Praha připravuje systém řízení spotřeby energií ve svých budovách

28. 6. 2017

-

Tiskové zprávy

Rada hlavního města Prahy 27. června schválila zadávací dokumentaci k veřejné zakázce v rámci projektu Smart Prague „Komplexní řízení energetiky v budovách hlavního města Prahy s využitím energetického managementu“.

 Rada hlavního města Prahy 27. června schválila zadávací dokumentaci k veřejné zakázce v rámci projektu Smart Prague „Komplexní řízení energetiky v budovách hlavního města Prahy s využitím energetického managementu“. Na základě dvouletého pilotního testování bude vytvořen efektivní systém hospodaření s energiemi. Postaven bude na principech energetického managementu rozšířených o inovativní postupy, jak konkrétní úsporná opatření realizovat. Následným plošným zavedením systému se sníží spotřeba energie a vody v budovách hlavního města až o 10 %.

 

Efektivnější hospodaření hlavního města je dalším důležitým výstupem koncepce Smart Prague do roku 2030. Kromě zvyšování komfortu života pro občany chceme šetřit zdroje, abychom úspory mohli investovat do oblastí, na které se v současném rozpočtu nedostává,“ komentuje spuštění energetického projektu primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová.

 

Podobné projekty se úspěšně realizují v Plzni, Litoměřicích a ve Zlínském kraji. A právě zkušenosti z Litoměřic, jejichž koncept je odbornou veřejností nejlépe hodnocen, se využijí při realizaci pražského projektu. Konkrétně jde o spolupráci s odborníkem na energetický management Jaroslavem Klusákem, který už několik let působí na pozici energetického manažera města Litoměřice.

Průběh projektu

V první fázi se na vybraném vzorku budov provede analýza spotřeby energie a vody. Následně se identifikují příležitosti pro úspory a možnosti zefektivnění spotřeby. Na základě toho vzniknou metodické postupy pro jejich realizaci, se kterými budou seznámeni odpovědní zaměstnanci Magistrátu hlavního města Prahy a správci budov.

Do pilotního testování jsou zařazeny budovy několika středních škol, Muzea hlavního města Prahy, domova pro seniory a Jedličkova ústavu. A po vyhodnocení se systém rozšíří na veškerý nemovitý majetek hlavního města.