Změny ve vedení ředitele Úseku provozu ICT

13. 12. 2019

-

Tiskové zprávy

S účinností od 5. prosince 2019 se funkce ředitele Úseku provozu ICT společnosti Operátor ICT, a.s.  ujal pan Jan Ladin, který ve funkci nahradil paní Petru Burdovou, jež dosud Úsek provozu ICT vedla a která byla odvolána ze své funkce v představenstvu na jednání dozorčí rady společnosti dne 10. 12., a to s účinností k 31. 12. 2019.

S účinností od 5. prosince 2019 se funkce ředitele Úseku provozu ICT společnosti Operátor ICT, a.s.  ujal pan Jan Ladin, který ve funkci nahradil paní Petru Burdovou, jež dosud Úsek provozu ICT vedla a která byla odvolána ze své funkce v představenstvu na jednání dozorčí rady společnosti dne 10. 12., a to s účinností k 31. 12. 2019.

Úsek provozu ICT má v rámci společnosti Operátor ICT, a.s. na starosti především zajištění provozuschopnosti jím svěřených IT služeb, stejně jako poskytování odborného poradenství v oblasti ICT pro Magistrát hlavního města Prahy, městské části nebo další městské společnosti, a to zejména v oblastech správy koncových zařízení, správy serverové infrastruktury, datových úložišť a datových center či zajišťování provozu helpdesk/service desk. Nový ředitel úseku Ing. Jan Ladin má dlouholeté zkušenosti v řídících pozicích státní správy, působil mimo jiné jako ředitel Odboru informatiky Ministerstva spravedlnosti ČR.

Více informací o složení představenstva a dozorčí rady naleznete na stránce Vedení společnosti