První setkání CityVizor Meetup

24. 10. 2019

-

Tiskové zprávy

V úterý 22. října se uskutečnilo první setkání CityVizor Meetup, během kterého odborníci a odbornice na problematiku otevřených dat o hospodaření měst a obcí diskutovali o dalším rozvoji aplikace CityVizor, do které se nově zapojilo i hlavní město Praha.

V úterý 22. října se uskutečnilo první setkání CityVizor Meetup, během kterého odborníci a odbornice na problematiku otevřených dat o hospodaření měst a obcí diskutovali o dalším rozvoji aplikace CityVizor, do které se nově zapojilo i hlavní město Praha.

Pražská městská společnost Operátor ICT, která pro hlavní město provozuje a zajišťuje rozvoj datové platformy Golemio, zorganizovala společně s komunitou Česko.Digital, spolkem Otevřená města a Ministerstvem financí první společné setkání k rozvoji aplikace CityVizor. Aplikace CityVizor, která je postavena na otevřených datech o hospodaření obcí a měst v České republice, umožňuje jednoduchou a srozumitelnou formou zobrazovat data o veřejném hospodaření měst a obcí v republice.

Na začátku tohoto měsíce se navíc k projektu přidalo hlavní město Praha a nově bude Magistrát hlavního města Prahy zajišťovat pro jednotlivé městské části aplikaci CityVizor včetně integrace dat z účetního systému městských částí, které se budou chtít k aplikaci připojit.

„Zapojení Prahy do aplikace CityVizor je dalším krokem k otevírání hlavního města. Občané již nebudou muset složitě žádat o informace k hospodaření města. Tyto budou široké veřejnosti volně přístupné ve srozumitelné formě na webu. Praha je prvním krajským městem v Česku, které prostřednictvím platformy CityVizor zpřístupní občanům své finance a doufáme, že se stanem příkladem pro ostatní velká města,“ uvedl k zapojení Prahy náměstek primátora pro oblast financí a rozpočtu Pavel Vyhnánek.

Aplikace CityVizor byla doposud využívána deseti obcemi a jako první pražská městská část spustila aplikaci Praha 7. Systém nyní používají i městské části Praha 1, 3, 5 a 12, přičemž pražský magistrát postupně podpoří zapojení všech ostatních městských částí.

„Jsme rádi, že úsilí věnované jednáním nad stanovením podmínek pro možnost automatického importu dat z účetního systému do CityVizoru a které vedlo k výhodné nabídce pro Městské části 1-22 a členy spolku Otevřených měst, přineslo i další ovoce.  Díky svému jasnému přínosu a rostoucímu zájmu mezi městskými částmi byl projekt finančně podpořen Magistrátem hlavního města Prahy a zároveň bude CityVizor pro všechny městské části nabízen Operátorem ICT jako služba. Věřím, že nejpozději v příštím roce nalezneme na stránce cityvizor.praha.eu data ze všech městských částí, což přinese možnost občanům sledovat, jak jejich obec hospodaří. Na své si přijdou i politici a úředníci, pomocí dat budou moci analyzovat, srovnávat a následně se i rozhodovat nejen dle dat své „rodné obce“, ale i dle dat okolních městských částí a poučit se případně z jejich úspěchů, ale i chyb,“ vedoucí Odboru informatiky městské části Praha 1 Martin Šebek.

CityVizor v současné době zpracovává primárně data z účetního systému obcí a měst. Pro konkrétní řešení v Praze, je využíván účetní systém Ginis od společnosti Gordic. Díky spolupráci s touto společností bylo vyvinuto propojení, které data do CityVizoru posílá automaticky a prakticky okamžitě. Zároveň magistrát pracuje na postupném zlepšování celého systému účetnictví, obzvláště v oblasti anonymizace dat, aby mohl co nejdříve zobrazovat například i předměty plnění jednotlivých faktur.

„V zajištění CityVizoru pro městské části vidíme příležitost pro další rozšíření našich zkušeností při vývoji otevřeného softwaru. Naší ambicí je ve spolupráci s dalšími partnery rozšířit zdroje a přidat kapacity pro další rozvoj aplikace, a to s cílem zajištění její dlouhodobé udržitelnosti a otevřenosti. Operátor ICT poskytne vlastní vývojářské kapacity, tak se bude podílet na nastavení procesů při správě a schvalování rozvojových požadavků od různých subjektů,“ doplňuje k zapojení společnosti Operátor ICT vedoucí oddělení Data city lab Benedikt Kotmel.

Hlavním cílem setkání bylo posadit okolo jednoho stolu odborníky na problematiku otevřených městských dat a diskutovat o konkrétní podobě zapojení Magistrátu hlavního města do aplikace CityVizor a podpoře jednotlivých městských částí. Zástupci spolku Otevřená města představili aktuální stav zapojených obcí a měst do CityVizoru a nastínili strategii plošného rozšíření této aplikace

„Mám velkou radost, že se podařilo uskutečnit toto setkání. Hodnotím ho jako úspěšný začátek spolupráce, která může posunout aplikaci CityVizor velký kus dopředu. Velmi mne potěšila také účast zástupců dodavatelů účetních systémů a věřím, že je to první krok k tomu, aby automatický import dat do CityVizoru byl dostupný i pro obce, které využívají jiný účetní systém než GINIS od společnosti GORDIC,“ uvedla k setkání za spolek Otevřená města Pavla Kadlecová.

Platformu CityVizor vyvinulo Ministerstvo financí ČR a zveřejnilo ji jako Opensource pod licencí GNU GPL – tedy volně k využití. Provoz pro pražské i mimopražské radnice zajišťuje právě spolek Otevřená města a nově se do rozvoje aplikace zapojuje i komunita Česko.Digital. Ta pomáhá s definicí dalšího rozvoje a strategií rozšíření na co největší počet obcí.

„Projekt CityVizor vnímáme jako velmi důležitý projekt, protože unikátním způsobem ukazuje možnou aktivní spolupráci mezi samosprávou a dobrovolnickou komunitou. Pokud se jako občan chci aktivně zapojit do dění v mojí obci, mám nyní možnost se podílet na rozvoji aplikace CityVizor, která otevírá data všem. A u nás v Česko.Digital mají dveře otevřené prakticky všichni, protože dobrovolníky z našich řad najdete nejen v IT firmách, ale také například mezi právníky,“ dodala koordinátorka projektu CityVizor za spolek Česko.Digital Eva Pavlíková.

Aplikace CityVizor pro hlavní město Praha je dostupná na adrese cityvizor.praha.eu. Samostatná aplikace CityVizor je dostupná na adrese cityvizor.cz.