V šesti objektech v majetku hlavního města Prahy byla zahájena modernizace jejich technologických zařízení.

Mar 7, 2019

-

Tiskové zprávy

Jejím cílem je snížit spotřebu energií v těchto objektech nejméně o 12 % ročně, což přinese během dvanácti let trvání projektu minimální úsporu přesahující85 milionů korun.

V šesti objektech v majetku hlavního města Prahy byla zahájena modernizace jejich technologických zařízení. Jejím cílem je snížit spotřebu energií v těchto objektech nejméně

o 12 % ročně, což přinese během dvanácti let trvání projektu minimální úsporu přesahující
85 milionů korun. Projekt je realizován formou EPC, tedy energetických služeb se zárukou, kdy dodavatel za dosažení úspor smluvně ručí. Město nemusí na modernizaci vynakládat peníze ze svého rozpočtu, náklady na instalaci úsporných opatření se postupně uhradí z dosažených úspor energie. Město zároveň zvýšením energetické účinnosti uspoří 37 615 tun ekvivalentu CO2. Dodavatelem projektu je ENESA, dceřiná společnost ČEZ ESCO.

 

Obecní dům, Výstaviště Praha Holešovice, Olivova dětská léčebna v Říčanech, Aquacentrum Šutka, Ředitelství městské policie a centrála Technické správy komunikací hl. m. Prahy ušetří nejméně 7,2 milionu korun ročně. V rámci energetického managementu budou dále měřena a vyhodnocována data o spotřebě v jednotlivých budovách, která budou sloužit k jejich efektivnímu řízení a navrhování dalších úsporných opatření.

 

Tento pilotní projekt je součástí prioritní oblasti „Chytré budovy a energie“ v rámci koncepce Smart Prague 2030, která přináší ucelený přístup k testování a zavádění inteligentních technologií v hlavním městě. Získané informace budou využívány a sdíleny s dalšími započatými projekty Smart Prague: jedná se především o zavedení energetického systému hodnocení budov a komplexní řízení energetiky v budovách v majetku města.

 

„Kvalitní data a jejich využívání jsou základem moderního města v plánování, v IT, v dopravě i v energetice. Výhodou tohoto konkrétního projektu navíc je, že město nemusí ze svého nic investovat. Úspory budou jasně prokazatelné a v případě, že by byly nižší, musí dodavatel rozdíl doplatit. Jak město, tak dodavatel mají tedy shodnou motivaci, aby byly úspory co nejvyšší,“ říká Michal Fišer, generální ředitel městské společnosti Operátor ICT, a. s., která má testování a zavádění inteligentních a inovativních řešení v Praze na starosti. A dodává „Odhaduje se, že až 40 procent energie se v EU spotřebuje v budovách. Veškeré nově budované a rekonstruované veřejné budovy musí splňovat přísné požadavky na energetickou efektivnost. Dosažení těchto parametrů se neobejde bez využití inteligentních úsporných opatření a důsledného energetického managementu.“

 

Po zavedení úsporných opatření se celková spotřeba tepla v objektech sníží o 11 procent stejně jako spotřeba plynu. Spotřeba vody klesne o 20 procent a spotřeba elektřiny na osvětlení klesne o více než polovinu.

 

Praha získala v únoru za tento projekt snižující energetickou náročnost budov a dosahování energetických úspor metodou EPC druhou cenu v osmém ročníku soutěže pořádané Asociací poskytovatelů energetických služeb.

„Téma energetických úspor je čím dál aktuálnější. Evropské cíle uspořit 32,5 procenta do roku 2030 budou znamenat, že Česká republika bude investovat v příštích deseti letech do energetických úspor stovky miliard korun. Závazek týkající se energetických úspor je pro Evropu jedním ze základních bodů klimatické politiky stejně důležitým jako cíle v oblasti úspor CO2 a výroby energií z obnovitelných zdrojů. Právě projekty EPC mají být jedním z nástrojů, jak těchto cílů dosáhnout. Více než 35 procent energie se v Evropské unii spotřebovává v budovách,“ dodává generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

 

Inteligentní opatření na snížení spotřeby tepla, elektřiny i vody

 

V Obecním domě bude instalován nový a vysoce účinný kondenzační plynový kotel; stovky žárovek a zářivek budou nahrazeny moderními LED svítidly, což sníží náklady na osvětlení na polovinu současné částky.

 

V Olivově dětské léčebně dojde vedle instalace nového osvětlení také k rekonstrukci centrální kotelny. Na ploše téměř 150 m2 budou zároveň instalovány solární panely o výkonu 30 kWp. Fotovoltaika bude vyrábět elektrickou energii pro vlastní spotřebu v areálu dětské léčebny.

 

Půjde o náš první velký projekt realizovaný přímo v objektech spadajících pod Magistrát hlavního města Prahy. Metodu EPC jsme však už dříve aplikovali u projektů komplexních energetických úspor v některých městských částech Prahy stejně jako v budovách patřících například pod Ministerstvo kultury jako Národní divadlo, Rudolfinum nebo Státní opera Praha,“ vysvětluje generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

 

V Aquacentru Šutka bude instalováno úsporné LED osvětlení, které sníží náklady na osvětlení na polovinu. Především však aquacentrum výrazně zlepší efektivitu v nakládání s vodou. Bude lépe využívána odpadní voda i teplo z odpadní bazénové vody. Voda z bazénu bude například po průchodu filtrem shromažďována ve výměnících tepla, jimiž bude v trubkách protékat studená voda určená pro sprchy, která se touto vodou bude s pomocí tepelného čerpadla předehřívat. Významná část odpadní vody bude čištěna moderní technologií vyvinutou pro tyto účely a zpětně využita jako voda čistá doplňovaná zpět do bazénů.

 

Využijeme i třetinu vody, která dříve putovala z bazénu do kanalizace. Umožní to nová technologie a následná dezinfekce pomocí UV záření,“ vysvětluje Václav Taubr, ředitel společnosti ENESA.

 

V areálu Výstaviště bude zaváděn energetický management celého areálu a instalována zařízení na úsporu vody.

 

Energetický management navrhne další úspory

 

Objekty budou rovněž napojeny na centrální energetický dispečink ENESA, který je bude monitorovat v reálném čase, což umožní setrvalou kontrolu nad efektivním hospodařením s energií.

Kromě technologických změn proběhnou i změny organizační. Systém individuální kontroly teploty umožní nastavení teplot v jednotlivých místnostech tak, aby se zamezilo zbytečnému přetápění, ale zároveň byl zachován tepelný komfort. V kancelářích tak bude například možné udržovat vyšší teplotu než na chodbách nebo WC.

 

Projekční práce byly zahájeny v prosinci minulého roku.  Dokončení instalačních prací je naplánováno na třetí čtvrtletí letošního roku. Magistrát každoročně obdrží detailní vyhodnocení úspor včetně doporučení, která další opatření by přinesla snížení provozních nákladů objektů.

 

Předmětem projektu není dodávka elektřiny, tepla nebo plynu od ČEZ ESCO ani jiné části ČEZ.