Zrušení povinnosti vrátit starou OPENCARD

8. 11. 2016

-

Tiskové zprávy

V souvislosti s postupným ukončováním podpory systému OPENCARD, jsme Radě HMP navrhli zrušení povinnosti držitelů čipových karet OPENCARD k jejich vrácení HMP.

V souvislosti s postupným ukončováním podpory systému OPENCARD, jsme Radě HMP navrhli zrušení povinnosti držitelů čipových karet OPENCARD k jejich vrácení HMP.
Povinnost vrátit čipové karty OPENCARD na kontaktním místě, v případě uplynutí doby její platnosti nebo v případě nesouhlasu držitele se změnou podmínek nebo ceníku, vyplývá z odst. 4.2.7 Podmínek pro vydávání a využívání OPENCARD.

Rada HMP náš návrh dne 8. 11. 2016 schválila a rozhodla, že držitelé čipových karet OPENCARD nemají již povinnost jejich vrácení. Cílem tohoto rozhodnutí je snížení provozních i personálních nákladů pro zajištění vracení karet a jejich následné znehodnocení, a především zvýšení komfortu držitelů karet, kterým tak odpadne povinnost jejich navrácení HMP.
V Obchodních podmínkách pro vydávání a využívání čipových karet Lítačka také není vrácení čipové karty vyžadováno.
Věříme, že tento krok ještě více zjednoduší proces výměny starých karet OPENCARD za nové karty LÍTAČKA.