Operátor ICT bude Praze poskytovat služby inovačního managementu

Jan 22, 2024

-

Tiskové zprávy

Rada hlavního města Prahy schválila na svém zasedání 22. 1. 2024 smlouvu o poskytování služeb inovačního managementu s městskou společností Operátor ICT (OICT). OICT tak bude v pilotním režimu pro českou metropoli zajišťovat řízení inovačních procesů, které zkoumají skutečný potenciál řešení vhodných pro realizace chytrých a inovativních projektů naplňujících vize Koncepce Smart Prague do roku 2030.

„Jsem rád, že se inovačnímu managementu začínáme v Praze věnovat koncepčně. Cílem Prahy je skrze OICT vyhledávat trendy inovativních technologií a mapovat skutečné potřeby města. Tento přístup nám tak umožní nedělat inovace pro inovace, ale soustředit se právě na inovativní řešení a postupy, které odpovídají skutečným výzvám a potřebám Prahy,” dodává k inovačnímu managementu radní pro oblast ICT, Smart City, vědu a výzkum Daniel Mazur.  

OICT bude aktivně vyhledávat příležitosti v oblasti nových technologií, sbírat nové ideje 
a nápady na městské inovativní projekty a vytvářet analýzy potřeb zákazníků: to znamená města a městských firem či jeho příspěvkových organizací. Cílem schváleného inovačního managementu pro českou metropoli je realizovat nový přístup k definování a designu funkčních a dlouhodobě udržitelných produktů a služeb, a také zajistit, že výstupy projektů přímo reagují na potřeby koncových uživatelů. 

„Koncept Smart City se neustále vyvíjí a je potřeba nejen velice pečlivě mapovat nejnovější trendy, ale také objektivně zhodnotit jejich vhodnost pro konkrétní město, městskou firmu či obyvatele. V rámci přípravy nových projektů Smart Prague proto budeme aplikovat principy inovačního managementu tak, abychom si byli jistí nejen konkrétním přínosem pro město, ale  rovněž jejich přínosem pro koncové uživatele. V současné době se v OICT zabýváme například mapováním nejnovějších trendů v oblasti umělé inteligence a jejího vhodného využití pro město,” doplnil za městskou společnost OICT místopředseda představenstva Petr Suška, který je pověřen řízením Úseku Smart City a inovací.  

Součástí poskytování služeb bude průběžné hodnocení a měření úspěšnosti zavádění zpracovaných inovací, aby bylo možné identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit  
a optimalizovat. 

Za účelem dohlížení na správné směřování služeb inovačního managementu a prioritizaci perspektivních projektů bude zřízen tzv. Inovační board.  

Jedním z dílčích výstupů bude například vytvoření základu multifunkčního centra pro městské inovace zaměřeného na zvyšování povědomí o práci města s novými technologiemi a daty, podporu inovačního managementu a zapojení organizací hlavního města Prahy, městských částí, ale i široké veřejnosti do řešení inovačních projektů. Centrum podpoří komunikaci inovačních projektů veřejnosti i mezisektorovou a mezinárodní spolupráci.  


Kontakt pro média:

Vladimír Antonin Bláha

Oddělení komunikace a marketingu OICT

tel.: 607 531 747

e-mail: blaha.vladimir@operatorict.cz