Vyjádření k článku HN „Primátorský dotazník: Je Praha skutečně ,,smart city“, jak tvrdí její současné vedení? Nebo jde jen o zakázky pro spřátelené firmy?“

2. 10. 2018

-

Tiskové zprávy

Rádi bychom se jménem městské společnosti Operátor ICT, a.s., která má v našem hlavním městě rozvoj a testování nových technologií, které usnadňují život Pražanů a poskytují městu data k přijímání efektivních rozhodnutí, na starosti, k tomuto článku vyjádřili.

Novináři zpravodajského serveru ihned.cz Jan Kubita a Markéta Kubicová se v dnešním článku „Primátorský dotazník: Je Praha skutečně ,,smart city“, jak tvrdí její současné vedení? Nebo jde jen o zakázky pro spřátelené firmy?“ věnují názorům kandidátů na primátora hlavního města na oblast chytrých řešení v Praze. Rádi bychom se jménem městské společnosti Operátor ICT, a.s., která má v našem hlavním městě rozvoj a testování nových technologií, které usnadňují život Pražanů a poskytují městu data k přijímání efektivních rozhodnutí, na starosti, k tomuto článku vyjádřili.

Především vyjadřujeme politování nad tendenčností úhlu pohledu, který redaktoři v nadpisu a úvodních odstavcích článku zaujmuli a rovněž i návodností otázek položených kandidátům na pražského primátora. V úvodu bychom rádi ještě uvedli a zdůraznili, že nám, jakožto městské firmě, nepřísluší komentovat politická vyjádření v rámci probíhající kampaně a jsme samozřejmě rádi za zpětnou vazbu v rámci politické soutěže. Nicméně považujeme za absolutně nepodložené, když v úvodu článku jeho autoři uvádí, že projekty Smart Prague jsou silně kritizovány řadou odborníků a poté žádného odborníka necitují. Na rozvoji konceptu a projektech Smart Prague se naopak podílí řada významných akademiků a členů české vědecké obce. Spolupracujeme s Univerzitou Karlovou a desítkami odborníků z Českého vysokého učení technického, mj. takovými kapacitami, jakými jsou profesor Vladimír Mařík či profesor Miroslav Svítek.

Rovněž je zarážející, že se autoři článku uchylují ke karikatuře Smart City jakožto projektů týkajících se nějakých chytrých laviček. Ano, tyto byly sice jedním z našich pilotních projektů, nicméně se jednalo pouze o doplňkový, marginální projekt, který má za cíl v malém měřítku otestovat technologii tak, abychom zabránili neuvážené velké investici v řádu desítek či stovek těchto prvků. Vždy jsme naopak zdůrazňovali, že mezi nejstrategičtější projekty, které mají největší dopad na obyvatele Prahy a jeho vedení patří například datová platforma hlavního města Prahy Golemio. Ta shromažďuje na jednom místě obrovské množství městských dat a po jejich vyhodnocení týmem datových expertů umožňuje vytvářet predikce a modelovat ekonomické, environmentální a sociální dopady na naše město. Navíc jsou data veřejně přístupná a Praha tak patří mezi lídra v oblasti otevřených dat. Operátor ICT navíc vyzval město a městské instituce k připojení se k manifestu otevřených nad Fondu Otakara Motejla, jelikož bez otevřených dat se chytré město dělat nedá.

Dalším obrovských projektem, který navíc nemá dosah pouze na obyvatele Prahy, ale rovněž také na obyvatele Středočeského kraje, je regionální odbavovací systém PID Lítačka. A právě Operátor ICT má tento největší dopravně-odbavovací systém v České republice, který má dosah na 3 miliony obyvatel, na starosti. Díky regionálnímu dopravnímu systému PID Lítačka tak mají cestující na výběr, na jakém nosiči budou nosit jejich dlouhodobé časové kupóny a od začátku příštího roku budou mít možnost nahrávat dlouhodobé kupóny i do mobilní aplikace PID Lítačka. Dochází tak k nevídané liberalizaci, kdy dáváme cestujícím na výběr, na který nosič si budou kupóny nahrávat a celý systém je založen na digitalizaci odbavování ve veřejné dopravě. Současně nám tvorba osobních účtů Pražanů v PID Lítačka může v budoucnu umožnit tolik vzývané platby a personalizovanou komunikaci s občany na jednom místě. Právě toto jsou projekty Smart Prague, které pomáhají dělat Prahu chytřejším městem.

Navíc je absolutně zavádějící, že za projekty Smart Prague Praha „utratila“ 686 milionů korun. Příkazní smlouvou byla Magistrátem hl. m. Prahy pro Operátora ICT a.s. vyčleněna maximální alokace 600 milionů Kč. Nejedná se o reálný rozpočet, jak některá média mylně uvádějí. Jde o rámcovou částku na léta 2017-2018 (smlouva se týká realizace projektů Smart Cities), což jsme také nesčetněkrát vysvětlovali. Pro ilustraci, reálně však bylo v roce 2017 vyčerpáno na projekty Smart Prague z této příkazní smlouvy pouze 7,5 milionů Kč.

V rozpočtu města na rok 2018 je alokováno maximálně 152,5 milionů korun. Je potřeba dodat, že náklady na projekty budou ovlivněny výší vysoutěžených cen v rámci veřejných zakázek, nepřekročí ovšem výše uvedenou částku.

A na závěr bychom rádi uvedli, že obrovskou přidanou hodnotou konceptu Smart Prague, která bohužel není na první pohled vidět, je nastavení koncepčního pojetí zavádění chytrých řešení a koordinační role, kdy na zasedání pracovních skupin Smart Prague sedí pravidelně okolo jednoho stolu všechny městské společnosti a zástupci města společně a společně koordinují desítky projektů, které pod koncept Smart Prague spadají. Ostatně o realizaci

projektů rozhodují v rámci Komise Rady hl. m. Prahy pro rozvoj konceptu Smart City především politici včetně politických stran, které se ke konceptu v uvedeném článku vyjadřují. Operátor ICT a.s. je pouze úkolován k realizaci záměrů Rady hl. m. Prahy, případně Zastupitelstva hl. m. Prahy.