Hlavní město Praha zvítězilo ve třetím ročníku národní soutěže Chytrá města pro budoucnost

Dec 13, 2019

-

Tiskové zprávy

Hlavní město Praha zvítězilo ve třetím ročníku národní soutěže Chytrá města pro budoucnost v kategorii Chytré město 2019 nad 200 000 obyvatel.

Hlavní město Praha zvítězilo ve třetím ročníku národní soutěže Chytrá města pro budoucnost v kategorii Chytré město 2019 nad 200 000 obyvatel. Vítězný projekt Chytrý svoz odpadu zaujal odbornou porotu především díky využití nejmodernějších technologií v oblasti odpadového hospodářství měst. Hlavním cílem soutěže, která je určena nejen pro města, ale také obce a kraje, je propagace konkrétních projektů a dlouhodobých strategií celostátních modelů Smart City. 

„Ocenění našeho projektu v kategorii chytré město 2019 nad 200 000 obyvatel i v letošním ročníku soutěže potvrzuje, že Praha je respektovaným leaderem v oblasti zavádění a testování inovativních řešení v městském prostředí. Právě projekt Chytrý svoz odpadu, který vychází z konceptu Smart Prague 2030, umožní městu efektivněji plánovat svoz odpadu a přispěje k naplňování klimatických závazků hlavního města,“ zhodnotil výsledky soutěže Michal Fišer, generální ředitel městské společnosti Operátor ICT, a. s., která má v Praze na starosti testování a zavádění inteligentních technologií.

Hlavním cílem oceněného pilotního projektu bylo vybudování a otestování nástroje, který umožní on-line dohled nad stavem zaplněnosti u vytipovaných sběrných nádob na tříděný odpad (papír, plast, čiré sklo, barevné sklo, nápojové kartóny a kovové obaly). Celkem bylo v české metropoli nainstalováno 464 senzorů do nádob se spodním výsypem, z toho 424 pro měření zaplněnosti a 40 senzorů pro detekci ucpání vhozové šachty u podzemních kontejnerů. Senzory zasílají data o aktuální hladině odpadu v nádobě v pravidelných intervalech 6x denně do datové platformy hlavního města Golemio. U 20 kusů podzemních nádob na papír a 20 kusů podzemních nádob na plast je pomocí dalšího senzoru testováno detekování ucpání vhozové šachty. Tím by v budoucnu mělo dojít k zamezení situace, kdy se kvůli ucpání hromadí nepořádek u nezaplněného kontejneru.

„Očekáváme, že tato technologie přinese městu nové a užitečné informace o výtěžnosti nádob, a napomůže tak zpřesnit a kvalifikovat rozhodování o směřování výdajů v oblasti investic do četnosti svozů odpadů. Rovněž doufáme, že inovativní systém digitálního odpadového hospodářství využívající chytré technologie a prvky z oblasti internetu věcí pomůže do budoucna ukončit trápení Pražanů s přeplněnými kontejnery. Již dnes mohou obyvatelé hlavního města v aplikaci Moje Praha sledovat aktuální stav zaplněnosti kontejnerů, které byly inteligentními senzory osazeny,“ přiblížil projekt Chytrý svoz odpadu Ondřej Šárovec, projektový manažer Smart Prague. 

Letošní třetí ročník ocenil projekty v celkem čtyřech kategoriích. Odborná porota se skládala se zástupců a zástupkyň z řad státní a veřejné správy, odborových svazů, inovačních platforem a zástupců významných dodavatelů.

Slavnostní předání cen se uskutečnilo dnes v prostorách Českého vysokého učení technického v Praze na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC). Záštitu nad akcí převzaly Ministerstvo pro místní rozvoj, Asociace krajů ČR a Svaz měst a obcí.