Jak se v Praze parkuje? Golemio zveřejnilo data o parkování v ulicích

Jan 18, 2019

-

Tiskové zprávy

Datová platforma hlavního města Prahy Golemio dále zpřístupňuje klíčová data veřejnosti. Nově lze na portále Golemio.cz nalézt tzv. real-time data z parkomatů a virtuálních parkovacích hodin. Prostřednictvím záznamů ze všech platebních transakcí lze získat informace o tom, za kolik aut, kde a na jakou dobou bylo zaplaceno parkovací stání.

Datová platforma hlavního města Prahy Golemio dále zpřístupňuje klíčová data veřejnosti. Nově lze na portále Golemio.cz nalézt tzv. real-time data z parkomatů a virtuálních parkovacích hodin. Prostřednictvím záznamů ze všech platebních transakcí lze získat informace o tom, za kolik aut, kde a na jakou dobou bylo zaplaceno parkovací stání.

Jedná se o klíčový zdroj dat, který má velký potenciál, a i proto tato data poskytujeme veřejnosti v otevřeném formátu. Tím se totiž možnost jejich využití mnohanásobně zvyšuje,říká Michal Fišer, generální ředitel městské společnosti Operátor ICT, a. s.Kdokoliv teď může data zpracovat a postavit na nich třeba aplikaci, která vám poskytne lepší informace o parkování nebo se toho mohou ujmout například vysoké školy a zpracovat podrobnou analýzu parkování s využitím i jiných zdrojů,“ dodává.

Přemysl Derbek, dopravní specialista z datové platformy Golemio upozorňuje, že tato data sama o sobě neposkytnou informace o celkové obsazenosti jednotlivých parkovacích úseků, a tedy skutečného stavu parkování na ulicích: „datová sada obsahuje informace o platbách za parkování nerezidentních vozidel, a ne o vozidlech rezidentů, kteří tímto způsobem platit nemusí, tyto informace zatím nemáme. V současné chvíli pracujeme s daty z P+R parkovišť, parkovacích zón, senzorikou pro ZTP a uvažujeme o zpracovávání satelitních dat a využití dat mobilních operátorů. Nicméně budeme velmi rádi za inovativní zpracování a nápady veřejnosti.

Co bude Golemio řešit v souvislosti s parkováním dál? „Kromě toho, že data integrujeme, ukládáme a poskytujeme na stránkách Golemio.cz, data také zpracováváme. Například máme připravené predikční modely pro parkoviště P+R, které bude možné brzy vidět v aplikaci Moje Praha, ve spolupráci s ČVUT zpracováváme analýzu o tom, jak dojíždějí Středočeši do Prahy, kde parkují a jak jim můžeme pomoci, například vybudováním dalších P+R, podporou intermodální navigace, tarifů apod.,dodává Michal Fišer. „Pro lepší analýzu stavu parkování a poskytování informací občanům bychom ocenili data z monitorovacích vozů, které nám dají dobrou informaci o skutečné celkové vytíženosti jednotlivých parkovacích úseků. Doufáme, že nalezneme vhodný model spolupráce s Technickou správou komunikací,“ uzavírá Fišer.

Data o parkování v ulicích z parkomatů a virtuálních parkovacích hodin naleznete v otevřeném formátu na golemio.cz/cs/node/22167.

Vladimír Antonin Bláha                                   


Operátor ICT

mediahub@operatorict.cz

tel. 607 531 747


O Smart Prague

Podporujeme příjemnější život v prosperujícím městě a realizujeme zavádění moderních technologií.
Nově vznikající projekty mají jasný směr a cíl a díky určení klíčových oblastí, kterým se chceme v rámci inovací věnovat, dokážeme jasně definovat hlavní tematické okruhy.
Naše strategie se může zdát odvážná, neboť zahrnuje fundamentální a strukturální změny v hlavním městě, ale jako vůdci technologického pokroku chceme do transformace zahrnout pražské subjekty, firmy i veřejnost.

O Golemiu

Projekt datové platformy hlavního města Prahy Golemio byl spuštěn v červnu 2018 jakožto největší městský datový projekt v České republice. Představuje klíčový projekt koncepce Smart Prague, jenž umožňuje efektivnější rozhodování a jednodušší zavádění inovací do života města. Tým datové platformy v rámci městské společnosti Operátor ICT vytvořil jednotné informační prostředí, kde se soustředí a vyhodnocují data o chodu metropole z různých zdrojů. Data jsou veřejně dostupná na portálu golemio.cz, převážně ve formátu otevřených dat, se kterými tak může dále pracovat nejen vedení města či městských částí, ale také zájemci a zájemkyně z řad veřejnosti; pro vývojáře web nabízí přístup ke zdrojovým kódům a doporučení, jak data zpracovávat. Pro ty, kteří nemají ambice vyvíjet nad daty další aplikace a služby, ale data je zajímají čistě z hlediska informační hodnoty, nabízí web přehledné vizualizace.