Energetické úspory s využitím EPC

Oct 10, 2017

-

Tiskové zprávy

Cílem projektu Energetické úspory s využitím EPC je optimalizace energetického hospodaření a dosažení energetických úspor při minimalizaci rizik pro Magistrát Hl. města Prahy.

Cílem projektu Energetické úspory s využitím EPC je optimalizace energetického hospodaření a dosažení energetických úspor při minimalizaci rizik pro Magistrát Hl. města Prahy.

Záměr projektu přímo reaguje na energetické požadavky Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci požadavků na implementaci územně energetické koncepce a souvisejících energetických úspor. Jedná se o pravidelně opakující požadavky na snižování energetické náročnosti. Přínos projektu s ohledem na spotřeby energií je v souladu se strategickým plánem Hl. města Prahy.

Metoda EPC, tj. poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem, je vhodná pro objekty, kde lze snížit spotřebu energie a kde je potřeba energetický systém rekonstruovat. Předvýběr budov pro EPC řešení proběhl aktuálním výběrem za spolupráce s odborem hospodaření s majetkem MHMP. Do tohoto projektu byly vybrány tyto budovy: Olivova léčebna v Říčanech, sídlo TSK na Praze 1, Obecní dům, Aquacentrum Šutka a Ředitelství městské policie na Praze 1.

V rámci projektu proběhla analýza vybraných objektů a zhodnocení jejich technického stavu, spotřeby energií, jejich zhodnocení a doporučení předpokládaných opatření pro EPC.

Projekt Energetické úspory s využitím EPC je výsledkem práce společnosti Operátor ICT, který pro hlavní město Praha primárně zajišťuje agendu a řízení projektů Smart City.