Dozorčí rada OICT zvolila nového předsedu

24. 5. 2024

-

Tiskové zprávy

Dozorčí rada pražské městské společnosti Operátor ICT na svém zasedání dne 24. května zvolila ze svého středu nového předsedu. Stal se jím Tomáš Zmuda.

V dozorčí radě OICT jsem působil od roku 2019, a to nejdříve jako člen a od července 2023 jako její předseda. Jsem rád, že jsem mohl být u obrovského rozvoje, kterým firma během té doby prošla a díky tomu vím, že má skvělý potenciál být městu partnerem v informačních technologiích a inovacích. Do dalších let jí přeji, aby tento potenciál naplnila. A novému předsedovi hodně štěstí a pracovní energie,“ uvádí bývalý předseda dozorčí rady OICT Jiří Koudelka

Nový předseda dozorčí rady Tomáš Zmuda dodává: „Děkuji kolegům z dozorčí rady za projevenou důvěru a těším se, že společně budeme OICT posouvat dále a napomáhat Praze, aby byla čím dál tím více inovativním a digitálním městem. Rovněž děkuji bývalému předsedovi dozorčí rady Jiřímu Koudelkovi za jeho práci a nasazení pro OICT.“ 

Tomáš Zmuda je od roku 2020 uvolněným zastupitelem Středočeského kraje a předsedou komise pro ICT a digitalizaci. Mezi léty 2018 až 2022 byl zastupitelem obce Jinočany. Několik let pracoval jako IT projektový manažer, mimo jiné v oblasti systémů pro řízení letového provozu. Tomáš Zmuda je absolventem Vysoké školy obchodní v Praze.

Dozorčí rada společnosti OICT je sedmičlenná a vykonává funkci v následujícím složení:

 Ing. Tomáš Zmuda – předseda dozorčí rady

Mgr. Jakub Stárek – místopředseda a člen dozorčí rady

Mgr. Jan Adamec – člen dozorčí rady

Mgr. et Ing. Jaromír Beránek – člen dozorčí rady

Mgr. et Ing. Oldřich Kužílek – člen dozorčí rady

Ing. Kamil Vavřinec Mareš – člen dozorčí rady

Jiří Ptáček – člen dozorčí rady