V Praze bude prvně testováno digitální měření energií v domě. Ušetří náklady na energie.

19. 12. 2017

-

Tiskové zprávy

Poslední dobou chce mít většina obyvatel Prahy všechny své výdaje pod kontrolou. Je nepříjemné zjistit ať už v době dovolených, nebo vánočních svátků, že jste přečerpali spotřebu vody, tepla, plynu nebo elektřiny a čeká vás čtyřciferný doplatek, na který není rodinný rozpočet připraven. Proto Operátor ICT ve spolupráci s firmou PREměření připravil projekt digitálního měření energií v pilotním domě, ve kterém budou mít jeho nájemníci spotřebu energií pod kontrolou.

Poslední dobou chce mít většina obyvatel Prahy všechny své výdaje pod kontrolou. Je nepříjemné zjistit ať už v době dovolených, nebo vánočních svátků, že jste přečerpali spotřebu vody, tepla, plynu nebo elektřiny a čeká vás čtyřciferný doplatek, na který není rodinný rozpočet připraven. Proto Operátor ICT ve spolupráci s firmou PREměření připravil projekt digitálního měření energií v pilotním domě, ve kterém budou mít jeho nájemníci spotřebu energií pod kontrolou.

Pilotní projekt bude spuštěn v památkově chráněném Vrtbovském paláci vlastněném hlavním městem Prahou. Budova bude osazena novým digitálním měřicím systémem, který bude zajišťovat kompletní průběžný odečet všech energií, vody, tepla, plynu i elektřiny.

Cílem pilotního projektu je zjistit očekávání nájemníků a jejich reakce na detailní přehled spotřeby energií. „Detailní průběžný přehled o spotřebě energií na webovém portálu od společnosti PREměření umožní spotřebitelům využívat energii efektivněji, mohou přizpůsobit své chování, aby snížili její spotřebu. Digitální měření energií v domácnostech mohu přirovnat například ke sledování provolaných jednotek u mobilních operátorů, kde také máte své účty online pod kontrolou. Jde o moderní princip průběžného sledování vaší spotřeby,“ řekla primátorka Adriana Krnáčová poté, co pilotní projekt dnes schválila Rada hlavního města Prahy.

V rámci webové aplikace budou přístupná aktuální i historicky naměřená data v grafické i číselné podobě. Veškerá data z tohoto projektu budou ukládána do datové platformy, což je projekt Operátora ICT, který bude spuštěn zkraje příštího toku a bude postupně vyhodnocovat data o provozu města.

Nájemce domu toto řešení nic nestojí a neznamená pro ně žádnou další komplikaci. Budou včas informováni a následně do aplikace zaškoleni. Věřím, že až 50 % nájemníků začne díky online kontrole spotřeby více přemýšlet nad tím, kde lze v domácnosti uspořit. Záleží pouze na obyvatelích domu, jak velké úspory ve výsledku bude projekt generovat. Mohly by se pohybovat třeba až do výše 15 %,“ doplnila Adriana Krnáčová.

Voda a teplo jsou nyní v domě podružně měřeny a následně rozúčtovávány mezi jednotlivé bytové jednotky. Novou technologií bude vybaveno také fakturační měřidlo vody, které měří celkovou dodávku vody do objektu, a měřidla elektřiny a plynu, která jsou nyní měřena distribučními měřidly a následně fakturována distributorem každé bytové jednotce. Kromě bytů se jedná i o společné prostory a režii domu.

V současné době drtivou většinou domácností používané měřicí přístroje měří pouze kumulovanou celkovou spotřebu energií, která je jednou za rok ručně odečítána. Tento způsob s sebou přináší řadu chyb a nepřesností a tím i stížnosti klientů distribučních společností. Žádné další veličiny stará měřidla neregistrují.

„Vedlejším cílem projektu je získání podkladů pro řešení stížností na rozúčtování energií ze stran nájemníků,“ uvedl projektový manažer Operátora ICT Jiří Peterka. Zatím ovšem údaje pořízené v rámci projektu nebudou sloužit pro fakturační data ve vztahu k zákazníkovi. Platit se bude dále podle ročních ručních odečtů, ale ty by zákazníky už neměly překvapit. Operátor ICT věří, že po pilotním projektu bude o nový systém měření zájem ze strany vlastníků budov, nájemců městských budov nebo správců domů.

Služba bude poskytována od dubna příštího roku a pilotní období bude trvat 13 měsíců. Po uplynutí pilotního režimu bude vyhodnoceno, zda se efektivní technologie rozšíří i na další historické domy v Praze. Cena projektu se pohybuje ve výši 1,2 milionu Kč bez DPH.

Evropská unie předpokládá, že vizualizace spotřeby energií podpoří aktivní účast spotřebitelů na trhu s dodávkami energií a pomůže zákazníkům lépe rozhodovat o své spotřebě a tím přispět k dosahování úspor energií a snižování uhlíkové stopy. Na podobných projektech pracuje většina evropských i světových energetických firem a jejich cílem je ověřovat, jakým směrem se energetika bude vyvíjet. Česká republika se tak přidává k regionům v západní Evropě a USA, kde takovéto testování probíhá. Tento projekt plně podporuje Prahou podepsanou chartu Green Digital Charter (www.greendigitalcharter.eu) o zavádění ICT technologií v rámci energetického hospodaření na podporu změny klimatu.