Příprava strategie rozvoje dobíjecí infrastruktury v Praze a koordinace v oblasti budování dobíjecích míst pro elektromobily v české metropoli.

16. 12. 2019

-

Tiskové zprávy

Pražská městská společnost Operátor ICT, a. s., byla na základě usnesení Rady hlavního města Prahy pověřena přípravou strategie rozvoje dobíjecí infrastruktury v Praze a koordinací v oblasti budování dobíjecích míst pro elektromobily v české metropoli. Do konce dubna příštího roku by měla být připravena strategie, která určí směr, jímž se Praha v oblasti dobíjecí infrastruktury vydá.

Pražská městská společnost Operátor ICT, a. s., byla na základě usnesení Rady hlavního města Prahy pověřena přípravou strategie rozvoje dobíjecí infrastruktury v Praze a koordinací v oblasti budování dobíjecích míst pro elektromobily v české metropoli. Do konce dubna příštího roku by měla být připravena strategie, která určí směr, jímž se Praha v oblasti dobíjecí infrastruktury vydá.

Rozvoj elektromobility je výzvou, před kterou stojí téměř všechny světové metropole a Praha není výjimkou. V roce 2018 bylo v hlavním městě republiky registrováno 1591 elektromobilů a oproti roku 2017 tak došlo k více než 50% růstu registrací automobilů poháněných právě elektrickou energií. Významný exponenciální růst elektromobilů v Praze se navíc předpokládá i v následujících letech. I z tohoto důvodu se Rada hlavního města rozhodla pověřit společnost Operátor ICT přípravou Generelu rozvoje dobíjecí infrastruktury v české metropoli a koordinací budování dobíjecích stanic. „Z našeho pohledu bude důležité přijít s co nejdetailnější strategií, která dokáže vystihnout komplexitu dobíjecí infrastruktury v Praze, a zapojit do přípravy strategie všechny klíčové aktéry, kteří se mobilitě v hlavním městě věnují. Součástí strategie bude i otázka veřejných dobíjecích bodů pro elektromobily, kterých má v současnosti Praha 160 a již v příštím roce očekáváme poptávku po více než 440 veřejných dobíjecích bodech,“ uvedl Michal Fišer, generální ředitel městské společnosti Operátor ICT, která má v Praze na starosti rozvoj a testování inteligentních řešení a technologií.

Nová strategie ovšem nebude postavena na zelené louce. Bude vycházet z klíčových dokumentů, jako jsou například Plán udržitelné mobility Prahy a okolí z roku 2019 či Strategie podpory alternativních pohonů v Praze do roku 2030. Do debat budou rovněž zapojeni experti a expertky na problematiku dobíjecí infrastruktury a elektromobility, kteří se společně se zástupci města budou zabývat otázkami týkajícími se výběru vhodných lokalit pro instalaci dobíjecí infrastruktury, technických parametrů stanic, parkování či naplňování klimatického závazku hlavního města Prahy.

Nový postup české metropole v oblasti dobíjecí infrastruktury bude rovněž vycházet z koncepce Smart Prague 2030, která jako jeden z pilířů chytré Prahy definuje mobilitu budoucnosti, která bude čistá, sdílená, inteligentní a samořídící. „Očekáváme, že z debat vyplynou jasné závěry týkající se návrhů využití jednotlivých typů dobíjecích stanic včetně jejich rozmístění po Praze či komplexní postup, jak se bude městská elektromobilita v hlavním městě realizovat s ohledem na aktivity soukromého sektoru v této oblasti,“ doplnil k očekávaným výstupům generelu nabíjecích stanic Matej Šandor, ředitel Úseku projektového řízení a fondů, který má v rámci společnosti Operátor ICT na starosti implementaci strategie Smart Prague 2030.

Kromě společnosti Operátor ICT a Magistrátu hlavního města Prahy budou do příprav strategie zapojeny také městské společnosti Technologie hlavního města Prahy, Technická správa komunikací hlavního města Prahy, Dopravní podnik hlavního města Prahy či Institut plánování a rozvoje.