Smlouvy

14. července 2023

Hlavní město Praha je jediným akcionářem společnosti Operátor ICT, a.s. a smluvní vztahy mezi těmito subjekty tak spadají pod režim tzv. vertikální spolupráce dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v z.p.p. (ZZVZ). Uzavírání těchto smluvních vztahů se řídí interními předpisy hlavního města Prahy. Společnost Operátor ICT, a.s. tak i vůči svým dodavatelům vystupuje jako veřejný zadavatel a tudíž veškeré veřejné zakázky, spadající svou předpokládanou hodnotou pod režim ZZVZ, administruje maximálně transparentně v některém z druhů zadávacích řízení dle ZZVZ. Pro účely administrace veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim ZZVZ uplatňuje Operátor ICT, a.s. vlastní interní předpisy.

Operátor ICT, a. s. zveřejňuje uzavřené smlouvy v souladu s rozhodnutím rady hl. m. Prahy R-15638 ze dne 3. 10. 2014.

Veškeré uveřejněné smlouvy společnosti Operátor ICT, a.s. jsou dostupné na stránkách Registru smluv.

Informace o výběrových řízeních a jiných veřejných dokumentech naleznete na stránkách Veřejné zákázky Operátor ICT, a.s.

Operátor ICT, a.s. provedl audit smluvních vztahů realizovaný společností BDO. Zpráva z auditu smluvních vztahů 2016 – 2018 je volně přístupná pod následujícím odkazem.