Využijte akci Milostivé léto

28. 10. 2021

-

Tiskové zprávy

Je vůči vám vedena exekuce z důvodu nehrazení cen za služby naší společnosti a dostali jste se kvůli tomu do dluhů? Využijte do 28. ledna 2022 akci Milostivé léto, v rámci ní exekutorovi uhraďte jistinu, tedy dlužnou částku plus jednorázový poplatek za ukončení exekuce ve výši 908 Kč (tj. včetně DPH), a zbytek dluhů vám bude odpuštěn.

Je vůči vám vedena exekuce z důvodu nehrazení cen za služby naší společnosti a dostali jste se kvůli tomu do dluhů? Využijte do 28. ledna 2022 akci Milostivé léto, v rámci ní exekutorovi uhraďte jistinu, tedy dlužnou částku plus jednorázový poplatek za ukončení exekuce ve výši 908 Kč (tj. včetně DPH), a zbytek dluhů vám bude odpuštěn.

Akce Milostivé léto je časově omezená, a to od 28. října 2021 do 28. ledna 2022.

Akce lze využít za následujících podmínek:

  • Máte dluhy vůči naší společnosti

  • Vaše dluhy jsou již v exekuci.

  • Vaše exekuce je vedena soudním exekutorem.

  • Stačí zaplatit základní nesplacenou částku, kterou dlužíte (tj. jistinu) a k tomu 908 Kč poplatek exekutorovi za ukončení exekuce a budou vám odpuštěny veškeré úroky, poplatky advokátům, soudní poplatky či penále.

  • Pošlete exekutorovi doporučený dopis, ve kterém jej požádáte o vyčíslení dosud nesplacené jistiny a zároveň jej informujte, že chcete využít akci Milostivé léto.

  • V případě bezhotovostního bankovního převodu musí být jistina a poplatek za ukončení exekuce připsány na účet uvedený exekutorem nejpozději 28. ledna 2022.

Za jakých okolností Milostivé léto nelze využít?

  • Vaše dluhy jsou vůči soukromým věřitelům. Milostivé léto se tedy netýká půjček, dluhů za telefonními operátory nebo dluhů na nájmu, je-li majitelem nemovitosti soukromý subjekt.

  • Vaše dluhy odkoupil soukromý subjekt.

  • Vaše dluhy ještě nejsou v exekuci nebo jste v oddlužení.

  • Vaše dluhy nevymáhá soudní exekutor, ale příslušný úřad v daňovém a správním řízení.