Nový odbavovací systém změní pražskou hromadnou dopravu

20. 12. 2016

-

Tiskové zprávy

Praha zahájí přípravu projektu, kterým plánuje revolučně změnit systém dopravního odbavení na území hlavního města Prahy, a také na území pokrytém systémem společného Integrovaného dopravního systému Prahy a Středočeského kraje. Jedná se o tzv. Multikanálový odbavovací systém (MOS).

Nový odbavovací systém změní pražskou hromadnou dopravu(20.12.2016)

Praha zahájí přípravu projektu, kterým plánuje revolučně změnit systém dopravního odbavení na území hlavního města Prahy, a také na území pokrytém systémem společného Integrovaného dopravního systému Prahy a Středočeského kraje. Jedná se o tzv. Multikanálový odbavovací systém (MOS).MOS má v roce 2018 plně nahradit současný koncepčně zastaralý Dopravně odbavovací systém (DOS), a ve svém cílovém stavu umožní mnohem komfortnější a modernější způsob používání hromadné dopravy nejdříve v Praze a posléze v celém Středočeském kraji.Pro koncové uživatele bude jistě nejzajímavější, že MOS, vedle Lítačky, umožní i použití dalších uživatelsky komfortních nosičů elektronických jízdenek, kterými budou třeba platební karta či nositelná elektronika (tzv. wearables). Časové i jednorázové jízdenky bude možné snadno a rychle nakupovat či spravovat prostřednictvím mobilní aplikace. Kompletní migrací odbavovacího systému do on-line režimu také dojde k eliminaci nepopulárních validátorů.„Multikanálový odbavovací systém umožní nahrát kupon na další nosiče jako platební kartu nebo mobilní aplikaci. Přijde mi to v dnešní době jako standard, ale bohužel ne všechno, co se tu dříve dělo, bylo zaměřeno na lidi. Já tvrdím od začátku, že plast by měl být jen jedním z nosičů, stejně třeba jako papír, mnohem efektivnější je ale využití mobilní aplikace nebo právě bezkontaktních karet. V podstatě tím splňujeme můj slib z ledna letošního roku, kdy jsem říkala, že jízdní kupon bude možné nahrát na různé nosiče,“ říká pražská primátorka Adriana Krnáčová.A jedním z největších přínosů nového systému pro návštěvníky Prahy, ale i její obyvatele, kteří hromadnou dopravu využívají nepravidelně, by měl být tzv. tap-in/tap-out systém. Cestující nebude muset znát tarify, ani dopředu vědět, jak dlouho a kolikrát za den bude jezdit hromadnou dopravou. Zkrátka v každém dopravním prostředku přiloží svou platební kartu ke čtečce a cestuje podle své potřeby. Na konci dne mu pak MOS vypočítá cenu jízdenky zpětně, podle toho, kolik opravdu projezdil. A to vždy nejnižší možnou částku podle skutečného využití hromadné dopravy, ať už to bude standardní nebo prodloužená jízdenka, či zvýhodněné celodenní jízdné.Zpracováním Prováděcího projektu MOS, tedy jeho kompletní přípravou před samotnou realizací, byla rozhodnutím Rady hl.m. Prahy dne 20. 12. 2016 pověřena městská společnost Operátor ICT, a.s.Jedná se o rozsáhlý projekt, který vyžaduje úzkou spolupráci několika subjektů, proto i do Projektového týmu MOS jsou nominováni zástupci společností Operátor ICT, ROPID a DPP. Hotový prováděcí projekt má být odevzdán nejpozději do 31. 5. 2017, a má sloužit jako kompletní podklad pro zahájení realizace projektu.Cena za vypracování prováděcího projektu byla stanovena ve výši 5.702.000 Kč, která je určena zejména pro pokrytí interních a externích personálních nákladů až dvanáctičlenného týmu z OICT, které v projektovém týmu doplní až sedm zástupců z ROPIDu, DPP a Středočeského kraje. Částka 3.902.000,- Kč bude hrazena ze zdrojů MHMP a 1.800.000 Kč ze zdrojů ROPID.