Hlavní město České republiky bylo dle prvního ročníku Smart City Index 2019 vyhlášeno 19. nejchytřejším městem světa a zároveň 11. nejchytřejším městem v Evropě.

Oct 7, 2019

-

Tiskové zprávy

Studie vypracovaná švýcarským International Insitute for Management Development (IMD) a Singapurskou univerzitou technologií a designu srovnávala celkem 102 světových metropolí v kategoriích týkajících se struktur a technologií v oblastech zdraví a bezpečnosti, mobility, občanského vyžití, pracovních a vzdělávacích příležitostí a správy města.  

Hlavní město České republiky bylo dle prvního ročníku Smart City Index 2019 vyhlášeno 19. nejchytřejším městem světa a zároveň 11. nejchytřejším městem v Evropě. Studie vypracovaná švýcarským International Insitute for Management Development (IMD) a Singapurskou univerzitou technologií a designu srovnávala celkem 102 světových metropolí v kategoriích týkajících se struktur a technologií v oblastech zdraví a bezpečnosti, mobility, občanského vyžití, pracovních a vzdělávacích příležitostí a správy města.  

Praha byla velice pozitivně hodnocena především v oblastech týkajících se mobility a veřejné dopravy a také v otázkách bezpečnosti či pracovních příležitostí. Česká metropole se na žebříčku chytrých měst dostala například před hlavní město Spojeného království, italský Milán či Berlín.

„Těší nás, že se Praha umístila na předních místech tabulky, a že byla vyhodnocena jako jedenácté nejchytřejší město v Evropě. Obzvláště je pro nás, jakožto městskou společnost, která má v hlavním městě na starosti testování a zavádění inteligentních řešení, povzbuzující, že v oblasti veřejné mobility byla Praha hodnocena velmi nadprůměrně,“ dodává k hodnocení hlavního města Michal Fišer, generální ředitel městské společnosti Operátor ICT, a.s., která v Praze implementuje strategii Smart Prague 2030.

Právě kvalitní veřejnou dopravou a inteligentními systémy odbavování se společnost Operátor ICT zabývá. Od konce loňského srpna, kdy byl spuštěn regionální dopravní systém PID Lítačka, který digitalizoval a liberalizoval odbavování ve veřejné dopravě, se mohou cestující pohodlněji a snadněji přepravovat po Praze a Středočeském kraji. Během letošního podzimu navíc dojde k úplné digitalizaci systému, jelikož bude umožněno cestujícím prokazovat se při přepravní kontrole pouze prostřednictvím mobilní aplikace PID Lítačka.

Mezi další projekty chytré Prahy, které jsou společností Operátor ICT v hlavním městě testovány, patří projekty mající za cíl snižovat energetickou náročnost budov ve vlastnictví města za pomoci metody EPC či projekty inteligentního svozu odpadu monitorující aktuální zaplněnost odpadových kontejnerů. Ze všech projektů Smart Prague se sbírají a vyhodnocují anonymizovaná data, která jsou ukládána do datové platformy hlavního města Golemio. Datové výstupy mohou následně sloužit Magistrátu hlavního města Prahy a jednotlivým městským částem pro rozhodování se na základně konkrétních dat.

Za účelem naplňování cílů strategie Smart Prague 2030 byla navíc vytvořena přesná metodologie měřící konkrétní ukazatele jednotlivých projektů chytré Prahy. „Cílem strategie Smart Prague 2030 není v žádném případě samoúčelné́ zavádění futuristických technologických řešení bez hlubšího smyslu: vše se snažíme stavět na přesných ukazatelích. Z tohoto důvodu každoročně monitorujeme a analyzujeme všechny naše projekty prostřednictvím Smart Prague Indexu. Ten byl vyvinut Praze na míru transformací globálně využívaných principů Smart City Index pro specické podmínky a potřeby našeho hlavního města,“ doplňuje Michal Fišer.

O projektech chytré Prahy se můžete přehledně dozvědět na stránce smartprague.eu/projekty.

První ročník Smart City Index vypracovaný International Insitute for Management Development (IMD) a Singapurskou univerzitou technologií a designu si můžete přečíst zde.