Karlínské náměstí bude prototypem moderního veřejného prostoru

5. 12. 2017

-

Tiskové zprávy

Moderní a kvalitní osvětlení, možnost připojit se k internetu, dobít svůj elektromobil, ale také informace o kvalitě ovzduší, intenzitě provozu nebo klimatických podmínkách. To vše umožní nové osvětlení, které bude pilotně instalováno v prostoru Karlínského náměstí, ale také ulic Sokolovská a Křižíkova od náměstí ke stanici metra Křižíkova, kde bude vznikat takzvaná chytrá čtvrť.

Moderní a kvalitní osvětlení, možnost připojit se k internetu, dobít svůj elektromobil, ale také informace o kvalitě ovzduší, intenzitě provozu nebo klimatických podmínkách. To vše umožní nové osvětlení, které bude pilotně instalováno v prostoru Karlínského náměstí, ale také ulic Sokolovská a Křižíkova od náměstí ke stanici metra Křižíkova, kde bude vznikat takzvaná chytrá čtvrť. „Některá svítidla jsou v této oblasti již padesát let stará, a tak dojde k jejich výměně pomocí retrofitu,“ řekla Adriana Krnáčová, primátorka hlavního města Prahy.

Moderní svítidla, to není jen výměna za nová, spořící energii, ale také za chytrá, která umí daleko více věcí než ta současná. „Představte si, že každé nové svítidlo může mít napojeno ještě čtyři další čidla, která dokážou přinášet další informace z dané lokality,“ vysvětluje Vladimír Zadina. Jedno z čidel dokáže mapovat intenzitu provozu na komunikaci, a tak v nočních hodinách, kdy jsou ulice vylidněné, může docházet k poklesu intenzity veřejného osvětlení. „Není to tak, že by ovšem došlo k prudkému zhasínání a rozsvěcování, které by bylo nepříjemné, ale pouze k pozvolnému. Navíc pohyb po ulicích musí být stále bezpečný,“ doplňuje ředitel Smart Prague.

Další z čidel mohou sledovat aktuální klimatické nebo rozptylové podmínky, aby například mateřské školy mohly být informovány o stavu ovzduší při inverzních stavech a mohly přizpůsobit svůj program. Čidla budou sledovat stav dopravy na komunikacích. „Informace budou dostupné například záchranářům, aby se dokázali vyhnout místům s dopravními zácpami a dokázali se na místo dostat co nejdříve,“ přidal informaci o další výbavě moderních svítidel Vladimír Zadina. Nová svítidla vytvoří tzv. senzorickou síť, která bude předávat informace pro množství dalších aplikací, které budou k dispozici institucím, ale i občanům. Nejen na sběru dat, ale i na jejich předání veřejnosti v současnosti Operátor ICT pracuje. Samozřejmostí bude možnost připojit se na wi-fi. „V současné době jsme před podpisem smlouvy se zhotovitelem. Nová svítidla se v Karlíně objeví za tři až pět měsíců a pak bude následovat roční zkušební provoz.“

Nová svítidla budou instalována na 92 stávajících stožárech na Karlínském náměstí a v jeho okolí. Je to jen nepatrný zlomek z více než 135 tisíc sloupů veřejného osvětlení na území Prahy. „Jedná se o pilotní testovací projekt, na kterém si chceme co nejvíce věcí vyzkoušet a ověřit, než se budeme pouštět do většího projektu. Tímto chceme zabránit rizikům ekonomických ztrát nepromyšleného skoku do sítě veřejného osvětlení,“ vysvětluje primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová. Nová světla by měla ušetřit na spotřebě elektrické energie nejméně 25 %. Teprve po vyhodnocení zkušebního provozu nových svítidel v Karlíně dojde k větší obnově pražského městského osvětlení.

Vítězným dodavatelem chytrých světel pro Karlínské náměstí je Sdružení ALEF NULA , a. s., a ICE GATEWAY GmbH. Vysoutěžená cena se pohybuje ve výši 4,7 milionu Kč bez DPH a představuje tak značnou úsporu oproti předpokládané hodnotě zakázky, která činila 8,5 milionu Kč. Za tuto cenu bude dodavatel zajišťovat po instalaci světel jejich servis po dobu jednoho roku a zároveň bude shromažďovat data z jejich provozu.

Na pěti místech v celé oblasti ovšem dojde ke kompletní výměně sloupů veřejného osvětlení, nejen svítidel. „Tyto sloupy nebudou mít jen nová svítidla, ale budou sloužit také jako nabíječky elektromobilů. U každého sloupu bude možné nabíjet až dvě vozidla. K dispozici budou dvě zásuvky na 400 V a jedna na 230 V,“ představil další karlínskou novinku Vítězslav Klika, projektový manažer Smart Prague. „U tohoto projektu již je smlouva podepisována, ale realizace může být náročnější, neboť musí být instalován nový silový kabel a zahájeno územní řízení. U těchto pěti nových sloupů bychom také byli rádi, kdyby sloužily veřejnosti do jara 2018.“ Nabíjecí místa mají návaznost na připravovaný projekt sítě dobíjecích stanic v Praze, kdy se připravuje základní studie na projekční a inženýrské sítě.

Při testování dalších aplikací a projektů v rámci chytrého náměstí, potažmo chytré čtvrti se můžete již několik měsíců na okraji Karlínského náměstí u Sokolovské ulice potkat s moderní lavičkou se solárními panely. Pomocí laviček se dvěma USB zásuvkami si můžete dobít svá mobilní zařízení nebo se přes wi-fi připojit k internetu. „Podle současných dat 95 % vyrobené energie si lidé rovnou odeberou při používání svých chytrých zařízení. Laviček od různých výrobců jsme do července letošního roku rozmístili deset po celé Praze, v současné době jich je k vidění devět, neboť jedna byla vandaly zničena a je v opravě,“ popsal situaci ohledně moderních laviček Vítězslav Klika.

Projekt má prověřit funkcionalitu laviček, jejich bezpečnost a celkovou využitelnost pro veřejnost a pro Prahu. Praha může touto novou formou začít sdělovat připojeným uživatelům informace o sobě a klást jim dotazy formou krátkých průzkumů, aplikace a další propojení na obsah Prahy připravujeme. „Po skončení zkušebního provozu v únoru 2018 bude vypracována závěrečná zpráva, která moderní lavičky v Praze zhodnotí,“ doplnil Klika.

Smart Prague

Podporujeme příjemnější život v prosperujícím městě a realizujeme zavádění moderních technologií. Nově vznikající projekty mají jasný směr a cíl a díky určení klíčových oblastí, kterým se chceme v rámci inovací věnovat, dokážeme jasně definovat hlavní tematické okruhy.

Naše strategie se může zdát odvážná, neboť zahrnuje fundamentální a strukturální změny v hlavním městě, ale jako vůdci technologického pokroku chceme do transformace zahrnout pražské subjekty, firmy i veřejnost.