Vladimír Zadina se ujímá strategického řízení projektů Smart City v Praze

Apr 12, 2017

-

Tiskové zprávy

Na pozici ředitele úseku Smart City, věda, výzkum, inovace městské společnosti Operátor ICT nastoupil 1. dubna Vladimír Zadina. Jeho úkolem bude posunout projekty Smart City do realizační fáze, maximálně využít synergie v rámci města a do dalšího rozvoje aktivit v oblasti Smart City zapojit i komerční firmy.

Na pozici ředitele úseku Smart City, věda, výzkum, inovace městské společnosti Operátor ICT nastoupil 1. dubna Vladimír Zadina. Jeho úkolem bude posunout projekty Smart City do realizační fáze, maximálně využít synergie v rámci města a do dalšího rozvoje aktivit v oblasti Smart City zapojit i komerční firmy. Využije tedy své zkušenosti se zaváděním moderních technologií do řízení měst, s inovačními projekty a s jejich financováním z evropských fondů.

Vážím si důvěry vlastníka a vedení společnosti a věřím, že ve druhé polovině roku akcelerujeme rozvoj konceptu chytrého města do stavu, kdy Pražané budou kolem sebe vnímat reálné přínosy technologické revoluce v prostředí hlavního města,“ komentuje Vladimír Zadina své ambice v nové roli.

Vladimír Zadina, který je ve společnosti Operátor ICT nově i členem představenstva, přichází z pozice vedoucího organizační složky Smart City v Písku. Kromě toho se podílel na přípravě koncepce Smart City například i pro Mladou Boleslav, konzultoval rozvoj konceptu pro Žďár nad Sázavou a několik městských částí Hl. m. Prahy. Expertní zkušenosti s touto oblastí si přináší i z ministerstva pro místní rozvoj, kde se věnoval zejména zapojení evropských fondů do financování aktivit Smart City.

 

Vladimír Zadina na pozici střídá dosavadního ředitele úseku Roberta Králíčka. Ten práci projektové kanceláře Smart City úspěšně nastartoval a podle původního plánu se nyní vrací ke svým povinnostem v zastupitelstvu městské části.

„Dál zůstávám k dispozici pro odborné dotazy a konzultace. Nyní se ale chci soustředit na svoji politickou roli v městské části, kde mám závazky vůči svým voličům. Projekty Smart City se nám podařilo nastartovat a teď přichází období, kdy už by bylo velmi náročné najít kapacitu pro odvedení maximálního výkonu v obou pozicích,“ vysvětluje Robert Králíček.