Usnadnění parkování na parkovišti P+R v Letňanech

17. 4. 2019

-

Tiskové zprávy

Řidičkám a řidičům, kteří využívají parkoviště P+R v Letňanech, se usnadní parkování, jelikož mohou od nynějška pro snadné a rychlé placení za parkovné využít mobilní aplikaci Moje Praha. Parkovné tak jde jednoduše zaplatit přímo z auta a díky aplikaci mít všechny údaje o parkování pod kontrolou.

Řidičkám a řidičům, kteří využívají parkoviště P+R v Letňanech, se usnadní parkování, jelikož mohou od nynějška pro snadné a rychlé placení za parkovné využít mobilní aplikaci Moje Praha. Parkovné tak jde jednoduše zaplatit přímo z auta a díky aplikaci mít všechny údaje o parkování pod kontrolou.

 Městská společnost Operátor ICT, a. s., která má v hlavním městě na starosti testování a zavádění inteligentních řešení, od poloviny března spustila pilotní projekt „Systém pro automatizovaný vjezd a výjezd vozidel z městského parkoviště“. Cílem tohoto projektu je pomocí moderních technologií zvýšit komfort uživatelů městských parkovišť, především parkovišť P+R.

Projekt je součástí koncepce multimodální veřejné dopravy v Praze a vychází z potřeby reagovat na trendy, jako je inteligentní řízení dopravy, digitalizace a zvyšování bezpečnosti, efektivity a regulace individuální dopravy ve městě. Podpora čisté mobility patří totiž mezi klíčová témata projektů Smart Prague. Jednou ze šesti základních oblastí koncepce Smart Prague 2030 je mobilita budoucnosti, která bude čistá, inteligentní, samořídící a sdílená a jejímž cílem je snížit emise z dopravních prostředků a učinit dopravu v Praze plynulejší a pohodlnější. Podpora a rozvoj udržitelných forem dopravy jako alternativy ke stávajícím prostředkům individuální městské přepravy je proto nedílnou součástí této koncepce.

I pomocí tohoto projektu usilujeme o to, aby byla doprava v Praze plynulá a udržitelná, ne však na úkor pohodlí jejích účastníků. Snažíme se zajistit pozitivní motivaci pro využití parkovišť P+R a dalších prostředků hromadné dopravy ve městě. I díky naší aplikaci Moje Praha, kterou neustále zlepšujeme a rozšiřujeme,“ uvádí Michal Fišer, generální ředitel městské společnosti Operátor ICT, a. s.

Již dříve aplikace nabízela přehled parkovacích zón a možnost zaplatit parkovné na zónách placeného stání, nyní přibyla možnost zaplatit pohodlně a bezhotovostně parkovné na P+R v Letňanech. Právě parkoviště v Letňanech využije ročně až 187 tisíc uživatelů. Skrze podporu využívání sítě městských parkovišť P+R lze výrazně snížit počet osobních automobilů v centru města. „Chceme, aby aplikace Moje Praha byla pro Pražany a Pražanky i dojíždějící pomocníkem pro každodenní život ve městě. Do budoucna plánujeme, že bude nabízet komplexní služby městské mobility. Věříme, že řidiči a řidičky přijíždějící do Prahy budou motivováni nechat své automobily na okrajích města a využívat městskou hromadnou dopravu anebo například i sdílená kola, která si mohou najít a půjčit také pomocí aplikace Moje Praha. Vyhnou se tak zbytečnému stresu v zácpách a zároveň zlepší kvalitu ovzduší ve městě,“ dodává Michal Fišer.

V současné době je tento pilotní projekt testován pouze na parkovišti P+R v Letňanech. Do budoucnosti zvažujeme i potenciální rozšíření na dalších 21 parkovišť P+R. Řidiči a řidičky tak již nepotřebují mít u sebe hotovost ani se zdržovat u platebních automatů. Stačí si do mobilního telefonu stáhnout oficiální městskou aplikaci Moje Praha. Ostatní pak zajistí systém automatické identifikace vozidel při vjezdu a výjezdu z městských parkovišť a kamery po čtení SPZ. „Při prvním použití nahrajete SPZ svého vozidla a údaje z platební karty a pro platby následující již nebude nutné požadované informace znovu zadávat. Na vjezdu a výjezdu z parkoviště instalované kamery rozpoznají danou SPZ a zajistí volný průjezd vozidla. Uživatelé si mohou zvolit, zda platba parkovného proběhne zcela automaticky při výjezdu anebo ji chtějí pokaždé potvrdit,“ vysvětluje Jaromír Konečný, projektový manažer oddělení Smart Prague, jenž má tento projekt na starosti.

Mobilní aplikace Moje Praha přináší především rychlou orientaci v městském prostoru. Vedle oblasti parkování umožňuje uživatelům efektivní formou na základě polohových služeb najít klíčové body zájmu v nejbližším okolí včetně lékáren, umístění sběru tříděného odpadu, dětských hřišť nebo třeba úřadů městských částí a jejich agend.

V neposlední řadě jsou pak data o využívání městských parkovišť z aplikace Moje Praha v anonymizované formě soustředěna v datové platformě hlavního města Prahy Golemio, která také spadá pod společnost Operátor ICT, a. s. Získaná data napomáhají vedení Prahy či městským částem město efektivněji řídit. Mohou být využita k dalším analýzám dopravy v Praze a umožňují také kvalifikovaně předvídat budoucí jevy, na základě čehož lze doporučit úpravy infrastruktury či jiná zlepšení, jejichž výsledkem bude zvýšení bezpečnosti a kvality ovzduší.