SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS Barcelona

21. 11. 2016

-

Tiskové zprávy

Ve dnech 14. až 16. 11. se zástupci společnosti Operátor ICT, a.s. zúčastnili veletrhu SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS pořádaném ve španělské Barceloně. Cílem bylo, kromě načerpání inspirace z expozicí ostatních měst, zejména získání přehledu o technických standardech a legislativním rámci zavádění chytrých technologií v městských podmínkách.

Ve dnech 14. až 16. 11. se zástupci společnosti Operátor ICT, a.s. zúčastnili veletrhu SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS pořádaném ve španělské Barceloně. Cílem bylo, kromě načerpání inspirace z expozicí ostatních měst, zejména získání přehledu o technických standardech a legislativním rámci zavádění chytrých technologií v městských podmínkách.

Hlavní město Praha stojí na začátku cesty k vybudování chytré infrastruktury pro efektivnější správu a řízení města. Prostřednictvím projektové kanceláře městské společnosti OICT startuje příprava prvních projektů pro „chytré město“, takže nastavení technických a právních standardů je v tomto období zásadní. Předseda představenstva OICT Michal Fišer k účasti na veletrhu říká: „Načasování nemohlo být lepší. Před předložením pilotních projektů do orgánů města jsme si udělali jasnou představu, jakým způsobem by mělo být prostředí SMART CITIES nastaveno. Vzhledem k tomu, jak je obor SMART CITIES mladý, bylo na veletrhu vidět, že podobné zastřešující otázky řeší i jiná světová města. Díky mezinárodní spolupráci a sdílení informací můžeme pražskou cestu k úspěšným projektům významně zkrátit a zjednodušit.“

Dalším účastníkem pražské delegace na veletrhu byl člen představenstva OICT Robert Králíček: „Viděli jsme celou řadu implementací technologií z oblasti elektromobility, optimalizace svozu odpadu, efektivního využití energií, inteligentního parkování nebo řízení dopravy či budov, “ uvádí výčet technologií, které Praha rovněž připravuje do pilotních projektů. „Těžiště problematiky a nejzásadnější otázky byly ovšem vidět v oblasti sběru, analýzy a využití tzv. BIG DATA získávaných v rámci projektů. Používané technologie představují celkově zvládnutou oblast, ale teprve maximální využití získaných dat k zefektivnění řízení města, je tím nejvyšším cílem, který ani světové metropole zatím nenaplňují bezezbytku. I my bychom rádi předkládali jednotlivé projekty s ohledem na potřebu řídit hlavní město efektivněji jako celek, nikoli pouze s důrazem na nasazení jednotlivých technologií,“ dodává Robert Králíček, který je ve společnosti OICT odpovědný právě za oblast SMART CITIES.

Veletrhu a doprovodného programu konferencí se za Hlavní město Praha zúčastnil také zastupitel Tomáš Jílek (TOP09), který získané poznatky z praktických aplikací ve světových metropolích hodlá využít v rozhodovacích procesech poradních orgánů Zastupitelstva a Rady hlavního města Prahy.