Každý má nyní příležitost zlepšit život v Praze

22. 12. 2021

-

Tiskové zprávy

Spouštíme registrace do třetího ročníku inovačního maratonu Nakopni Prahu 2022

Každý má nyní příležitost zlepšit život v Praze

Registrace do Pražského inovačního maratonu, který si klade za cíl zlepšit život občanů v metropoli, byla právě spuštěna. Soutěž nápadů v oblasti městského „hackingu“ je určena všem, kteří během 4 měsíců představí řešení některé z pražských výzev z oblasti životního prostředí, dat & digitalizace, mobility budoucnosti, lidí & komunit, atraktivního turismu & kultury, školství & sportu. Přihlásit se mohou 2 až 5členné týmy do 31.1.2022 na www.nakopniprahu.cz. Nejlepší projekty budou finančně oceněny a získají pomoc s realizací nápadu.

Třetí ročník soutěže o nejlepší městské inovace se uskuteční v první polovině roku 2022. Zájemci se mohou už nyní registrovat se svými projekty a nápady, a to do jedné z tematických oblastí. Přihlásit se mohou 2 až 5členné týmy, ze kterých bude vybráno minimálně 20, pro které je připravena po dobu 4 měsíců podpora formou workshopů, školení a mentoringu s experty z řad zástupců hl. m. Prahy, městských společností
a soukromých partnerů.

Odborná porota v semifinálovém kole vybere minimálně 10 nejlepších projektů, které následně představí prototyp řešení, včetně business plánu a prezentace pro investory. Tři nejlepší návrhy Praha finančně ocení a vybrané projekty získají i pomoc s realizací.

Projekt Nakopni Prahu 2022 se inspiruje konceptem tzv. hackathonů a moderními inovačními postupy, které uplatňují světové metropole i soukromé společnosti. Cílem tohoto projektu je najít, rozvinout a zrealizovat projekty, které pomocí technologií nebo inovativních řešení zlepší život Pražanů.

„Není to jen o podpoře inovací ve městě. Důležitým přínosem soutěže je také podpora myšlenky participace obyvatel na rozvoji města. Tyto projekty totiž propojují veřejnost s experty z řad samosprávy a městských společností. Přispívají tak k lepšímu skloubení potřeb občanů a města a společně utvářejí příjemnější prostor pro život,“ říká Zdeněk Hřib, primátor hlavního města Prahy.

V rámci zajištění podpory vítězných týmů z předchozích ročníků Nakopni Prahu se už podařilo zrealizovat několik projektů, mezi nimi například projekt nazvaný Knihy na Prahu. Jeho cílem bylo poskytnout seniorům elektronické čtečky knih včetně odpovídajícího obsahu a naučit je čtečky ovládat. Do projektu se zapojila i Městská knihovna v Praze, která poskytla mj. čtečky knih a digitální obsah.   V druhém ročníku uspěl například projekt Collboard, který představil sdílenou tabuli pro online a hybridní výuku, dostupnou komukoli na adrese www.collboard.com.

„Město jednotlivými výzvami stejně jako v předchozích letech reaguje na svoje potřeby, za sebe jako nejzásadnější téma vidím výzvu týkající se životního prostředí. Byl bych rád, kdyby se enviromentální rozměr stal takovým podtitulem letošního ročníku, ať už jde o kvalitu ovzduší, která je ve velkých městech neúměrně zatížena automobilovou dopravou a dalšími škodlivými vlivy, nebo o rozvoj energeticky udržitelných projektů. Pražané si zaslouží čistší a zdravější prostředí a musíme využít každé příležitosti, jak se posunout k udržitelné budoucnosti našeho města,“ dodává Petr Suška, člen představenstva OICT a ředitel Úseku Smart City, inovací a projektového řízení.

Registrace soutěžních týmů do Nakopni Prahu 2022 probíhá do 31.1.2022 na www.nakopniprahu.cz.

Úvodní setkání účastníků soutěže s organizátory, mentory z  Magistrátu hl. města Prahy a dalšími odborníky se uskuteční 25.2.2022 v CAMP – Centrum architektury a městského plánování.

Semifinálové představení týmů a jejich řešení se uskuteční v dubnu, poté budou za pomoci mentorů a odborníků pracovat na prototypu řešení.

Slavnostní finále s představením výsledků 4 měsíčního maratonu proběhne 3.6.2022.

Vítězná řešení získají finanční odměnu v celkové výši 100 000 Kč a dalších 420 000 Kč na pomoc s realizací vzniklého nápadu vč. podpory projektového managementu.

Podrobné informace a časový harmonogram soutěže naleznete na www.nakopniprahu.cz.

Fotografie k předchozího ročníku jsou ke stažení ZDE.