Změny ve vedení společnosti

14. 7. 2023

-

Tiskové zprávy

Na zasedání dozorčí rady Operátora ICT (OICT) dne 12. července 2023 pan Tomáš Barczi na vlastní žádost odstoupil z funkce člena představenstva společnosti.

Na zasedání dozorčí rady Operátora ICT (OICT) dne 12. července 2023 pan Tomáš Barczi na vlastní žádost odstoupil z funkce člena představenstva společnosti.  Představenstvo OICT tak bude prozatím čtyřčlenné.  

“Tomáš Barczi přinesl do společnosti nový styl řízení a komunikace se zaměstnanci i partnery a chtěl bych mu poděkovat za nasazení, které předvedl. Pod jeho vedením byla společnost spolehlivým partnerem města, o čemž svědčí i bezproblémový provoz systému PID Lítačka a datových center magistrátu, nebo nastartování činností kompetenčních center pro digitalizaci, EKIS a eSSL,” uvádí předseda, dozorčí rady OICT pan Jiří Koudelka.  

 “Vážím si projevené důvěry a děkuji všem uvnitř i v okolí OICT za spolupráci a možnost vykonávat tuto důležitou funkci v posledním roce a půl. Těšilo mě postupně posouvat možnosti společnosti při zachování chodu kritických služeb. Po vzájemné debatě se členy dozorčí rady o dalším směřování společnosti jsem se rozhodl odstoupit z pozice člena představenstva a věnovat se jiným životním činnostem. Do dalšího období přeji OICT a Praze úspěšné zvládnutí nadcházejících výzev v oblastech digitalizace, inovací a provozu služeb,“ dodává s vřelým rozloučením pan Tomáš Barczi

Tomáš Barczi byl členem představenstva OICT od konce ledna 2022. Do začátku června letošního roku byl rovněž předsedou představenstva a generálním ředitelem. Předsedou představenstva Operátora ICT je od 15. června 2023 pan Jan Znamenáček. Funkci místopředsedy vykonává pan Petr Suška. Členy představenstva jsou pánové Petr Vokál a Marcel Kalakaj.  

Další zasedání dozorčí rady společnosti se uskuteční 16. 8. 2023. Transparentnost a otevřená komunikace je jednou z klíčových zásad naší společnosti. Všechny zápisy ze zasedání dozorčí rady proto naleznete přehledně na našich webových stránkách v sekci “Otevřená společnost”.  

Vladimír Antonin Bláha
oddělení marketingu a PR
blaha.vladimir@operatorict.cz 
607 531 747