchodu a je pro ni vytvořena pozice vedoucího odboru financí a rozvoje obchodu, který má pod sebou oddělení financí, účetnictví a správy majetku a také další oddělení rozvoje obchodu. V sousedském odboru služeb je tým právníků a oddělení vztahů s akcionářem a interních služeb. Celkem se tedy v rámci úseku jedná o zhruba 20 kmenových zaměstnanců.

Co od vás očekáváme?

 • Zodpovědný přístup, schopnost manažersky řídit a vést početnější pracovní tým.

 • Máte vysokoškolské vzdělání ekonomického, obchodního nebo technického charakteru.

 • Odbornost v oblasti ekonomiky a finančního řízení podniku – dohled nad zpracováním účetní závěrky, rozpočtování, obchodně finanční plány, controlling.

 • Nastavujete systém alokace finančních zdrojů ve spolupráci s interním controllingovým týmem.

 • Vyhodnocujete finanční výsledky a odchylky od plánovaného finančního rozpočtu.

 • Ve spolupráci s vedením společnosti vytváříte finanční strategii a budete dohlížet na dostatečné pokrytí všech nákladů souvisejících s tvorbou nových a rozvojem existujících produktů a služeb.

 • Podporujete management společnosti ve všech aspektech rozvoje firmy – informacemi o finančním stavu společnosti (reporting).

 • Zajišťujte dodržování zákonných a daňových předpisů.

 • Nastavuje daňově efektivní operace a struktury minimalizující daňové zatížení.

 • Optimalizujete rozalokace společnosti.

 • Připravujete a předkládáte ke schválení rozpočet společnosti.

 • Navrhujete digitalizaci vnitřních procesů souvisejících s řízením financí.

 • Motivujete a rozvíjíte interní controllingový tým společnosti, který není přímo podřízen vedoucímu odboru.

 • Skvěle ovládáte Excel.

Výhodou pro vás bude:

 • Znalost zákona o obcích, o hlavním městě Praze, zákona o zadávání veřejných zakázek a dalších zákonů a právních předpisů souvisejících s veřejnou správou.

 • Znalost zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

 • Znalost nástrojů využívaných veřejnou správou (Helios, OK Base a jiné SW).

 • Zkušenosti v právní oblasti nebo s řízením lidských zdrojů z důvodu úzké spolupráce s nimi.

 • Zkušenosti v oblasti vrcholného řízení společnosti (corporate governance).

 • Schopnost formulovat a obhajovat strategická rozhodnutí.

Co můžeme nabídnout?

 • Práci, která dává smysl. Je nejen různorodá, samostatná a někdy i pěkná výzva, ale jsou vidět její dopady v reálném životě.

 • Zázemí významné městské společnosti.

 • Atraktivní pracovní prostředí v samém centru Prahy.

 • Pružnou pracovní dobu a možnost home office.

 • 5 týdnů dovolené a 5 dní osobního volna.

 • Stravenkový paušál.

 • Benefitní konto zaměstnance (příspěvek na penzijní nebo životní připojištění, Multisport karta, benefitní karta) a další výhody.

 • Firemní akce a teambuildingy.

 • Pozice je vhodná pro muže i ženy.

 • Nástup IHNED, nebo dle dohody.

Statistiky ukazují, že podstatná část kandidátů se o pracovní místa uchází pouze tehdy, pokud splňují 100 % kvalifikačních požadavků. Poznáváte se v tom? Pokud ano, naše společnost Vám dává 25% bonus. Změňte přístup a přihlaste se, pokud splňujete alespoň 75 % požadavků. Těšíme se na váš životopis. 😊

Vedoucí finanční manager/managerka

V naší městské akciové společnosti Operátor ICT, a.s. hledáme vedoucího odboru financí a rozvoje obchodu, který má rád hlavně výzvy.  

Operátor ICT, a.s., se věnuje zejména digitalizaci, poskytování ICT služeb, včetně webových a mobilních aplikací (nejznámějším produktem je PID Lítačka). Našim logicky největším zákazníkem je hl. m. Praha, ale naše služby poskytujeme např. v Libereckém kraji, kde dodáváme jeden z našich hlavních produktů, kterým je odbavovací systém. Společnost se také zaměřuje na řízení inovativních projektů tzv. Smart Prague projektů, které jsou primárně spojené se získáváním, integrací a zpracováním dat v datové platformě Golemio.

Podle schválené výroční zprávy z roku 2022 zaměstnával OICT v průměru 203 zaměstnanců a obrat činil téměř 350 mil. Kč.   

Jaký je náš tým?

V současné době je pozice zařazena do úseku financí, služeb a rozvoje obchodu a je pro ni vytvořena pozice vedoucího odboru financí a rozvoje obchodu, který má pod sebou oddělení financí, účetnictví a správy majetku a také další oddělení rozvoje obchodu. V sousedském odboru služeb je tým právníků a oddělení vztahů s akcionářem a interních služeb. Celkem se tedy v rámci úseku jedná o zhruba 20 kmenových zaměstnanců.

Co od vás očekáváme?

 • Zodpovědný přístup, schopnost manažersky řídit a vést početnější pracovní tým.

 • Máte vysokoškolské vzdělání ekonomického, obchodního nebo technického charakteru.

 • Odbornost v oblasti ekonomiky a finančního řízení podniku – dohled nad zpracováním účetní závěrky, rozpočtování, obchodně finanční plány, controlling.

 • Nastavujete systém alokace finančních zdrojů ve spolupráci s interním controllingovým týmem.

 • Vyhodnocujete finanční výsledky a odchylky od plánovaného finančního rozpočtu.

 • Ve spolupráci s vedením společnosti vytváříte finanční strategii a budete dohlížet na dostatečné pokrytí všech nákladů souvisejících s tvorbou nových a rozvojem existujících produktů a služeb.

 • Podporujete management společnosti ve všech aspektech rozvoje firmy – informacemi o finančním stavu společnosti (reporting).

 • Zajišťujte dodržování zákonných a daňových předpisů.

 • Nastavuje daňově efektivní operace a struktury minimalizující daňové zatížení.

 • Optimalizujete rozalokace společnosti.

 • Připravujete a předkládáte ke schválení rozpočet společnosti.

 • Navrhujete digitalizaci vnitřních procesů souvisejících s řízením financí.

 • Motivujete a rozvíjíte interní controllingový tým společnosti, který není přímo podřízen vedoucímu odboru.

 • Skvěle ovládáte Excel.

Výhodou pro vás bude:

 • Znalost zákona o obcích, o hlavním městě Praze, zákona o zadávání veřejných zakázek a dalších zákonů a právních předpisů souvisejících s veřejnou správou.

 • Znalost zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

 • Znalost nástrojů využívaných veřejnou správou (Helios, OK Base a jiné SW).

 • Zkušenosti v právní oblasti nebo s řízením lidských zdrojů z důvodu úzké spolupráce s nimi.

 • Zkušenosti v oblasti vrcholného řízení společnosti (corporate governance).

 • Schopnost formulovat a obhajovat strategická rozhodnutí.

Co můžeme nabídnout?

 • Práci, která dává smysl. Je nejen různorodá, samostatná a někdy i pěkná výzva, ale jsou vidět její dopady v reálném životě.

 • Zázemí významné městské společnosti.

 • Atraktivní pracovní prostředí v samém centru Prahy.

 • Pružnou pracovní dobu a možnost home office.

 • 5 týdnů dovolené a 5 dní osobního volna.

 • Stravenkový paušál.

 • Benefitní konto zaměstnance (příspěvek na penzijní nebo životní připojištění, Multisport karta, benefitní karta) a další výhody.

 • Firemní akce a teambuildingy.

 • Pozice je vhodná pro muže i ženy.

 • Nástup IHNED, nebo dle dohody.

Statistiky ukazují, že podstatná část kandidátů se o pracovní místa uchází pouze tehdy, pokud splňují 100 % kvalifikačních požadavků. Poznáváte se v tom? Pokud ano, naše společnost Vám dává 25% bonus. Změňte přístup a přihlaste se, pokud splňujete alespoň 75 % požadavků. Těšíme se na váš životopis. 😊

IT

Projektový management

Datová oblast

Interní služby

Top management

Aplikační správce junior (m/ž)

-

Plný úvazek

Webový vývojář pro pražské weby (m/ž)

-

Plný úvazek

Licenční manažer (m/ž)

-

Plný úvazek

Low-Code Engineer v Metadě (m/ž)**

-

Plný úvazek

Linux správce (m/ž)

-

Plný úvazek

Node.js Developer pražských dat (m/ž)**

-

Plný úvazek

Windows správce (m/ž)

-

Plný úvazek

*Referall program

Nenašli jste pozici, která by vás zaujala?

Dejte nám o sobě vědět – pokusíme se vám najít pozici přesně na míru. 

IT

Projektový management

Datová oblast

Interní služby

Top management

Aplikační správce junior (m/ž)

-

Plný úvazek

Webový vývojář pro pražské weby (m/ž)

-

Plný úvazek

Licenční manažer (m/ž)

-

Plný úvazek

Low-Code Engineer v Metadě (m/ž)**

-

Plný úvazek

Linux správce (m/ž)

-

Plný úvazek

Node.js Developer pražských dat (m/ž)**

-

Plný úvazek

Windows správce (m/ž)

-

Plný úvazek

*Referall program

Nenašli jste pozici, která by vás zaujala?

Dejte nám o sobě vědět – pokusíme se vám najít pozici přesně na míru.