Revoluce v pražské a regionální dopravě

Aug 23, 2018

-

Tiskové zprávy

Od pondělí 27. srpna 2018 budou moci obyvatelé a návštěvníci Prahy a Středočeského kraje jednodušeji cestovat městskou hromadou dopravou v hlavním městě a příměstskou dopravou ve Středočeském kraji. Cestující budou mít díky novému regionálnímu dopravnímu systému PID Lítačka rozšířenou možnost výběru nosičů svých dlouhodobých časových kupónů Pražské integrované dopravy na webu www.pid.litacka.cz.

Od pondělí 27. srpna 2018 budou moci obyvatelé a návštěvníci Prahy a Středočeského kraje jednodušeji cestovat městskou hromadou dopravou v hlavním městě a příměstskou dopravou ve Středočeském kraji. Cestující budou mít díky novému regionálnímu dopravnímu systému PID Lítačka rozšířenou možnost výběru nosičů svých dlouhodobých časových kupónů Pražské integrované dopravy na webu www.pid.litacka.cz. Nová mobilní aplikace PID Lítačka zase cestujícím umožní zakoupit jednotlivé jízdné pro všechna pásma v Pražské integrované dopravě.

Nový regionální dopravní systém PID Lítačka, který bude mít dopad na cestování až tří milionů cestujících, je v českém prostředí ojedinělým projektem, který se vyznačuje propojováním
a digitalizací odbavovacích systémů mezi Středočeským krajem a hlavním městem.    

Moc mě těší, že Pražanům a Středočechům se usnadní cestování prostředky veřejné hromadné dopravy. Jsem ráda, že jsme se konečně vydali cestou digitalizace a zavádění technologií 21. století do odbavování cestujících v hlavním městě a ve Středočeském kraji, a definitivně tak uzavíráme nechvalně proslulou kapitolu karty Opencard,“ okomentovala nový regionální dopravní systém PID Lítačka pražská primátorka Adriana Krnáčová. S nově spouštěným systémem tak dochází k liberalizaci nosičů dlouhodobých jízdních kupónů. Do budoucna bude ambicí města vyvinout chytrou kartu, která bude vázána na nejrůznější aplikace, provozní služby a benefitní programy pro občany Prahy a Středočeského kraje. Právě zde město vnímá veliký potenciál pro rozvoj PID Lítačky.

Díky novému dopravnímu systému PID Lítačka bude na cestujících, zda si dlouhodobé kupóny jako doposud budou nahrávat na kartu Lítačka či nově na In Kartu Českých drah nebo bezkontaktní bankovní karty. V současné době pracujeme na propojení PID Lítačky na další městské služby, jako je například podpora intermobility v Praze. Naše plány na budoucí rozvoj karty PID Lítačka představíme ještě v letošním roce,“  doplnila primátorka Prahy Adriana Krnáčová.

  

Co nový systém cestujícím nabízí?

Cestujícím bude k dispozici rozšířená služba platby za jízdné: budou tak mít na výběr mezi více platebními kanály. Tím dojde k zásadní modernizaci stávajícího nejednotného systému odbavování ve veřejné dopravě. Kromě již vydávané karty Lítačka si budou moct cestující v metropoli
a Středočeském kraji nahrát dlouhodobé jízdné, tzn. od jednoho měsíce do jednoho roku, na bezkontaktní bankovní karty, které jsou běžně v České republice vydávány a vlastní je většina obyvatel. Cestujícím, kteří často jezdí vlaky Českých drah, se nově nabízí možnost nahrát si dlouhodobé kupóny na In Kartu ČD. Pro cestující se tak bude jednat o liberalizaci celého systému
a možností forem identifikace, což je revolucí v dopravě v Praze a Středočeském kraji.

„České dráhy i jako národní dopravce celý regionální dopravní systém PID Lítačka vítají, podpoří totiž cestování vlakem a dalšími druhy veřejné osobní dopravy v Praze a okolí. Veškeré technologie odbavovacích systémů jsou provázané, a cestující s In Kartou ČD tak získávají další komfortní možnost se odbavit. Zapojení železniční dopravy v celém systému Pražské integrované dopravy je obrovské a díky možnosti zahrnutí naší dopravní karty se ještě více prohlubuje. Naše odbavovací zařízení jsou na nový způsob odbavení připravena,“ připomněl Michal Štěpán, člen představenstva ČD odpovědný za úsek osobní dopravy.

Se spuštěním regionálního dopravního systému PID Lítačka cestujícím odpadne nutnost chodit aktivovat zakoupené dlouhodobé jízdní kupóny do validátorů ve stanicích metra. Díky nové technologii ukládání údajů o jízdném v online systému se kupóny aktivují automaticky po jejich zakoupení na e-shopu www.pid.litacka.cz.

Regionální dopravní systém PID Lítačka je v českém prostředí jedinečný, jelikož na jeho přípravě spolupracovali partneři jak z hlavního města, tak i Středočeského kraje. „Díky zkušenostem s implementací tohoto náročného systému a spolupráce jsme připraveni sdílet naše zkušenosti s dalšími městy a kraji v oblasti chytrých řešení pro města. Jsem rád, že tento velký projekt mimo jiné zapadá do koncepce chytré Prahy, neboli Smart Prague,upřesnil generální ředitel městské společnosti Operátor ICT, a.s. Michal Fišer.

V rámci nového systému je pro cestující k dispozici také zcela nový webový portál www.pid.litacka.cz  s uživatelsky přívětivým e-shopem, kde si pohodlně zakoupí nejen jízdní kupóny, ale
v e-shopu také bude možné: nakoupit jízdné dle vybraných pásem včetně kalkulace ceny; nahrát kupón na Lítačku, In Kartu ČD či bankovní kartu; aktivovat kupón online (odpadá nutnost chodit
k validátoru v metru); nastavit upozornění na vypršení platnosti kupónu (formou SMS nebo e-mailu); změnit nosič během platnosti kupónu; přes jednu registraci možnost spravovat více účtů (mohou využít rodiny a firmy).

„Jsem velice ráda, že se Středočeský kraj a Praha opět trochu více přiblížily. Díky novému odbavovacímu systému budou moci cestující dojíždějící ze Středočeského kraje konečně využít jeden platební systém pro celou jízdu, což zajisté ocení Středočeši, kteří denně do Prahy ze Středočeského kraje dojíždí. Tento systém umožní jednodušší integraci dalších oblastí v regionu do jednotného dopravního systému. Ještě letos se zaintegrují vlaky v celém Středočeském kraji a  rozšířena by měla být také integrace autobusů na Nymbursku. K dokončení integrace v celém Středočeském kraji by pak mělo dojít do konce příštího roku,“ uvedla hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová

 

Mobilní aplikace PID Lítačka

Nedílnou součástí regionálního dopravního systému je také spuštění mobilní aplikace PID Lítačka. Ta je uživatelům dostupná v tzv. testovací beta verzi již od začátku měsíce srpna. Od 1. září poté zcela nahradí dopravní aplikaci PID Info.

Mobilní aplikace PID Lítačka umožní kromě nákupu jednorázového jízdného (s platností až tři dny) také možnost nákupu lístků dopředu s jejich pozdější aktivací, možnost přeposílání jízdenky třetí osobě, možnost aktivace více jízdenek najednou, vyhledávání aktuálního spojení včetně výluk
a omezení či přehled parkovišť P+R s jejich aktuální obsazeností. Nová aplikace PID Lítačka umožní poprvé cestujícím ve Středočeském kraji nákup elektronického jízdného prostřednictvím mobilní aplikace.

„Jsme přesvědčeni, že nová aplikace PID Lítačka je uživatelsky příznivá a cestujícím usnadní cestování v našem hlavním městě a ve Středočeském kraji. Během provozu testovací beta verze aplikace jsme dostali spoustu podnětů od uživatelů, některé z nich budeme zapracovávat, a aplikaci PID Lítačka tak vylepšovat. V současné době je možné si v aplikaci zakoupit pouze krátkodobé časové jízdné, do konce roku bude poté cestujícím umožněn prostřednictvím mobilní aplikace PID Lítačka nákup
i dlouhodobých časových kupónů,“
dodal Michal Fišer, generální ředitel Operátora ICT, městské firmy, která systém Lítačky spravuje a vyvíjí.

Investiční náklady na vybudování a rozvoj projektu přesahují 40 milionů korun. Provozní náklady na regionální dopravní systém PID Lítačka jsou poté ve výši 3 milionů korun měsíčně. „Na investičních
i na provozních nákladech se nepodílí pouze Praha, ale rovněž i Středočeský kraj, jelikož tento systém pro 3 miliony obyvatel právě oba dva kraje integruje. Naší ambicí je i díky novému systému snížit výrazným způsobem transakční náklady na odbavování v dopravě
,“ upřesnil generální ředitel Operátora ICT, Michal Fišer.

 

Konec Opencard

Se spuštěním regionálního dopravního systému PID Lítačka dojde také k postupnému ukončení provozu karty Opencard. Všechny do té doby platné karty Opencard budou přeneseny do nového systému, a cestující tak budou moct bez obav dál jezdit. Od 1. listopadu již ovšem nepůjde nahrávat na kartu Opencard žádné nové dlouhodobé časové kupóny. Cestující, kteří si před tímto datem zakoupili časový kupón, samozřejmě budou moct s Opencard dál jezdit, dokud jim kupón nevyprší.
Po vypršení bude na cestujících, na který z podporovaných nosičů si své dlouhodobé časové kupóny nahrají.

Už když jsme představovali veřejnosti Lítačku, říkala jsem, že kromě radikálního snížení nákladů je tím největším přínosem to, že se jedná o náš vlastní systém, který můžeme a budeme dále rozvíjet. Jsem ráda, že čas ukazuje, že se nejednalo jen o prázdná slova, ale že je to realita. Lítačka se osvědčila nejen v pilotu, ale osvědčuje se i v ostrém provozu. Teď navíc díky ní umožníme lidem to, co už mělo být standard před několika lety, ale kvůli Opencard to možné nebylo,“ vyjádřila se k postupnému konci provozu Opencard primátorka Adriana Krnáčová.

Od 1. září 2018 bude možné vyměnit zdarma jakoukoliv Opencard za novou kartu Lítačka. V současné chvíli je v oběhu přes 240 tisíc karet Opencard.