Praha se poprvé prezentovala na mezinárodním kongresu Smart Cities World Expo Congress

Nov 19, 2018

-

Tiskové zprávy

Praha, 19. listopadu 2018 – Hlavní město Praha se historicky poprvé účastnilo prestižního Smart City Expo World Congress, který probíhal od 13. do 15. listopadu v Barceloně. Praha návštěvníkům z celého světa představila chytrá řešení, která v rámci města testuje a zavádí do provozu.

Hlavní město Praha se historicky poprvé účastnilo prestižního Smart City Expo World Congress, který probíhal od 13. do 15. listopadu v Barceloně. Praha návštěvníkům z celého světa představila chytrá řešení, která v rámci města testuje a zavádí do provozu. Na pražském stánku bylo možné objevit datovou platformu Golemio, prohlédnou si modely virtualizace hlavního města či projet se virtuálně tramvají po historickém centru Prahy.

Smart City Expo World Congress poskytuje jedinečné prostředí pro sdílení myšlenek chytrých měst
a vytváří inovativní platformu pro zástupce měst, neziskového sektoru, businessu a akademické sféry z celého světa. Veletrh si zakládá na zvýšení povědomí, porozumění problematiky a kritické reflexi obyvatel různých měst na celém světě týkající se inteligentních a inovativních řeší právě v městském prostředí.

Akce se zúčastnil i nový pražský primátor Zdeněk Hřib, který stánek Smart Prague navštívil. „Jednou z největších výzev, které dnes řeší všechny světové metropole, je právě otázka takzvaného chytrého města, a tedy využití inovativních a inteligentních technologií pro zlepšení každodenního života obyvatel a efektivnější správu města. Zcela zásadní pro koncept Smart City je to, že město data, která vznikají během jeho provozu, vlastní a poskytuje je volně k využití a tím zvyšuje jejich potenciál pro město a jeho obyvatele,“ dodal primátor Prahy Zdeněk Hřib.

 

Právě datová platforma Golemio, která je nástrojem pro sběr, uchování a následnou analýzu městských dat byla na stánku Smart Prague představena a setkala se s velikým zájmem z řad návštěvníků pražského stánku. Tým datových analytiků návštěvníkům barcelonského kongresu přiblížil a ukázal datové sady, které jsou do datové platformy začleněny. V současné době datová platforma obsahuje téměř třicítku otevřených datových sad, a to z oblastí týkajících se například dopravy, sdílení kol, znečištění ovzduší, potenciálu zelených střech v Praze nebo parkování.

Hlavní město se v Barceloně prezentovalo také dvěma modely virtualizace Prahy, kde je prostřednictvím rozšířené reality možné sledovat městské jevy a pomocí dat obsažených v modelu virtualizce vytvářet predikce pro chod města a poskytovat ucelené informace pro efektivní rozhodnutí týkající se řízení města. V současné době je možné prostřednictvím 3D brýlí pozorovat data týkající se znečištění ovzduší a další environmentální data z oblasti Vítězného náměstí v pražských Dejvicích, či sledovat ucelená real-time či historická data týkající se celého města, a to především polohy příměstských autobusů, polutantů ovzduší, poloh letadel nad městem, či intenzity automobilové dopravy. „Model virtualizace Prahy jsme vytvořili za účelem testování jakéhosi „virtuálního dvojčete Prahy“ tak, abychom prostřednictvím real-time a historických dat mohli městu poskytovat ucelené informace pro řízení města. Návštěvníci našeho stánku se velice zajímali o praktické využití rozšířené reality pro chod města,“ představil modely virtualizace Prahy Michal Fišer, generální ředitel městské společnosti Operátor ICT, která má na starosti testování a implementaci inovativních v hlavním městě.

„Účast na tomto veletrhu není jen příležitostí k propagaci Prahy a představení našich projektů. Je pro nás také obrovskou výzvou a možností naučit se od ostatních, co vše bychom pro Prahu a její obyvatele mohli dělat dále. Jen díky dialogu s ostatními moderními městy a inovátory máme možnost poznat technologické novinky pro města, ale i se poučit o praktických překážkách a problémech, s nimiž se při implementaci setkali a jichž se takto můžeme vyvarovat,“ doplnil k programu Smart City Expo World Congres primátor Prahy Zdeněk Hřib.

Pro návštěvníky pražského stánku, který představoval koncepci Smart Prague, jež do roku 2030 definuje šest strategických oblastí, které napomohou učinit z Prahy chytré a inovativní město, byla připravena i virtuální projížďka pražskou tramvají č. 23. Pomocí 3D brýlí měli jedinečnou možnost zažít Prahu „na vlastní kůži“ a dozvědět se zajímavé informace o historických místech, jimiž trasa tramvajové linky vede. Virtuální projížďka Prahou bude součástí mobilní aplikace Prague Visitor Guide, kterou město bude spouštět. Součástí expozice byla rovněž i hra v rozšířené realitě, která návštěvníkům stánku představila nejvýznamnější pražské památky, které prostřednictvím mobilních telefonů mohli „zblízka“ objevovat.