Praha se stala součástí mezinárodního projektu CommuniCity pro sociální inovace. Na Praze 6 se začnou testovat digitální schránky pro zpětnou vazbu.

Apr 4, 2024

-

Tiskové zprávy

Jak Pražany lépe zapojit do plánovaných projektů v místě jejich bydliště? Na to se snaží odpovědět pilotní projekt zaměřený na sběr názorů a zpětné vazby od veřejnosti prostřednictvím unikátních digitálních schránek. Ty jsou designované tak, aby s pomocí jednoduchých tlačítek sbíraly zpětnou vazbu od obyvatel a poskytly data, se kterými se dá pracovat při plánování rozvoje lokální infrastruktury a služeb.

Tento pilotní projekt, který za českou metropoli zastřešuje pražská městská společnost Operátor ICT, je realizován v rámci mezinárodního projektu CommuniCity, jehož cílem je zlepšit kvalitu života obyvatel ve městech.

 „Využívání komunitních dat a jejich sběr přímo v terénu umožňuje městu získat cennou zpětnou vazbu, která velice vhodně doplňuje další datové zdroje, se kterými město pracuje. Právě díky tomuto projektu bude mít Praha k dispozici i data od občanů, kteří by se jinak třeba ani nevyjádřili. Skutečnost, že data jsou sbírána přímo v terénu navíc přispívá k tomu, že relevance těchto dat je vyšší,” doplňuje k projektu Benedikt Kotmel, předseda představenstva a generální ředitel městské společnosti OICT.    

 Projekt byl spuštěn ve čtvrtek 4. dubna na Praze 6, kam byly digitální schránky naistalovány ve spolupráci s příspěvkovou organizací KITT6. Občané této městské části tak nyní mohou vyjádřit svůj názor, a tím se zapojit do plánování lokálních projektů, jako je rekonstrukce dětských hřišť či zlepšení bezpečnosti na problematických křižovatkách. Tyto boxy, vyvinuté výzkumníky z Lovaňské univerzity, umožní obyvatelům jednoduchým a srozumitelným způsobem vyjádřit své názory na plánované projekty a změny v jejich okolí. Výsledky sběru zpětné vazby budou následně využity pro další rozvoj městské infrastruktury a služeb.

 „S oblibou říkám, že šestá městská část je vždy o krok napřed a nejinak je tomu i nyní. Jsem rád, že můžeme být první městskou částí, kde otestujeme tento inovativní způsob získávání informací o názorech občanů,“ říká starosta městské části Praha 6 Jakub Stárek a dodává: „Využití přímé zpětné vazby od občanů je klíčové pro úspěšnou realizaci projektů, které mají skutečně zlepšit jejich životy. Projekt CommuniCity nám dává možnost stát se příkladem inkluzivního a participativního přístupu k městskému plánování a rozvoji."

 Realizátorem a držitelem know-how je spin-off belgické university KU Leuven s názvem Citizen Dialog Kit. Celý projekt je pak součástí evropského programu Horizon Europe financovaného Evropskou komisí.

 “Sada Citizen Dialog Kit je jedinečný nástroj internetu věcí, který umožňuje zapojit širokou škálu lidí přímo z konkrétního místa v dané lokalitě.

Naše zcela bezdrátová průzkumná zařízení umožňují vyhodnocovat zásahy ve městech, shromažďovat údaje o mobilitě, sbírat zpětnou vazbu v rámci kulturních akcí a mnoho dalšího. Lidé si tak nemusí najít čas na fyzické setkání ani myslet na vyplnění on-line dotazníku. Sadu Citizen Dialog Kit jsme vyvinuli na základě více než desetiletého výzkumu na univerzitě KU Leuven v Belgii. Tato iniciativa a další pilotní projekty realizované v rámci projektu CommuniCity jsou pro nás nesmírně cenné při vyhodnocování našeho řešení v různých kontextech. Pokud budou úspěšné, doufáme, že budeme ve spolupráci pokračovat i v budoucnu," dodává k projektu jeden z jeho realizátorů Jorgos Coenen, výzkumný pracovník Katedry architektury Katolické univerzity v Lovani (KU Leuven).

 O projektu CommuniCity

 CommuniCity je mezinárodní projekt zaměřený na hledání digitálních řešení pro sociální výzvy ve městech. Projekt podporuje spolupráci mezi městy napříč Evropou a nabízí platformu pro sdílení osvědčených postupů a inovací v oblasti sociálního rozvoje. Projekt CommuniCity je příkladem toho, jak mohou digitální technologie přispívat k demokratičtější a inkluzivnější společnosti tím, že umožňují občanům podílet se na plánování rozvoje místa jejich bydliště. Praha se do projektu zapojuje s cílem zlepšit participaci občanů na městském plánování a rozvoji, a to prostřednictvím inovativního sběru zpětné vazby.

 Zahajovací akce projektu představuje pouze první krok v dlouhodobé strategii Prahy pro zapojení občanů do rozhodovacích procesů a zlepšování městského prostředí. Všechny zainteresované strany a občany zveme, aby se na tomto projektu podíleli a přispěli svými názory k lepší budoucnosti Prahy.