Vyjádření OICT k anonymnímu emailu, ze kterého vychází interpelace zastupitele Adama Zábranského

Sep 22, 2017

-

Tiskové zprávy

Na 29. zasedání ZHMP byla vznesena interpelace zastupitele Adama Zábranského ve věci dřívějšího působení Vladimíra Zadiny. Tato interpelace, jak sám uvedl pan Zábranský, vychází pouze z anonymního emailu, který byl zaslán na všechny zastupitele HMP. Proti těmto nepravdám se společnost Operátor ICT vymezuje v textu níže.

Na 29. zasedání ZHMP byla vznesena interpelace zastupitele Adama Zábranského ve věci dřívějšího působení Vladimíra Zadiny. Tato interpelace, jak sám uvedl pan Zábranský, vychází pouze z anonymního emailu, který byl zaslán na všechny zastupitele HMP. Proti těmto nepravdám se společnost Operátor ICT vymezuje v textu níže.

V životopise pana Zadiny, který měla k dispozici dozorčí rada společnosti Operátor ICT při jeho jmenování, byla společnost Allowance uvedena, stejně tak své působení přiznává a je veřejně dohledatelná i na profesní síti LinkedIn. Společnost Allowance, ani zmiňovaný pan Libiger nebyli dle dostupných informací z ničeho obviněni, natož pak odsouzeni.

Dle informací od pana Zadiny se na veřejných zakázkách pan Zadina v Allowance nikdy nepodílel, byly vždy předmětem přípravy jiného týmu společnosti. Společností Allowance prošlo za její existence desítky lidí, jednalo se v té době o jednu z největších českých poradenských společností v zemi.

Rovněž není pravdou, že by společnost Allowance byla za jeho působení s hlavním městem Prahou ve sporu, či poskytovala nekvalitní služby. Tento fakt je mimo jiné podložen dalšími skutečnostmi:

  • není pravdou, že by této společnosti byla rámcová smlouva ukončena z důvodu pochybení při poskytování služeb – smlouva řádně uplynula na konci sjednané doby;

  • dle dostupných informací není známo, že by hlavní město Praha uplatnilo smluvní sankce vůči Allowance, a to ani za působení paní zastupitelky Vorlíčkové v Radě hl. m. Prahy jako odpovědné osoby za čerpání evropských fondů.

Pro upřesnění uvádíme, že působení v této společnosti pan Zadina plně ukončil tři roky před vstupem do společnosti Operátor ICT, a.s.

Společnost SmartPlan byla v životopise pana Zadiny také uvedena v rámci jeho jmenování do Představenstva společnosti pro dozorčí radu Operátora ICT, a.s.

Společnost SmartPlan se nikdy nezabývala veřejnými zakázkami. Před jmenováním členem představenstva společnosti Operátor ICT, a.s. pan Zadina společnost SmartPlan řádně opustil, předal agendu, podíly na vlastnictví a jednatelství (pozn. vše k 7. březnu 2017).

Proti tvrzení, že SmartPlan dostává zakázky s příslibem podpory zvláštního zacházení u společnosti Operátor ICT, a.s., se musíme důrazně ohradit, vzhledem k absenci jakéhokoliv formálního vztahu pana Zadiny k této společnosti od jeho nástupu do společnosti Operátor ICT, a.s.

Pro ještě větší názornost uvádíme, že společnost SmartPlan nikdy nepůsobila a ani nepůsobí jako dodavatel jakýchkoliv služeb společnosti Operátor ICT, a.s.

Ing. Vladimír Zadina nebyl nikdy jakkoliv vyšetřován, nebyl z ničeho obviněn či odsouzen, je tak zcela bezúhonný a zcela splňuje požadavky na výkon pozice člena představenstva Operátora ICT, a.s.

Na závěr uvádíme, že Ing. Vladimír Zadina nemá žádný příbuzenský vztah ke Zdeňkovi Zadinovi.