Vyjádření k nepravdivému článku na Neovlivní.cz

1. 11. 2016

-

Tiskové zprávy

Společnost Operátor ICT, a.s. (dále jen „OICT“) nerozděluje žádné peníze na Smart city projekty. OICT projekty připraví a předloží ke schválení na Komisi Rady HMP pro Smart Cities, dále po doplnění zadávací dokumentace na Radu HMP. U projektů nad 50 mil. Kč tyto schvaluje Zastupitelstvo HMP.

Vážená paní Slonková,

považuji za nutné se ohradit k nepravdivým a chybným informacím uvedeným ve Vašem článku ze dne 1. 11. 2016 s názvem „Ze šesti procent dvacet. Jak narostla odměna za Smart Cities pod taktovkou ANO“

Podle článku na serveru Neovlivní.cz má místo magistrátu peníze na projekty rozdělovat městská firma Operátor ICT.

Společnost Operátor ICT, a.s. (dále jen „OICT“) nerozděluje žádné peníze na Smart city projekty. OICT projekty připraví a předloží ke schválení na Komisi Rady HMP pro Smart Cities, dále po doplnění zadávací dokumentace na Radu HMP. U projektů nad 50 mil. Kč tyto schvaluje Zastupitelstvo HMP.

 Dále tvrdíte, že v průběhu schvalovacího procesu příkazní smlouvy došlo ke změně odměny pro společnost Operátor ICT, a.s., z původních 6,5 % z celkové rozdělované sumy, na dle Vašeho vyjádření 20,83%.

Tato tvrzení nelze označit jinak než jako nepravdivá, příp. záměrně zavádějící. Dle Příkazní smlouvy o poskytování a zajišťování služeb v rámci naplňování konceptu Smart cities je pro společnost Operátor ICT, a.s. stanovena odměna ve výši 6,5%, a to pouze z nákladů na realizované projekty, tedy takové projekty, které Hl. m. Praha pro realizaci schválí.

 Finanční prostředky poskytnuté na provoz projektové kanceláře nelze považovat za odměnu, ale čistě jako náhradu nákladů, které v souvislosti s provozem OICT vynaloží. Náklad na administraci přípravy projektů je ohraničen rámcem 43 mil. Kč. Jedná se o maximální částku určenou na přípravu projektů, odborné posouzení, přípravu zadávacích dokumentací, apod. Částka bude rozložena do čtyř plateb v průběhu roku, přičemž OICT musí před převedením každé částky ze strany města prokázat účelné vynaložení prostředků. Město má neomezenou možnost plně kontrolovat vynaložení těchto prostředků.

 Hrubá riziková marže, resp. přirážka k nákladům společnosti je běžnou metodou stanovení cenotvorby. Primárním cílem privátních společností je přirozeně generování zisku, což není případ městské firmy typu OICT. Cílem OICT je dlouhodobě zajišťovat kvalitní a stabilní IT služby pro Hl. m. Prahu jako městská společnost, která je kontrolována standardními mechanismy ze strany HMP.

Závěrem bych rád poznamenal, že jednou z hlavních zásad seriózní žurnalistiky je ověření informací z relevantních zdrojů a v případě konfliktu také vyjádření všech zmiňovaných stran. Bohužel v této záležitosti nebyla Vámi naše společnost nijak kontaktována.

 

S pozdravem

Michal Fišer

Předseda představenstva

Operátor ICT, a.s.