Městské části se zapojují do podpory Smart Prague

12. 12. 2017

-

Tiskové zprávy

Rada hlavního města schválila spolufinancování smart projektů pěti městských částí. Celkově se jedná o nasazení osmi chytrých řešení, kterým Praha poskytne dotaci ve výši 16 933 600 Kč.

Rada hlavního města schválila spolufinancování smart projektů pěti městských částí. Celkově se jedná o nasazení osmi chytrých řešení, kterým Praha poskytne dotaci ve výši 16 933 600 Kč.

Městská část Praha 3 má již od loňského roku zpracovanou koncepci rozvoje Smart City, která je v součinnosti s celkovým konceptem Smart Prague. Jejím smyslem je zabránit ad hoc realizaci jednotlivých izolovaných projektů, ale naopak udržet všechny nové projekty ve vzájemné provázanosti. „Vybavení veřejného prostoru v parku Židovské pece a cyklostezky pod Vítkovem chytrým mobiliářem chápeme jako jednu z řady součástí konceptu chytrého města. Umístění nových chytrých prvků umožní nové formy využití veřejného prostoru. Třeba wi-fi připojení je sice příjemné, ale dnes už asi nikoho nepřekvapí. Pokud si však budete moci v parku nabít telefon nebo elektrokolo, když budete vědět, že SOS tlačítko na lampě vás propojí s dispečinkem policie, nebo že instalace chytrého osvětlení dlouhodobě šetří nejen peníze, ale i životní prostředí, už to celé dohromady začne dávat smysl. Vybavení veřejného prostoru chytrým mobiliářem pak vnímáme jako jednu z mnoha součástí chytrého města, které má bezprostřední vazbu například na využívání elektrokol, bezpečnost území nebo úsporu spotřebovávaných energií,“ komentoval projekt Prahy 3 místostarosta pro Smart City pan Alexander Bellu.

Mezi projekty, které získají dotaci hlavního města, je dále modernizace náměstí v Šeberově. „Jsme okrajová městská část, kde lidé nechávají svá auta. Zároveň jsme plánovali rekonstrukce náměstí v Šeberově i v sousedních Hrnčířích. Využili jsme proto této výzvy pro městské části a naplánovali vybudování dobíjecího sloupu pro elektromobily a chytré lampy. Spojili jsme tak naše původní plány s nabídkou dotace pro zavádění smart projektů,“ komentuje starostka Šeberova Petra Venturová.

Občané a návštěvníci Prahy 5 budou mít také možnost využívat nové smart prvky ve veřejném prostranství jako úsporné LED osvětlení, nabíjecí bod pro elektromobily a elektrokola, wi-fi připojení k internetu nebo bezpečnostní tlačítko napojené na složky integrovaného záchranného systému. „Projekt Bezpečný přechod reaguje na poptávku obyvatel i návštěvníků po vyšší bezpečnosti, volně přístupném internetovém připojení a lepší informovanosti ohledně aktuálního stavu dopravy, parkování i životního prostředí. Takový přechod kombinuje LED návěstidla ve vozovce reagující na chodce a chytré lampy, které kromě oboustranného LED osvětlení poskytují i další funkce, například připojení k internetu. Dalším podstatným bezpečnostním prvkem je instalace kamerového systému, který je schopen sledovat a vyhodnocovat dopravu a její intenzitu a zároveň vytváří záznam z dění v dané lokalitě,“ vysvětluje přínos projektů vedoucí oddělení EU fondů Prahy 5 Jan Vyskočil. Další projekt Prahy 5 měří obsazenost jednotlivých parkovacích stání a je založen na unikátní technologii zpracování informací z telekomunikační sítě. Pro monitorování obsazenosti jednotlivých lokalit tedy nebude nutné instalovat jakákoliv zařízení do vozovky. Občané a návštěvníci získají informace o obsazení jednotlivých parkovacích stání na webovém portálu nebo prostřednictvím mobilní aplikace.

Městská společnost Operátor ICT, která v Praze zastřešuje realizaci chytrých řešení, bude moci v další fázi upozorňovat Magistrát hlavního města Prahy na případné nedostatky, které by se vyskytly v přípravě projektů. Městské části budou předkládat podrobné studie proveditelnosti, na jejichž základě je bude Operátor ICT dále posuzovat.

Tato výzva pro městské části byla historicky první zaměřená na oblast Smart Cities. Operátor ICT do výběru projektů, na které Praha poskytne dotace, vstoupil již na začátku. Z původně patnácti přihlášených městských částí postoupilo do finálního seznamu projektů pouze pět z nich. Operátor ICT posuzoval mimo jiné soulad předložených projektů ze strategického hlediska, tedy zda projekty korespondují s Koncepcí Smart Prague do roku 2030, kterou zastupitelstvo hlavního města schválilo v září letošního roku.

Těmito postupnými kroky se Praha přibližuje světovým metropolím, kde je digitalizace a využívání moderních technologií na vysoké úrovni. Podle žebříčku sestaveného IESE Business School se Praha pohybuje na 45. místě mezi 185 hodnocenými městy. První místo v tomto srovnání zaujímá New York.

Na rok 2017 bylo v rozpočtu hlavního města Prahy alokováno na smart projekty celkem 100 milionů Kč. „Tato částka nebyla zdaleka vyčerpána. Operátor ICT využil z této alokace 5 354 288 Kč bez DPH a nyní půjde další část na projekty městských částí,“ uvedla Kamila Kolmanová, mluvčí Operátora ICT.

Městské části představují pro Operátora ICT klíčového partnera. Koordinace smart projektů se bez spolupráce městských částí a dalších pražských subjektů neobejde. „Komunikujeme se zástupci městských částí a hledáme projekty, které můžeme realizovat společně, aby to bylo pro Prahu a její obyvatele maximálně hospodárné a efektivní. Některé městské části nás svými počiny inspirují, jmenovitě mohu zmínit Prahu 3 a Prahu 1,“ doplňuje Kamila Kolmanová.