Koncepce Smart Prague do roku 2030 umožní zavádět inovace do provozu města efektivně

5. 6. 2017

-

Tiskové zprávy

Komfortnější život v Praze a prosperující město s udržitelným rozvojem jsou hlavní cíle dlouhodobé koncepce Smart Prague. Městská společnost Operátor ICT jich chce do roku 2030 dosáhnout díky aktivnímu využívání moderních technologií.

Komfortnější život v Praze a prosperující město s udržitelným rozvojem jsou hlavní cíle dlouhodobé koncepce Smart Prague. Městská společnost Operátor ICT jich chce do roku 2030 dosáhnout díky aktivnímu využívání moderních technologií. Koncepce v návaznosti na existující priority města definuje šest klíčových oblastí pro inovativní vývoj Prahy, kde bude mít zavedení technologií na komfort života a prosperitu města největší vliv a dopad: Mobilita budoucnosti, Chytré budovy a energie, Bezodpadové město, Atraktivní turistika, Lidé a městské prostředí, Datová oblast.

„Jsem ráda, že se nám podařilo nastavit a odstartovat koncepci Smart Prague právě v tomto duchu. Každý se v dnešní době snaží být ´smart´, protože je to moderní, a pokud se to dělá dobře, tak i efektivní. Na druhou stranu by ale nebylo dobré, pokud by se jednotlivé projekty připravovaly zcela izolovaně a nekoordinovaně. U takto velkých projektů je důležité, aby spolupráce probíhala na všech úrovních. A to jak při realizaci, tak při následné práci s daty. Jejich analýza a využití bude v budoucnosti měst naprosto zásadní,“ říká primátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová.

Zaváděním inovací do provozu hlavního města v rámci Smart Prague byla městská společnost Operátor ICT pověřena na konci loňského roku. Projekty bude připravovat a realizovat při respektování kompetenční neutrality. Nebude tedy přebírat kompetence jiným městským subjektům v oblastech, kde už definovány jsou, ale podporovat technologickou změnu v provozu města.

„Věřím, že jasná koncepce spolu s vysoce kompetentním týmem projektové kanceláře OICT pomůže městu reagovat na moderní technologické trendy efektivněji a proaktivně. Už v současnosti realizujeme první kroky k jejímu naplnění, které budou moci Pražané vnímat ve větší míře od druhé poloviny roku. Díky dlouhodobému zaměření koncepce pak můžeme ve spolupráci s veřejností, ČVUT, UK a dalšími městskými firmami podpořit udržitelný rozvoj Prahy během období do roku 2030. Protože chytré město netvoří jen technologie samy o sobě, ale je to právě jejich chytré použití, které má přinášet maximální užitek jeho obyvatelům,“ komentuje ambice společnosti Operátor ICT Vladimír Zadina, člen představenstva odpovědný za oblast Smart Prague.

Propojení pražských priorit s nejlepšími zkušenostmi ze světa

Koncepce vznikla na základě dlouhodobých priorit města stanovených zejména jeho strategickým plánem, sledování světových trendů v technologickém vývoji a nejlepší praxe z nejpokročilejších aplikací v oblasti Smart City. Nepůjde o osamocená řešení jednotlivých klíčových oblastí, ale o systém provázaný s celoměstskou datovou platformou, která umožní data vyhodnocovat a interpretovat je občanům i firmám.

Strategická partnerství s univerzitami

Společnost Operátor ICT se dohodla na spolupráci při naplňování konceptu Smart City v Praze se dvěma nejvýznamnějšími univerzitami v ČR. ČVUT a Univerzita Karlova budou strategickými partnery, kteří poskytnou odborné zázemí a jejichž experti se zapojí do přípravy a realizace jednotlivých projektů. ČVUT pokryje oblast technologií, doménou Univerzity Karlovy bude oblast přímého využívání technologií lidmi.

Aktivní zapojení občanů

Operátor ICT jako projektová kancelář Smart Prague osloví laickou i odbornou veřejnost, aby se zapojily do tvorby a přípravy projektů. Zájem podpoří transparentními informacemi o projektech Smart Prague na webu smartprague.eu a na sociálních sítích. K zaslání nápadu nebo návrhu na změnu může každý občan či návštěvník Prahy využít jednoduchý formulář na webu. Přijaté nápady bude Operátor ICT vyhodnocovat ve spolupráci s odborníky z ČVUT, UK a z vedení města. Vybrané návrhy podporující naplňování koncepce pak zařadí do plánu chystaných pilotních projektů.