Publikační plán otevřených dat.

19. 12. 2019

-

Tiskové zprávy

Pražská městská společnost Operátor ICT, která byla na konci srpna letošního roku pověřena Magistrátem hlavního města Prahy vykonávat funkci koordinátora otevírání dat pro českou metropoli, připravila první publikační plán otevřených dat. Plán je zaměřen především na otevírání dat s přímým dopadem na zvýšení finanční transparentnosti města.

Pražská městská společnost Operátor ICT, která byla na konci srpna letošního roku pověřena Magistrátem hlavního města Prahy vykonávat funkci koordinátora otevírání dat pro českou metropoli, připravila první publikační plán otevřených dat. Plán je zaměřen především na otevírání dat s přímým dopadem na zvýšení finanční transparentnosti města.

„Praha už řadu kroků v oblasti otevřených dat v posledním roce podnikla: podařilo se například publikovat smlouvy a faktury nebo data o nebytových prostorech. Ale teprve díky publikačnímu plánu bude možné data zveřejňovat skutečně systematicky a pravidelně. Jako radní pro transparentnost budu nadále usilovat o to, aby rozsah publikovaných informací byl co nejširší a vycházel ze skutečných zájmů veřejnosti,“ uvádí Adam Zábranský, radní hlavního města Prahy pro bydlení a transparentnost.

Hlavním cílem koordinátora otevírání dat je především zajištění udržitelnosti, rozvoje, jednotného přístupu a garance kvality otevřených dat, která bude hlavní město zveřejňovat.  V souladu s historicky prvním publikačním plánem otevřených dat budou během prvního čtvrtletí roku 2020 veřejnosti otevřena a zpřístupněna data týkající se například informací o dopravních přestupcích, rozpočtu a jeho skutečném čerpání od roku 2012, uhrazených fakturách Magistrátem hlavního města Prahy od roku 1999 do současnosti či o volných nebytových prostorách ve vlastnictví české metropole.

Připravený publikační plán je jedním z prvních konkrétních výsledků práce koordinátora otevírání dat, kterou pro Prahu naše společnost vykonává. Jsem rád, že hlavní město pokračuje v nastaveném trendu otevírání dat veřejnosti a jejich sdílení. Rovněž mě velice těší, že roli koordinátora má na starosti právě Operátor ICT, jenž má díky datové platformě Golemio bohaté zkušenosti se sběrem a otevíráním dat, která město každodenně publikuje,“ dodává Michal Fišer, generální ředitel městské společnosti Operátor ICT.

Od začátku příštího roku bude koordinátor otevřených dat pokračovat v identifikaci dalších vhodných datových sad ke zveřejnění. „Z pozice koordinátorky otevírání dat bych velice ráda poděkovala odborům Magistrátu za vstřícnost a profesionální spolupráci při přípravě našeho prvního publikačního plánu. Právě díky vzájemné spolupráci napříč Prahou se nám daří systematicky nastavovat procesy práce s městskými daty a jejich otevíráním. Hlavní město si navíc buduje náskok v otevírání dat, jelikož od července 2021 se budou muset s ohledem na unijní legislativu povinně publikovat i určitá data regionálních a místních orgánů,“ doplňuje koordinátorka otevírání dat Tereza Zrnová z městské společnosti Operátor ICT.

Publikační plán bude pravidelně aktualizován, vyhodnocován a rovněž bude vypracována závěrečná zpráva o jeho naplňování. Datové sady budou postupně zveřejňovány na stránkách  http://opendata.praha.eu/organization/magistrat.