Inovační manager/ka SMART PRAGUE

Inovační manager/ka SMART PRAGUE

Inovační manager/ka SMART PRAGUE

Inovační manager/ka SMART PRAGUE

Co je Smart Prague a co všechno děláme?

Smart Prague je tým lidí, kterým záleží na tom, jak bude vypadat Praha budoucnosti. Projekty, které realizujeme, pomáhají vhodně reagovat na výzvy spojené s klimatickou změnou, s přechodem na nové trendy v mobilitě, se stále se zvyšujícími nároky na kvalitu života v metropoli, nebo řeší hospodárnost městských budov a provozů. Aktuálně řídíme bezmála třicítku projektů v různé fázi rozpracovanosti a nově jsme zahájili spolupráci i na mezinárodních inovačních projektech. Naše projekty jsou směsicí různých pilotních projektů, které mají pro město otestovat vhodnost dané technologie nebo se jedná už rovnou o celopražské řešení. Výsledky naší práce a práce kolegů z ostatních městských společností jsou nejlépe vidět v ročence Smart Prague Index, kterou pravidelně už pět let vydáváme. Všechno se o nás dozvíš na webu www.smartprague.eu.

Jaký máme tým?
Náš tým tvoří aktuálně 16 interních lidí, převážná část jsou projektoví manažeři, kteří společně s konzultanty, analytiky a vývojáři z datové platformy Golemio a interními právníky řeší projekty, které přispívají k rozvoji metropole. V loňském roce se náš tým rozrostl o dva specialisty na mezinárodní inovační projekty. Naše práce je spojená též i s externími specialisty zvlášť z akademické sféry. Jsme energický tým, který se rád směje a potkává se i mimo práci.

Co u nás budeš dělat:
Tvoji hlavní náplní práce bude pro hlavní město Praha zajišťovat služby spojené s inovačními procesy zkoumající potenciál vhodných řešení pro realizaci projektů Smart Prague, které naplňují vizi celé koncepce tak, aby hlavní město Praha využívalo osvědčené inovativní technologie pro lepší život Pražanů a udržitelnou Prahu v roce 2030. Cílovými zákazníky jsou především lidé, a proto je potřeba využívat nových způsobů zpracování projektů, jako je například Human Centered Design nebo z něj vycházející princip Design Thinking.

Jak si Tě představujeme?

 • praxe v řízení inovací s využitím relevantních metodik (např. Human Centered Design, Design Thinking či Participativní plánování) nebo obdobné zkušenosti s projektovým řízením (např. znalostí metody PRINCE2);

 • orientace v inovačním prostředí Prahy a ČR a jeho hlavních aktérech

 • orientace v tématech regionálního rozvoje, vědy výzkumu, inovací a se zpracováním a implementací strategických dokumentů;

 • schopnost plánovat, navrhovat a připravit technologické, organizační a společenské inovace v rámci konceptu Smart City (navrhnout rizika, náklady, harmonogram, KPI apod.);

 • schopnost identifikovat klíčové zainteresované aktéry, analyzovat jejich zájmy a postoje, znát a aplikovat mechanismy rozhodování a procesní pravidla a také schopnost vytvářet pozitivní funkční partnerství, pokud jde o společné inovační projekty ve vztahu k akademickým, výzkumným, samosprávným, státním i mezinárodním institucím, a to přímo, ale také prostřednictvím domácích a mezinárodních profesních a zájmových organizací a sdružení;

 • znalost s prováděním socioekonomických průzkumů a analýz, interpretací jejich výsledků a stanovování závěrů a doporučení z nich vyplývajících;

 • znalost podstaty klíčových technologických trendů a schopnost promítnout je do scénářů jejich možného dopadu na fungování inovačních ekosystémů a procesů jednotlivých stakeholderů a analyzovat jejich vztah k udržitelné transformaci města a

 • orientace v aktuálních problémech současného města, oboru Smart City, inovačních trendech, ale i v souvislostech změny klimatu, digitalizace, cirkulární ekonomiky, energetických úspor, společenských proměn, lokálních specifik apod.;

 • schopnost vnímat technologické inovace v kontextu společenské poptávky a dlouhodobých strategických cílů, rozumět vzájemným vztahům mezi průmyslem a institucemi a jejich koevoluci;

 • prokazatelná zkušenost s přípravou a vedením workshopů;

 • minimálně vysokoškolské vzdělání;

 • proaktivita, samostatnost, pečlivost, výborné komunikační a prezentační schopnosti;

 • oblast inovací sahá za hranice našeho státu, proto je třeba ovládat anglický jazyk alespoň na komunikativní úrovni, další jazyky výhodou.

Jaká bude Tvoje náplň práce?

 • hledání příležitostí v oblasti nových technologií v ČR i zahraničí, sledování nejrůznějších trendů, výzkumu univerzit, soukromého sektoru;

 • koordinace inovačních týmů a zapojení klíčových aktérů města do procesu městských inovací

 • vytváření konceptů produktů či služeb na základě nalezených informací a vstupů z analýzy příležitostí, trendů a potřeb

 • získávání zpětné vazby od zainteresovaných stran/zákazníků, zda daný produkt či služba splňuje daná očekávání;

 • dopracování perspektivních konceptů, navržení základních milníku projektu, návrh rozpočtu, hlavní rizika, přínosy/negativní dopady, výstupy apod. a následné předání projektovým manažerům

 • spolupráce na realizaci pilotních projektů, uživatelského testování a co-designových workshopů

 • kvartální zpracovávání zpráv o činnosti inovačního managementu pro potřeby hlavního města Prahy.

 • Jedná se tedy o práci, která Ti bude dávat smysl. Je nejen různorodá, samostatná a někdy i pěkná výzva, ale také přímo uvidíte její dopad. A třeba usnadní život i Tobě nebo Tvým blízkým a kamarádům.

Co Ti můžeme nabídnout?

 • příjemné pracovní prostředí kanceláří v Holešovicích;

 • férové finanční ohodnocení, odrážející Tvoje schopnosti a zkušenosti;

 • pružnou pracovní dobu a možnost home office;

 • neomezený přísun kofeinu (káva a čaj dle tvého vkusu),

 • samozřejmostí je veškeré vybavení potřebné k práci a firemní neomezený tarif, který můžeš využívat i pro soukromé účely;

 • prostor na relaxaci i v práci: relax zóny (XBOX), dvě terasy s výhledem na Prahu, fitness a sauna přímo v budově;

 • firemní akce (meditace, seberozvoj), podporu vzdělávání;

 • a samozřejmě nezapomínáme ani na běžné benefity: stravenkový paušál, 5 týdnů dovolené a 5 dní osobního volna navíc, Multisportku nebo benefitní kartu, příspěvek na penzijní/životní pojištění.

Inovační manager/ka SMART PRAGUE

Co je Smart Prague a co všechno děláme?

Smart Prague je tým lidí, kterým záleží na tom, jak bude vypadat Praha budoucnosti. Projekty, které realizujeme, pomáhají vhodně reagovat na výzvy spojené s klimatickou změnou, s přechodem na nové trendy v mobilitě, se stále se zvyšujícími nároky na kvalitu života v metropoli, nebo řeší hospodárnost městských budov a provozů. Aktuálně řídíme bezmála třicítku projektů v různé fázi rozpracovanosti a nově jsme zahájili spolupráci i na mezinárodních inovačních projektech. Naše projekty jsou směsicí různých pilotních projektů, které mají pro město otestovat vhodnost dané technologie nebo se jedná už rovnou o celopražské řešení. Výsledky naší práce a práce kolegů z ostatních městských společností jsou nejlépe vidět v ročence Smart Prague Index, kterou pravidelně už pět let vydáváme. Všechno se o nás dozvíš na webu www.smartprague.eu.

Jaký máme tým?
Náš tým tvoří aktuálně 16 interních lidí, převážná část jsou projektoví manažeři, kteří společně s konzultanty, analytiky a vývojáři z datové platformy Golemio a interními právníky řeší projekty, které přispívají k rozvoji metropole. V loňském roce se náš tým rozrostl o dva specialisty na mezinárodní inovační projekty. Naše práce je spojená též i s externími specialisty zvlášť z akademické sféry. Jsme energický tým, který se rád směje a potkává se i mimo práci.

Co u nás budeš dělat:
Tvoji hlavní náplní práce bude pro hlavní město Praha zajišťovat služby spojené s inovačními procesy zkoumající potenciál vhodných řešení pro realizaci projektů Smart Prague, které naplňují vizi celé koncepce tak, aby hlavní město Praha využívalo osvědčené inovativní technologie pro lepší život Pražanů a udržitelnou Prahu v roce 2030. Cílovými zákazníky jsou především lidé, a proto je potřeba využívat nových způsobů zpracování projektů, jako je například Human Centered Design nebo z něj vycházející princip Design Thinking.

Jak si Tě představujeme?

 • praxe v řízení inovací s využitím relevantních metodik (např. Human Centered Design, Design Thinking či Participativní plánování) nebo obdobné zkušenosti s projektovým řízením (např. znalostí metody PRINCE2);

 • orientace v inovačním prostředí Prahy a ČR a jeho hlavních aktérech

 • orientace v tématech regionálního rozvoje, vědy výzkumu, inovací a se zpracováním a implementací strategických dokumentů;

 • schopnost plánovat, navrhovat a připravit technologické, organizační a společenské inovace v rámci konceptu Smart City (navrhnout rizika, náklady, harmonogram, KPI apod.);

 • schopnost identifikovat klíčové zainteresované aktéry, analyzovat jejich zájmy a postoje, znát a aplikovat mechanismy rozhodování a procesní pravidla a také schopnost vytvářet pozitivní funkční partnerství, pokud jde o společné inovační projekty ve vztahu k akademickým, výzkumným, samosprávným, státním i mezinárodním institucím, a to přímo, ale také prostřednictvím domácích a mezinárodních profesních a zájmových organizací a sdružení;

 • znalost s prováděním socioekonomických průzkumů a analýz, interpretací jejich výsledků a stanovování závěrů a doporučení z nich vyplývajících;

 • znalost podstaty klíčových technologických trendů a schopnost promítnout je do scénářů jejich možného dopadu na fungování inovačních ekosystémů a procesů jednotlivých stakeholderů a analyzovat jejich vztah k udržitelné transformaci města a

 • orientace v aktuálních problémech současného města, oboru Smart City, inovačních trendech, ale i v souvislostech změny klimatu, digitalizace, cirkulární ekonomiky, energetických úspor, společenských proměn, lokálních specifik apod.;

 • schopnost vnímat technologické inovace v kontextu společenské poptávky a dlouhodobých strategických cílů, rozumět vzájemným vztahům mezi průmyslem a institucemi a jejich koevoluci;

 • prokazatelná zkušenost s přípravou a vedením workshopů;

 • minimálně vysokoškolské vzdělání;

 • proaktivita, samostatnost, pečlivost, výborné komunikační a prezentační schopnosti;

 • oblast inovací sahá za hranice našeho státu, proto je třeba ovládat anglický jazyk alespoň na komunikativní úrovni, další jazyky výhodou.

Jaká bude Tvoje náplň práce?

 • hledání příležitostí v oblasti nových technologií v ČR i zahraničí, sledování nejrůznějších trendů, výzkumu univerzit, soukromého sektoru;

 • koordinace inovačních týmů a zapojení klíčových aktérů města do procesu městských inovací

 • vytváření konceptů produktů či služeb na základě nalezených informací a vstupů z analýzy příležitostí, trendů a potřeb

 • získávání zpětné vazby od zainteresovaných stran/zákazníků, zda daný produkt či služba splňuje daná očekávání;

 • dopracování perspektivních konceptů, navržení základních milníku projektu, návrh rozpočtu, hlavní rizika, přínosy/negativní dopady, výstupy apod. a následné předání projektovým manažerům

 • spolupráce na realizaci pilotních projektů, uživatelského testování a co-designových workshopů

 • kvartální zpracovávání zpráv o činnosti inovačního managementu pro potřeby hlavního města Prahy.

 • Jedná se tedy o práci, která Ti bude dávat smysl. Je nejen různorodá, samostatná a někdy i pěkná výzva, ale také přímo uvidíte její dopad. A třeba usnadní život i Tobě nebo Tvým blízkým a kamarádům.

Co Ti můžeme nabídnout?

 • příjemné pracovní prostředí kanceláří v Holešovicích;

 • férové finanční ohodnocení, odrážející Tvoje schopnosti a zkušenosti;

 • pružnou pracovní dobu a možnost home office;

 • neomezený přísun kofeinu (káva a čaj dle tvého vkusu),

 • samozřejmostí je veškeré vybavení potřebné k práci a firemní neomezený tarif, který můžeš využívat i pro soukromé účely;

 • prostor na relaxaci i v práci: relax zóny (XBOX), dvě terasy s výhledem na Prahu, fitness a sauna přímo v budově;

 • firemní akce (meditace, seberozvoj), podporu vzdělávání;

 • a samozřejmě nezapomínáme ani na běžné benefity: stravenkový paušál, 5 týdnů dovolené a 5 dní osobního volna navíc, Multisportku nebo benefitní kartu, příspěvek na penzijní/životní pojištění.

Inovační manager/ka SMART PRAGUE

Co je Smart Prague a co všechno děláme?

Smart Prague je tým lidí, kterým záleží na tom, jak bude vypadat Praha budoucnosti. Projekty, které realizujeme, pomáhají vhodně reagovat na výzvy spojené s klimatickou změnou, s přechodem na nové trendy v mobilitě, se stále se zvyšujícími nároky na kvalitu života v metropoli, nebo řeší hospodárnost městských budov a provozů. Aktuálně řídíme bezmála třicítku projektů v různé fázi rozpracovanosti a nově jsme zahájili spolupráci i na mezinárodních inovačních projektech. Naše projekty jsou směsicí různých pilotních projektů, které mají pro město otestovat vhodnost dané technologie nebo se jedná už rovnou o celopražské řešení. Výsledky naší práce a práce kolegů z ostatních městských společností jsou nejlépe vidět v ročence Smart Prague Index, kterou pravidelně už pět let vydáváme. Všechno se o nás dozvíš na webu www.smartprague.eu.

Jaký máme tým?
Náš tým tvoří aktuálně 16 interních lidí, převážná část jsou projektoví manažeři, kteří společně s konzultanty, analytiky a vývojáři z datové platformy Golemio a interními právníky řeší projekty, které přispívají k rozvoji metropole. V loňském roce se náš tým rozrostl o dva specialisty na mezinárodní inovační projekty. Naše práce je spojená též i s externími specialisty zvlášť z akademické sféry. Jsme energický tým, který se rád směje a potkává se i mimo práci.

Co u nás budeš dělat:
Tvoji hlavní náplní práce bude pro hlavní město Praha zajišťovat služby spojené s inovačními procesy zkoumající potenciál vhodných řešení pro realizaci projektů Smart Prague, které naplňují vizi celé koncepce tak, aby hlavní město Praha využívalo osvědčené inovativní technologie pro lepší život Pražanů a udržitelnou Prahu v roce 2030. Cílovými zákazníky jsou především lidé, a proto je potřeba využívat nových způsobů zpracování projektů, jako je například Human Centered Design nebo z něj vycházející princip Design Thinking.

Jak si Tě představujeme?

 • praxe v řízení inovací s využitím relevantních metodik (např. Human Centered Design, Design Thinking či Participativní plánování) nebo obdobné zkušenosti s projektovým řízením (např. znalostí metody PRINCE2);

 • orientace v inovačním prostředí Prahy a ČR a jeho hlavních aktérech

 • orientace v tématech regionálního rozvoje, vědy výzkumu, inovací a se zpracováním a implementací strategických dokumentů;

 • schopnost plánovat, navrhovat a připravit technologické, organizační a společenské inovace v rámci konceptu Smart City (navrhnout rizika, náklady, harmonogram, KPI apod.);

 • schopnost identifikovat klíčové zainteresované aktéry, analyzovat jejich zájmy a postoje, znát a aplikovat mechanismy rozhodování a procesní pravidla a také schopnost vytvářet pozitivní funkční partnerství, pokud jde o společné inovační projekty ve vztahu k akademickým, výzkumným, samosprávným, státním i mezinárodním institucím, a to přímo, ale také prostřednictvím domácích a mezinárodních profesních a zájmových organizací a sdružení;

 • znalost s prováděním socioekonomických průzkumů a analýz, interpretací jejich výsledků a stanovování závěrů a doporučení z nich vyplývajících;

 • znalost podstaty klíčových technologických trendů a schopnost promítnout je do scénářů jejich možného dopadu na fungování inovačních ekosystémů a procesů jednotlivých stakeholderů a analyzovat jejich vztah k udržitelné transformaci města a

 • orientace v aktuálních problémech současného města, oboru Smart City, inovačních trendech, ale i v souvislostech změny klimatu, digitalizace, cirkulární ekonomiky, energetických úspor, společenských proměn, lokálních specifik apod.;

 • schopnost vnímat technologické inovace v kontextu společenské poptávky a dlouhodobých strategických cílů, rozumět vzájemným vztahům mezi průmyslem a institucemi a jejich koevoluci;

 • prokazatelná zkušenost s přípravou a vedením workshopů;

 • minimálně vysokoškolské vzdělání;

 • proaktivita, samostatnost, pečlivost, výborné komunikační a prezentační schopnosti;

 • oblast inovací sahá za hranice našeho státu, proto je třeba ovládat anglický jazyk alespoň na komunikativní úrovni, další jazyky výhodou.

Jaká bude Tvoje náplň práce?

 • hledání příležitostí v oblasti nových technologií v ČR i zahraničí, sledování nejrůznějších trendů, výzkumu univerzit, soukromého sektoru;

 • koordinace inovačních týmů a zapojení klíčových aktérů města do procesu městských inovací

 • vytváření konceptů produktů či služeb na základě nalezených informací a vstupů z analýzy příležitostí, trendů a potřeb

 • získávání zpětné vazby od zainteresovaných stran/zákazníků, zda daný produkt či služba splňuje daná očekávání;

 • dopracování perspektivních konceptů, navržení základních milníku projektu, návrh rozpočtu, hlavní rizika, přínosy/negativní dopady, výstupy apod. a následné předání projektovým manažerům

 • spolupráce na realizaci pilotních projektů, uživatelského testování a co-designových workshopů

 • kvartální zpracovávání zpráv o činnosti inovačního managementu pro potřeby hlavního města Prahy.

 • Jedná se tedy o práci, která Ti bude dávat smysl. Je nejen různorodá, samostatná a někdy i pěkná výzva, ale také přímo uvidíte její dopad. A třeba usnadní život i Tobě nebo Tvým blízkým a kamarádům.

Co Ti můžeme nabídnout?

 • příjemné pracovní prostředí kanceláří v Holešovicích;

 • férové finanční ohodnocení, odrážející Tvoje schopnosti a zkušenosti;

 • pružnou pracovní dobu a možnost home office;

 • neomezený přísun kofeinu (káva a čaj dle tvého vkusu),

 • samozřejmostí je veškeré vybavení potřebné k práci a firemní neomezený tarif, který můžeš využívat i pro soukromé účely;

 • prostor na relaxaci i v práci: relax zóny (XBOX), dvě terasy s výhledem na Prahu, fitness a sauna přímo v budově;

 • firemní akce (meditace, seberozvoj), podporu vzdělávání;

 • a samozřejmě nezapomínáme ani na běžné benefity: stravenkový paušál, 5 týdnů dovolené a 5 dní osobního volna navíc, Multisportku nebo benefitní kartu, příspěvek na penzijní/životní pojištění.

IT

Projektový management

Datová oblast

Interní služby

Top management

Webový vývojář pro pražské weby (m/ž)

-

Plný úvazek

Licenční manažer (m/ž)

-

Plný úvazek

Low-Code Engineer v Metadě (m/ž)**

-

Plný úvazek

Linux správce (m/ž)

-

Plný úvazek

Node.js Developer pražských dat (m/ž)**

-

Plný úvazek

Windows správce (m/ž)

-

Plný úvazek

*Referall program

Nenašli jste pozici, která by vás zaujala?

Dejte nám o sobě vědět – pokusíme se vám najít pozici přesně na míru. 

IT

Projektový management

Datová oblast

Interní služby

Top management

Webový vývojář pro pražské weby (m/ž)

-

Plný úvazek

Licenční manažer (m/ž)

-

Plný úvazek

Low-Code Engineer v Metadě (m/ž)**

-

Plný úvazek

Linux správce (m/ž)

-

Plný úvazek

Node.js Developer pražských dat (m/ž)**

-

Plný úvazek

Windows správce (m/ž)

-

Plný úvazek

*Referall program

Nenašli jste pozici, která by vás zaujala?

Dejte nám o sobě vědět – pokusíme se vám najít pozici přesně na míru.