Otevřená společnost

14. července 2023

Otevřenost je jednou ze základních hodnot naší společnosti, ve které věříme. Jsme otevření v komunikaci mezi sebou i okolním světem, prosazujeme politiku otevřených dveří, vzájemného sdílení informací a respektu k odlišným názorům.

Více o našich postojích týkajících se transparentnosti se můžete dočíst v sekci: Naše mise, vize a hodnoty

Společnost Operátor ICT, a.s. chce budovat vzájemnou důvěru, proto jsme zavedli program ochrany oznamovatelů, který umožňuje anonymně oznamovat porušení právních předpisů. Této možnosti mohou využít jak naši zaměstnanci, tak například naši obchodní partneři.

Základem ochrany oznamovatelů je etická linka, kterou pro nás provozuje společnost Moore Advisory CZ s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 09692142. Po kliknutí na uvedený odkaz můžete anonymně podat oznámení nebo sledovat vyřízení již podaného oznámení.

CHCI PODAT / SLEDOVAT OZNÁMENÍ 

Podrobnosti o tom, kdo může podat oznámení, co může být oznámeno, jak probíhá vyřízení oznámení a jak jsou chráněny Vaše osobní údaje, naleznete zde.

Pod následujícími odkazy naleznete veškeré informace spojené s otevíráním naší společnosti Operátor ICT, a. s. veřejnosti.