Představení architektury datové platformy hlavního města Prahy Golemio

31. 10. 2019

-

Tiskové zprávy

Během včerejšího setkání odborníků a odbornic na problematiku městských dat GolemI/O 2019 došlo k představení architektury datové platformy hlavního města Prahy Golemio a zveřejněných zdrojových kódů. Česká metropole se tak stává jedním z prvních evropských měst, která takto rozsáhlý projekt kompletně otevírá.

Během včerejšího setkání odborníků a odbornic na problematiku městských dat GolemI/O 2019 došlo k představení architektury datové platformy hlavního města Prahy Golemio a zveřejněných zdrojových kódů. Česká metropole se tak stává jedním z prvních evropských měst, která takto rozsáhlý projekt kompletně otevírá.

Datová platforma hlavního města Prahy Golemio, která byla veřejně spuštěna v červnu loňského roku, je nástrojem na integraci, ukládání, vizualizaci, reporting a následnou analýzu dat, která Praha každodenně produkuje. Po roce pilotního provozu se Magistrát hlavního města Prahy rozhodnul, že datovou platformu Golemio bude nově vyvíjet vlastními silami a budovat tak vlastní digitální kapacitu čímž umožní Praze mít svá městská data plně pod kontrolou. Pražská městská společnost Operátor ICT, a.s., která má v hlavním městě na starosti rozvoj a testování chytrých řešení a inteligentních technologií datovou platformu vyvíjí jako a zároveň zveřejňuje jako open source, a umožní tak její rozšíření do dalších měst v republice i v zahraničí a zapojení komunity do rozvoje produktu.

„Zveřejnění interně vyvíjeného softwaru jako open source je zásadním milníkem v řízení městských informačních technologií. Naší dlouhodobou vizí je dále dělat klíčové věci in-house, abychom se vyhnuli závislosti na několika málo dodavatelích a předraženým zakázkám. Díky Golemiu teď navíc dokážeme interně zpracovat jakýkoliv typ dat, a tak bude mít Praha městská data více pod kontrolou,“ dodal ke zveřejnění zdrojových kódů pražský primátor Zdeněk Hřib.

Po pilotním provozu a zkušenostech s externě dodaným řešením datové platformy v pilotním provozu jako služby zjistila městská společnost Operátor ICT, že jenom vlastním vývojem dokáže mít město svá data plně pod kontrolou. „Zvolit pro pilotní provoz a rozběh projektu datové platformy – Golemio software formou as a service bylo dobrým rozhodnutím. Měli jsme tak téměř ihned k dispozici nástroj, se kterým jsme mohli začít pracovat a zároveň jsme se mohli efektivně soustředit na vybudování týmu datové platformy a postupné získávání kompetence zpracování pražských městských dat. Zároveň jsme po celou dobu pilotního provozu získávali cenné zkušenosti, které jsme pak zúročili při vývoji vlastního software řešení. Velmi brzy se totiž ukázalo, že pokud máme pružně reagovat na jakýkoliv požadavek na zpracování dat, je potřeba mít software plně pod kontrolou. Open source datové platformy je logickým pokračováním procesu, jak ještě více zvýšit potenciál vlastního řešení a zároveň prohloubit spolupráci s dalšími městy a subjekty,” uvedl k důvodu in house vývoje pražské datové platformy Michal Kraus, ředitel Úseku vývoje a architektury a člen představenstva městské společnosti Operátor ICT.

Do datové platformy Golemio hlavní město investovalo do současné doby přibližně sedm milionů korun. Od vlastního vývoje se navíc očekávají značné úspory, jelikož město tak samo dokáže interně zpracovat jakýkoliv typ dat a nad nimi poskytovat libovolné datové služby v podobě analýz, business inteligence, výpočtů, dashboardů, ukládání dat a dalších služeb. Společnost Operátor ICT poskytuje služby datové platformy nejenom Magistrátu hlavního města Prahy, ale také dalším městským společnostem a jednotlivým městským částem.

Tým datové platformy Golemio staví v současné době několik velice zajímavých projektů, jako je například Business Inteligence nad přepravními daty pro pražského organizátora dopravy ROPID (analytika aplikací, SMS jízdenek, webových stránek, nákupu kupónů, data z odbavovacích systémů), zpracování dat ze senzorů umístěných v podzemních kontejnerech a s nimi spojený výpočet optimální frekvence svozu odpadu či zpracování dat od aplikace Waze pro lepší analýzu dopravy v hlavním městě.

Vyvinuté řešení pro hlavní město není tak zvané „krabicové řešení“, které se dá někde jednoduše nainstalovat a rozběhnout. Jedná se o více než desítku vzájemně provázaných modulů, které lze jednotlivě použít na konkrétní situace v jiných městech. Jedním z důvodů zveřejnění open source je právě skutečnost, že středně velká a malá města bohužel nemají kapacitu na to, aby si sama vyvinula vlastní datové platformy. Golemio jim tak usnadní práci s vývojem, jelikož budou moci použít již vyvinuté řešení. Řešení je možné z hlediska Anti Vendor Locku a modulární architektury považovat za velmi pokrokové a města mohou implementovat třeba jenom část řešení, podle toho, co zrovna potřebují.

Hlavní je ovšem, že mohou jednoduše soutěžit případné dodavatele implementace a provozu a následně klidně přesoutěžit jiného na dodavatele. „Praha vyvinula výborný základ pro datovou platformu na zpracování městských dat a vzhledem k tomu, že budeme budovat velmi podobný systém s názvem PORTABO, hodláme s Prahou intenzivně spolupracovat na výměně know-how a sdílení vývoje. Jde o to abychom v maximální míře využili open source, který bude Operátor ICT publikovat, a zároveň přispěli i naším know-how a vývojem tak, aby došlo k efektivnímu sdílení a nevyvíjely se ty samé věci na dvou místech. Proto připravujeme i memorandum, které naši spolupráci ještě více podpoří,“ dodal k zapojení dalších měst v republice Miroslav Andrt, radní Ústeckého kraje a předseda komise pro Smart Region Ústecký kraj.  

Hlavní město Praha a Operátor ICT od zveřejnění zdrojových kódů očekávají především otevření celého systému a zajištění jeho udržitelnosti.  Mezi další výhody open source rovněž patří i skutečnost, že existuje tendence dělat kvalitnější dokumentaci a celkově vytvářet lepší zdrojové kódy. Vedoucí Oddělení vývoje a analýzy společnosti Operátor ICT Jiří Vycpálek doplňuje: „V posledním roce jsme se soustředili především na vývoj back-endu a teď se budeme hodně soustředit na vývoj front-endu a datovou analýzu. Jsme ovšem stále ještě ve fázi vývoje a nástroj budeme postupně rozvíjet po další roky podle dalších požadavků. Ovšem již v tuto chvíli jsme schopni integrovat a zpracovat téměř jakákoliv městská data.“

Na konci června letošního roku se navíc společnost Operátor ICT s Magistrátem hlavního města Prahy dohodl na rozšíření poskytování služeb datové platformy pro jednotlivé městské části. Tým datové platformy Golemio tak městským částem může poskytovat poradenství například v oblasti poptávání IoT zařízení či dohled nad dobrým přístupem městských částí k datům.

Generální ředitel pražské městské společnosti Operátor ICT Michal Fišer na závěr dodává: „Zveřejněním zdrojových kódů se Praha v oblasti Smart City a dat stává opravdu jedinečným subjektem a dle mně dostupných informací není žádné jiné město na světě, které by takový open source zveřejnilo. Důležité je rovněž podotknout, že datová platforma je především tým, který nástroj datové platformy umí využívat. A nejcennější není samotný software, ale know-how, které tento tým v současné chvíli má a získává.“