Připojení přes WiFi budou moci návštěvníci Petřína využívat nejen ve vozech lanovky, ale i ve velké části parku

Oct 10, 2017

-

Tiskové zprávy

Projekt zajistí vysokou dostupnost veřejné WiFi pro připojení návštěvníků lokality Petřína, a to na nejen na trase pozemní lanové dráhy Újezd – Nebozízek – Petřín, ale hlavně v jejím okolí (dle terénu a porostu až do vzdálenosti 200 m).

Projekt zajistí vysokou dostupnost veřejné WiFi pro připojení návštěvníků lokality Petřína, a to na nejen na trase pozemní lanové dráhy Újezd – Nebozízek – Petřín, ale hlavně v jejím okolí (dle terénu a porostu až do vzdálenosti 200 m). Silnější pokrytí pak bude v prostorách pro cestující ve spodní stanici – Újezd, a horní stanici – Petřín, kde nabídne dosah až 300 m. To znamená, že připojit se bude možné i v přilehlém parku, kam zejména v letních měsících, chodí lidé studovat, ale i jen tak relaxovat. Připojení bude aktuálně zajištěno až pro300 osob a v budoucnu se počítá s navýšením na 500 osob. Lokalita Petřína je jednou z nejvíce navštěvovaných lokalit v Praze (celkově park navštíví cca 3,5 mil. návštěvníků ročně).

„Ten projekt není o tom, abychom pokryli WiFi signálem jen vozy lanovky, ale primárně jde o pokrytí velké části Petřína. Musíme vzít v úvahu, že se počítá s dalším rozvojem této lokality a proto byla konektivita stavěna i pro maximální zjednodušení budoucí instalace senzorických čidel, IP kamer a podobně. K tomu je navržené řešení naprosto adekvátní,“ říká Michal Fišer, předseda představenstva Operátora ICT.

Východiska projekturozsah potřeb:

 1. Zajištění vysokorychlostního Wi-Fi připojení pro návštěvníky Petřína.

 2. Pokrytí potřeb na připojení technologií jako kamery, senzorika, chytré lampy apod.;

 3. Využití datového připojení i provozovatelem lanové dráhy DPP;

 4. Pokrytí signálem Wi-Fi pro navazující rozvojové projekty – připojení hvězdárny, pokrytí zóny růžového parku, rozhledny, případně dalších míst bez nutnosti dalších investic, výměny komponent dodávky, nebo jejich posilování.

Uživatelské funkcionality:

 1. Zajistit kvalitní připojení s primární konektivitou 100 Mb/s, aktuálně až pro 300 osob, do budoucna až pro 500 osob najednou;

 2. Dosah připojení dle terénu až 200 m od lanové dráhy, až 300 m v okolí spodní a horní stanice;

 3. Zajištění celoročního provozu;

 4. Platforma pro informování návštěvníků Petřínského parku (např. formou mobilní aplikace, apod.).

Technologické / rozvojové funkcionality:

 1. Vybudování kabelové infrastruktury / optické sítě po celé délce lanovky;

 2. Možnost napojení dalších prvků dle budoucích požadavků (např. senzorika, chytré lampy, apod.)

 3. Vybudování platformy pro instalaci IP kamer (bezpečnostní požadavek);

 4. Možnost využití i jako zabezpečené bezdrátové sítě;

 5. Připojení do centrální správy a centrálního service desku;

 6. Zajištění plné funkčnosti řešení po dobu 5 let včetně záruky a podpory na dodané řešení dodavatelem, 5×8 NBD (Next Business Day) – omezené možnosti údržby / oprav vzhledem ke kontinuálnímu provozu lanové dráhy (2 odstávky/rok) a složitému terénu.

Výběr dodavatele:

Na základě nabídek přihlášených subjektů bylo provedeno hodnocení a výběr podle zadávací dokumentace. Vítěznou nabídku podala společnost Simac Technik ČR, a.s. a náklady na realizaci tohoto projektu byly vysoutěženy ve výši necelých 2,3 mil. Kč.

Grafické znázornění realizace a možný rozvoj / orientační pokrytí WI-FI v lokalitě: