Prahou kvalitněji a komfortněji (nejen) na kole: společnost Operátor ICT nově zajistí monitorování cyklistické dopravy

22. 2. 2019

-

Tiskové zprávy

Na svém pondělním jednání pověřila Rada hlavního města Prahy městskou společnost Operátor ICT převzetím řízení provozu a správy měřících zařízení sbírajících data o cyklistické dopravě.

Praha 22. 2. 2019 – Na svém pondělním jednání pověřila Rada hlavního města Prahy městskou společnost Operátor ICT převzetím řízení provozu a správy měřících zařízení sbírajících data o cyklistické dopravě. Operátor ICT zajistí nejen provoz a správu stávajících a instalaci nových měřících zařízení sbírajících data o průjezdech cyklistů, ale také zpracování a zveřejnění těchto dat v datové platformě Golemio.

Sledování vývoje cyklistické dopravy v Praze však není novinkou: již od roku 2009 byla na území hlavního města postupně instalována měřící zařízení automaticky sledující průjezdy cyklistů. Službu zajišťovala Technická správa komunikací hlavního města Prahy (TSK). Protože však smlouva mezi TSK a dodavatelem senzorů, společností CAMEA, spol. s.r.o., již skončila, Magistrát hlavního města Prahy rozhodl, i po doporučení TSK, aby nově tuto zakázku zajistila městská společnost Operátor ICT, a. s., jež má na starosti testování a zavádění technologických inovací a chytrých řešení v našem hlavním městě. Společnost Operátor ICT se zavazuje k provozování cyklosčítačů na 65 měsíců, tedy téměř na pět a půl roku.

Aktuální změna není nikterak samoúčelná, zajištění služby společností Operátor ICT povede ke zjednodušení stávajících procesů a tím i k snížení finančních nákladů. Klíčovou součástí celého projektu je totiž získávání a zpracování relevantních dat o cyklodopravě, které jsou již nyní přístupné na stránkách datové platformy hlavního města Prahy Golemio, která spadá pod společnost Operátor ICT. Protože data budou i nadále zveřejňována prostřednictvím systémů Operátora ICT, jejich přenos a zveřejňování bude jednoduší.

Získávání dat z cyklistické dopravy v Praze napomáhá městu efektivněji řídit a předvídat pohyb cyklistů po našem městě. Naše společnost Operátor ICT má zkušenosti se sběrem a analýzou městských dat, která začleňujeme v otevřeném formátu do pražské datové platformy Golemio. Jakožto městská společnost navíc zajistíme, že sesbíraná data budou ve vlastnictví města, a to s nimi bude moct úplně disponovat,“ dodává Michal Fišer, generální ředitel městské společnosti Operátor ICT, a. s.

Město tak bude mít data o cyklodopravě více pod kontrolou a díky tomu bude moci lépe uspokojit poptávku cyklistů, což následně zlepší pohyb městem i automobilistům, pěším a prostřednictvím veřejné dopravy. Vedle sběru a zpracování dat plánuje společnost Operátor ICT do budoucna také další technologický rozvoj metod sčítání cyklistů a postupnou optimalizaci a zlevnění této služby.

Podpora čisté mobility patří mezi klíčová témata projektů Smart Prague. Jednou z šesti základních oblastí koncepce Smart Prague 2030 je mobilita budoucnosti, která bude čistá, inteligentní, samořídící a sdílená, a jejímž cílem je snížit emise z dopravních prostředků a učinit dopravu v Praze plynulejší a pohodlnější. Podpora a rozvoj cyklodopravy jako alternativy k stávajícím prostředkům individuální městské přepravy je proto nedílnou součástí této koncepce. Kvalitní data mohou pomoci k navýšení podílu cyklodopravy ve městě, zvýšení bezpečnosti i ke zlepšení infrastruktury a kvality ovzduší.

Cyklodoprava představuje nezastupitelnou součást dopravy ve městě. Použití kola na krátké vzdálenosti ve městě bývá nejrychlejší, nejkratší a nejflexibilnější variantou. Proto cyklodopravu chápeme jako nezbytnou a vhodně doplňující součást městské hromadné dopravy. Na základě dat o pohybech cyklistů je možné doporučit úpravy infrastruktury, např. výstavbu stojanů kol, cyklopruhů a tvořit rozumná pravidla pro provozovatele bikesharingu,“ vysvětluje Benedikt Kotmel, vedoucí datové platformy hlavního města Prahy Golemio.

Datová platforma v současnosti monitoruje data z 25 cyklosčítačů na páteřní síti cyklostezek v Praze, které instalovala TSK. Počítá směrové průjezdy cyklistů přímo v bodě měření. Data jsou dobrým zdrojem pro extrapolaci celkového počtu cyklistů v rámci celé Prahy, logicky ale neodhalují, kudy cyklisté jezdí a kde končí své trasy. Proto jsou tato data doplněna těmi z aplikace Na kole Prahou. Tato aplikace zřízená Magistrátem hlavního města Prahy naviguje cyklisty a doporučuje jim vhodné trasy z počátečního do cílového místa. Data z této aplikace lze analyzovat a určit obvyklá místa startu i cílové destinace. Stejně tak lze určit, kudy cyklista projíždí a odhalit průjezdy jednotlivými ulicemi. Díky těmto různým datovým zdrojům je možné vytvořit komplexnější představu o skutečném stavu cyklodopravy v Praze. Všechna uvedená data včetně přehledných vizualizací jsou přístupná na adrese https://golemio.cz/cs/node/22.