Operátor ICT zahájí první pilotní projekty v konceptu Smart City

Dec 20, 2016

-

Tiskové zprávy

Prvními schválenými projekty v rámci jednotné pražské Smart City agendy jsou „Chytré lavičky“ a „Chytré solární kompresní koše“. Realizovány budou již v první polovině letošního roku.

Operátor ICT zahájí první pilotní projekty v konceptu Smart City(20.12.2016)

Prvními schválenými projekty v rámci jednotné pražské Smart City agendy jsou „Chytré lavičky“ a „Chytré solární kompresní koše“. Realizovány budou již v první polovině letošního roku.

Chytré lavičky

Cílem projektu je doplnění či obnova městského mobiliáře o lavičky s přidanou hodnotou, které, vedle základní funkce posezení ve veřejném prostoru města, umožní využít řadu doplňujících funkcí. Díky nim mohou vytvořit spolehlivou inteligentní infrastrukturu na pokrytí energetické denní potřeby mobilní generace.
Co by měla umět Chytrá lavička?
– Nabíjení mobilních komunikačních zařízení
– Trvalé on-line připojení – WiFi
– Napojení na Integrovaný záchranný systém (nouzové volání)
– Zobrazení informací o stavu ovzduší či hladině hluku
– Soběstačnost díky solárním panelům

Chytré lavičky se již staly přirozenou součástí městského prostoru třeba v Londýně či Bostonu. Pro pražský pilotní projekt se plánuje nákup 4 až 10 modelů chytrých laviček a jejich umístění na veřejných prostranstvích s vysokou koncentrací veřejnosti.

Výběr dodavatelů bude probíhat na základě poptávkového řízení. Osloveni budou všichni dostupní dodavatelé, kteří předvedou funkční prototyp na území ČR. Šanci tak mohou dostat i start-upové firmy. OICT bude následně realizovat projekt nákupem každého modelu Chytré lavičky, který bude splňovat základní požadované funkcionality a charakteristiku dle indikované poptávky, a zároveň jeho cena bude maximálně do 300.000 Kč.

Výběrové řízení bude zahájeno v průběhu Q1/2017, aby první Chytré lavičky byly v Praze rozmístěny na jaře, tedy Q2/2017. Odhadované celkové náklady pilotního projektu nepřesáhnou 2.000.000 Kč.

Chytré solární kompresní koše

Tento pilotní projekt bude realizován formou pronájmu solárních odpadových nádob s kompresí, za účelem jejich otestování v realitě veřejného prostoru. Instalace solárních nádob se zabudovanou kompresní jednotkou bude provedena v turisticky zatížených pražských zónách. Běžné odpadkové koše se z dané lokality úplně odstraní a nahradí se adekvátním počtem Chytrých solárních kompresních košů tak, aby splňovaly kapacitní požadavky. Tyto odpadní nádoby budou určeny pro sběr jak směsného, tak tříděného odpadu.

Jaký by měl být přínos Chytrých solárních kompresních košů?

– Chytrý koš posílá aktuální informace o své naplněnosti a díky tomu se efektivně plánují svozové trasy a jejich frekvence.
– Kompresní jednotka zvyšuje až pětinásobně objem odpadu pojatého jedním košem.
– Snížení četnosti svozu odpadu o 65-80%.
– Optimalizace svozu šetří životní prostředí a snižuje zátěž veřejných komunikací.
– Vývoz probíhá primárně v brzkých ranních hodinách. Tím se také zvyšuje komfort na silnicích i čistota a kultura městského prostředí.
– Snížení četnosti košů a jejich umístění vždy na dohledovou vzdálenost.
– Svoz probíhá primárně vozy s alternativním pohonem, tedy s minimálním dopadem na znečištění ovzduší.
Dodavatel bude vybrán na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, které proběhne v průběhu Q1/2017. Odhadované náklady na pronájem 30 ks odpadových nádob, včetně instalace a kompletního servisu po dobu 6 měsíců nepřesáhnou 2.000.000 Kč.

OICT bude tyto projekty realizovat ve spolupráci s dalšími městskými subjekty, kterými jsou například Magistrát HMP, Městské části, Institut plánování a rozvoje HMP, Odbor památkové péče HMP, a Technická správa komunikací HMP.