Hl. město Praha se brzy dočká vizualizace, simulace a predikce dějů ve 3D na svém území

Oct 6, 2017

-

Tiskové zprávy

Rada hl. m. Prahy dnes na svém zasedání schválila Smlouvu o poskytování služeb systému virtualizace Prahy, která je uzavřena mezi Magistrátem hl. města Prahy a společností Operátor ICT. Systém virtualizace je vyvíjen ve spolupráci se zástupci předních českých výzkumných institucí.

Rada hl. m. Prahy dnes na svém zasedání schválila Smlouvu o poskytování služeb systému virtualizace Prahy, která je uzavřena mezi Magistrátem hl. města Prahy a společností Operátor ICT. Systém virtualizace je vyvíjen ve spolupráci se zástupci předních českých výzkumných institucí. Podnětem pro vznik systému virtualizace Prahy byla skutečnost, že Praha v současné době nedisponuje nástrojem pro práci s prostorovými daty v rozšířené realitě, která by poskytla přehlednou vizualizaci, simulaci a predikci dějů ve 3D. V kontextu Smart Prague se jedná o klíčový prvek umožňující integrovaný manažerský pohled na území a zpřehledňuje práci s komplexními datovými vstupy.

Smlouva se společností Operátor ICT se týká vývoje systému virtualizace Prahy, a to v pilotním režimu, který bude realizován do poloviny roku 2019, poté by měl fungovat v plném provozu. Společnost Operátor ICT spolupracuje při vývoji systému s Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky. Jedná se o jeden z hlavních projektů vzájemné spolupráce tohoto předního světového institutu se společností Operátor ICT. Systém virtualizace Prahy tak naváže na výzkumný projekt ERC AI4REASON do jehož řešení je Český institut informatiky robotiky a kybernetiky zapojen. Kromě akademického sektoru na systému Virtualizace Prahy spolupracují také další městské společnosti a příspěvkové organizace hlavního města Prahy.

Klíčovým partnerem pro systém Virtualizace Prahy je Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, který spravuje hmotový 3D model hlavního města, který systém virtualizace Prahy používá jako základ a dále jej rozvíjí dalšími technologiemi v kontextu strategie Smart Prague.

Ve spolupráci s dalšími městskými společnosti a příspěvkovými organizacemi hlavního města Prahy bude společnost Operátor ICT dolaďovat funkce tak, aby systém naprosto precizně vizualizoval a simuloval různé děje, které se v Praze mohou odehrát. Bude se tak dít díky tomu, že vizualizační nástroj bude zpracovávat datové vstupy právě ze smart city senzorických sítí a v konečné fázi integrace bude systém umožnovat nahlížení na různé jevy, které se na území města odehrávají, a to v reálném čase.

„Díky tomuto projektu budeme v budoucnu moci lépe reagovat na situace, které v reálném prostředí nejsme schopni simulovat, ať už se jedná o povodně, dopravní kolize či jiné situace, které mohou zásadním způsobem ohrožovat chod města a životy občanů,“ uvedla primátorka Adriana Krnáčová.

Jednotný systém virtualizace Prahy tak bude poskytovat nástroj pro efektivnější řízení hlavního města. V současnosti existují různé simulační modely, které řeší například dopravu nebo šíření škodlivých látek v prostředí města, ale díky systému virtualizace Prahy bude možno tyto simulace vizualizovat zároveň s dalšími daty, která již dnes generují různé městské senzorické sítě. Pomocí speciálně vyvinutého zařízení bude tak umožněno z více stanovišť s těmito daty pracovat, a to nejen v jedné místnosti, ale i mezi různými místy, která mohou být od sebe velmi vzdálená. Bude se tak dít právě díky augmentované (rozšířené) realitě přes optická koncová zařízení. Vývoj zařízení, které bude toto umožnovat patří mezi jednu z hlavních náplní projektu.

 

Systém virtualizace Prahy bude umožňovat:

  • Prostorové analýzy událostí a rozbor jednotlivých okamžiků v určitém momentu události – zpětná analýza a současný pohled na událost z mnoha pozorovacích úhlů.

  • Vizualizaci simulačních a predikčních modelů vytvořených na základě souboru historických dat, které jsou k události dostupné.

  • Vizualizace požadovaných modelových řešení určitých situací na základě změny parametru.

  • Prostorově časové modelace při spolupráci několika řídících subjektů a bezpečnostních složek zejména pro krizové situace a příprava scénářů a pravidel této spolupráce (povodně, bezpečnostní akce, únik z daného území, krizové okamžiky jednaní davu při náhle vzniklých situacích, chování davu v uzavřeném prostoru, na typických místech a další).

  • Nahlížení na události a jevy v hlavním městě dle veličin, které zachycují smart city senzorické sítě v reálnem čase.