Praha spustila Golemio – největší městský datový projekt v České republice

20. 6. 2018

-

Tiskové zprávy

Městská firma Operátor ICT, která je Prahou pověřena k zavádění inovací do života města, spustila zatím největší městský datový projekt v ČR. Datová platforma Golemio bude sloužit jako jednotné informační místo, kde se budou sbíhat a vyhodnocovat důležitá data o chodu metropole.

Městská firma Operátor ICT, která je Prahou pověřena k zavádění inovací do života města, spustila zatím největší městský datový projekt v ČR. Datová platforma Golemio bude sloužit jako jednotné informační místo, kde se budou sbíhat a vyhodnocovat důležitá data o chodu metropole. Takové jednotné prostředí dosud hlavnímu městu chybělo, a přispěje tak k efektivnějšímu rozhodování vedení města, městských organizací, městských částí a poslouží rovněž veřejnosti.

„Golemio, datová platforma hlavního města Prahy, je klíčovým projektem koncepce Smart Prague. Má zcela strategický význam, protože propojuje všechny další oblasti a je jakýmsi mozkem všech dalších inovačních projektů v našem hlavním městě. Rozhodování na základě datové analýzy je pro město dnes životně důležité. Proto jsem se rozhodla postavit kvalitní tým lidí, který se v metropoli bude touto otázkou zabývat a bude k tomu mít potřebné nástroje, jak je to běžné v zahraničí,“ vysvětluje důležitost projektu primátorka Adriana Krnáčová.

Proč právě název Golemio?

Protože síla, ochránce, tradice, Praha. Práce s daty je určitá alchymie podobně jako tomu bylo v Praze za Rudolfa II. Datová platforma chce působit určitou pozitivní magií a Prahu více otevřít ke spolupráci s lidmi, vývojovými skupinami, městskými společnostmi, službami pro městské části, ale také spolupráci s akademickým sektorem a odbornou veřejností. Praha se v loňském roce přihlásila k Manifestu Společně otevíráme data Fondu Otakara Motejla.

A co oživuje Golemio?

Je to šém – jsou to data, ale zejména lidé, které chce tento projekt propojovat s reálným prostředím města; jeho vedením a nechat lidi, ať pomocí dat ukazují správnou a přirozenou cestu pro rozvoj města…

Jaká data Golemio obsahuje?

Na projektu Golemio, který byl dnes slavnostně spuštěn, pracuje jeho vývojový tým od prosince 2017. V současné době je v datové platformě integrováno zhruba 30 datových

sad a další budou postupně přibývat. Data pocházejí z různých zdrojů a oblastí a obsahují například informace z dopravy včetně údajů o parkování, městské hromadné dopravě a cyklistice. Další část tvoří data z oblasti životního prostředí, odpadového hospodářství a senzorických dat.

„Data do Golemia získáváme ve spolupráci s řadou partnerů, jde zejména o městské firmy jako Institut plánování a rozvoje, ROPID či Technická správa komunikací. Rozvíjíme ale také spolupráci se soukromým sektorem, například s bikesharingovými nebo carsharingovými společnostmi. Na analytické práci se podílejí také zástupci univerzit, jmenovitě např. ČVUT,“ upozorňuje Michal Fišer, generální ředitel společnosti Operátor ICT.

„Naším záměrem je skrze data propojovat veřejný sektor, akademickou sféru, soukromý sektor a občany a v tomto je tato datová platforma naprosto unikátní,“ dodává Fišer.

Mezi nejzajímavější data, se kterými v současné době datová platforma pracuje, patří například real-time polohy vozů příměstské integrované dopravy, data o pohybech cyklistů, real-time data z parkovacích stojanů, pomocí kterých je možné odhadovat obsazenost na placených zónách, senzorická data o průjezdech vozidel na klíčových komunikacích, senzorická data o kvalitě ovzduší a další. Mnoho z těchto dat již dnes využívá například městská aplikace Moje Praha. Potenciál pro jejich další využití je však obrovský.

Otevřená data na webu Golemio Veřejnosti jsou data dostupná na portálu www.golemio.cz. Zájemci zde najdou údaje ve formátu otevřených dat, se kterými lze dále pracovat. Pro vývojáře web nabízí přístup ke zdrojovým kódům a doporučení, jak data zpracovávat. Pro ty, kteří nemají ambice vyvíjet nad daty další aplikace a služby, ale data je zajímají čistě z hlediska informační hodnoty, nabízí web přehledné vizualizace v podobě grafů.

„Jde nám o to, aby data měla co největší využití a aby nám mohl kdokoliv poradit, přijít s novým nápadem. K tomu je nutné být maximálně otevřený a vytvářet komunitu kolem městských dat. Proto kromě publikace otevřených dat a jejich vizualizace otevíráme například i zdrojové kódy, pořádáme otevřená setkání s kýmkoliv, koho pražská data zajímají, a ukazujeme, jak pracujeme. Všechny naše výstupy jsou přehledně a srozumitelně prezentovány na Golemiu,“ popsala nový portál pražská primátorka Adriana Krnáčová.

„Nejedná se zdaleka pouze o úložiště dat nebo o technologie, projekt je hlavně o lidech, o vytváření interního know-how, které městu zůstane a je nezávislé na dodavatelích. Proto postupně tvoříme tým datových specialistů, vývojářů a konzultantů,“ dodal ředitel Smart Prague Vladimír Zadina.

Datovou platformu kromě zmíněných městských společností využijí také pražské městské části, například pokud se chystají realizovat nějaký Smart City projekt v oblasti dopravy, parkování, optimalizace odpadů, bezpečnosti atd.

„Poskytujeme know-how při přípravě projektů tak, aby si nemusely jednotlivé městské části pořizovat zbytečné výstupy, lidské zdroje, datové analýzy a real-time zobrazování dat a měly dostatečně dobře zasmluvněný přístup k datům. To je pořád velmi častou chybou zadávacích řízení. Pokud má organizace dobře definovaný přístup k surovým datům, my jim můžeme poskytnout reportingové služby dle jejich potřeb. Mohou si do naší datové platformy zapojit vlastní senzoriku a skrze naše rozhraní data sledovat, a činit tak potřebná rozhodnutí. Zároveň s námi mohou diskutovat různé možnosti práce s daty, jejich povahu a nápady na zvýšení jejich kvality,“ dodává Benedikt Kotmel, vedoucí celého projektu.