Operátor ICT mění stanovy, představenstvo bude odměňováno podle transparentní politiky odměňování

21. 12. 2021

-

Tiskové zprávy

Operátor ICT mění stanovy, představenstvo bude odměňováno podle transparentní politiky odměňování Praha 21. prosince 2021 – Městská společnost Operátor ICT (OICT) má nové stanovy, které obsahují zásadní změny ve vztahu k odměňování členů představenstva a zajišťují také funkční spolupráci mezi akcionářem, představenstvem a dozorčí radou. 

Městská společnost Operátor ICT (OICT) má nové stanovy, které obsahují zásadní změny ve vztahu k odměňování členů představenstva a zajišťují také funkční spolupráci mezi akcionářem, představenstvem a dozorčí radou. Představenstvo společnosti bude nově odměňováno na základě plnění konkrétních klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI). V rámci města tak půjde o modelový příklad systémových změn stanov, který má za cíl inspirovat i ostatní městské společnosti.

Politiku odměňování členů představenstva bude vypracovávat a schvalovat dozorčí rada společnosti. Dokument bude následně zveřejněn na stránkách společnosti
a společnost bude každý rok vypracovávat zprávu o odměňování, kde bude uvedeno, jak představenstvo jednotlivé indikátory naplňovalo.

Těší mě, že právě Operátor ICT přichází s modelovým příkladem změny stanov společnosti. Půjde nyní příkladem i dalším městským společnostem 100% vlastněných hlavním městem. Odměny členů představenstva budou podléhat větší kontrole
s ohledem na reálně odvedenou práci a plnění stanovených cílů. Odměny bývaly mnoho let problémem všech městských společností, do jejichž vedení často nebyli dosazováni lidé na základě odbornosti, ale jen kvůli vazbám na politické strany
,” říká Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy.

Během přípravy stanov město vycházelo ze základních principů Corporate Governance. Vyhotovení a schválení politiky odměňování dozorčí radou v návaznosti na obecné zásady do budoucna zajistí jak dostatečnou nezávislost, tak i potřebnou provázanost této politiky s děním ve společnosti. Město bude tak mít díky změně ve stanovách Operátora ICT v ruce nástroj, jak v této společnosti přímo a viditelně prosazovat zájmy veřejnosti.

Město si klade za cíl jednoznačně definovat dlouhodobou strategii toho, co od městských společností očekává, a zároveň nastavit konkrétní kritéria, podle kterých bude měřit jejich úspěšnost. „V návaznosti na dnešní usnesení Rady je naším cílem dohodnout se v koalici na jednotném systému politiky odměňování, který následně uplatníme vůči všem městským společnostem,uvádí radní pro oblast bydlení
a transparentnosti Adam Zábranský.

Otevřenost a nastavování transparentních procesů je jednou ze základních hodnot naší společnosti. Radou chválená změna stanov je tak dalším příkladem toho, že Operátor ICT je společností, pro kterou je otevřenost součástí firemní DNA,vysvětluje generální ředitel Operátora ICT Michal Fišer.

Veřejnosti budou dostupné i vzorové smlouvy o výkonu funkce volených orgánů – tedy představenstva a dozorčí rady. V anonymizované podobě pak bude možné dohledat
i odměny jednotlivých členů představenstva. „Mám radost, že se nám daří do řízení společnosti začleňovat další a další prvky transparentnosti. Poté, co jsme začali otevřeně soutěžit zakázky malého rozsahu a provozovat etickou linku, je tohle další krok k tomu, aby náš akcionář, a hlavně veřejnost, měla přehled o tom, jak nakládáme s veřejnými prostředky. Což mi přijde u městské společnosti, tedy společnosti, která pracuje pro město a jeho občany, naprosto zásadní,dodává na závěr Matej Šandor, místopředseda představenstva OICT.

Ve stanovách OICT je dále ukotvena například spolupráce s hlavním městem na politice Smart City, včasné informování dozorčí rady ze strany představenstva nebo informování pověřeného výboru zastupitelstva, na který má přístup i veřejnost.